สัญญาก่อนนอน

  หนู มิเตอร์   ลูกทุ่ง   คิดถึง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง สัญญาก่อนนอน หนู มิเตอร์ อาร์สยาม
เนื้อร้อง/ทำนอง: หนู มิเตอร์เรียบเรียง: หนู มิเตอร์สังกัดค่าย: RsiamMusic (อาร์สยาม)

F#m E | D C#m |Bm C#m | F#m E |
D E | F#m E |D E | F#m |

ก่อนนอนคืนนี้A โทรบอกพี่C#mว่ารักหรือยัF#mแค่เพียEงอยากจะได้ฟัDง..จากปากเธอEนั้นอยู่เสมAอย่าให้พี่F#m..หลงคอEยคำรักจากเธอDอย่าให้พี่C#mพร่ำเพ้Bmอ คอยเก้DอจนนอนEไม่ลง

ก่อนนอนหลับฝัAน คิดถึงกัC#mนสักสามนาทีF#mหลับตEาลงนอนฝันดีD ค่ำคืนนี้Eน้องอย่าลืมหAลงเก็บควาF#mมสุข..สองเรEามีรักมั่นคDหากว่าเธC#mอซื่อตรBmง ก่อนจะนอEนอย่าลืมสัญAญา

สัญF#mญา สัญญEาก่อนนอDสวดมนต์แล้C#mวกราบหมBmอนก่อนจะนอC#mนท่องคำสัญญF#mว่าจะรัDกกันตลอAดไม่มีเลิกรBmหมดดิC#mน หมดฟ้Bmา.. ไม่อาจมC#mาพรากรักเราF#mไป

ก่อนนอนอยากถาAเห็นข้อควC#mามพี่ส่งหรืF#mอยังอยากบอEกก็อายเสียDจัง..ว่าหมอนข้าEงปักรูปดวงAใจพี่นอนกอF#mด นึกถึEงหน้าน้องผ่องใสDก่อนจะนอC#mนหลับใหBmล เก็บเอาไปEนอนฝันAละเมอ

F#m E | A F#m |Bm C#m | F#m |

D E | A F#m |Bm E | A |

* | ** |

A F#m | Bm E | A |คอร์ดเพลง สัญญาก่อนนอน หนู มิเตอร์ อาร์ สยาม

เนื้อเพลง สัญญาก่อนนอน หนู มิเตอร์ Rsiam ก่อนนอนคืนนี้ โทรบอกพี่ว่ารักหรือยัง แค่เพียงอยากจะได้ฟัง จากปากเธอนั้นอยู่เสมอ อย่าให้พี่ หลงคอยคำรักจากเธอ อย่าให้พี่พร่ำเพ้อ คอยเก้อจนนอนไม่ลง ก่อนนอนหลับฝัน คิดถึงกันสักสามนาที หลับตาลงนอนฝันดี ค่ำคืนนี้น้องอย่าลืมหลง เก็บความสุข สองเรามีรักมั่นคง หากว่าเธอซื่อตรง ก่อนจะนอนอย่าลืมสัญญา สัญญา สัญญาก่อนนอน สวดมนต์แล้วกราบหมอน ก่อนจะนอนท่องคำสัญญา ว่าจะรักกันตลอดไม่มีเลิกรา หมดดิน หมดฟ้า ไม่อาจมาพรากรักเราไป ก่อนนอนอยากถาม เห็นข้อความพี่ส่งหรือยัง อยากบอกก็อายเสียจัง ว่าหมอนข้างปักรูปดวงใจ พี่นอนกอด นึกถึงหน้าน้องผ่องใส ก่อนจะนอนหลับใหล เก็บเอาไปนอนฝันละเมอ


เพลงรักหวานซึ้งฟังแล้วรู้สึกอบอุ่นหัวใจ ใช้ภาษาฟังง่าย สุดแสนโรแมนติก ตามสไตล์ หนู มิเตอร์ ที่ฟังกี่ครั้งก็ยิ่งเพราะ สำหรับคนที่ต้องอยู่ห่างไกลคนรัก ส่งเพลงนี้มอบให้กันแทนความคิดถึง หรือยืนยันคำสัญญาว่าจะมั่นคงในรักตลอดไป ใครที่ได้ฟังรับรองอิ่มเอมในหัวใจ