สองใจ (The Rapper)

  NOT'TOY   แร็พ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง สองใจ NOT'TOY

D#maj7 F |

ใครจะอยากเป็นคนไม่ดีA#ผิดที่ใจไม่จำDm7ว่ามันไม่ควD7รรักใคGm7เจ็บที่ใคร ๆ เขFmา ก็มองว่าเราหลายใจD#maj7เกลียดตัวเองจริง ๆDm7 ที่ฝืนหัวใGm7จไม่ได้Cm7 | F..ฉันยอมสองใจเพราะรักเธA#

 Gm  แม่จ๊ะ แม่จ๋า แม่ไม่ต้องร้อง   แม่มาอยู่กับฉันสิจ๊ะแม่วันทอง   ถึงคนรักเก่าเขาจะไม่เอาแม่   แต่ไอ้ช้างคนนี้นี่แหละที่เอาแน่

แม่อยากจะกิGmนมังคุด หรือละมุด พุทราไม่ว่าอะไรฉันก็จะไปหามาเรื่องปากเรื่องท้องบอกเลยไม่มีอดแต่แม่มาอยู่กับฉันสิเงินทองไม่มีหมด หึ!

 Gm  ถึงหัวจะล้าน แต่ว่าบ้านฉันรวย   และใส่ทองเส้นสวย ดูด้วยนี่เส้นใหญ่   ละบ้านช่อง ที่ดิน ที่นา   มีกี่ไร่กี่วา ฉันก็ยกให้ได้

สินสอGmดทองหมั้น จะเท่าไหร่ก็ยอมถ้าเพื่อแม่วันทอง จะปลูกหอเรือนใหญ่มาอยู่กับฉันเถอะ นะจ๊ะแม่จ๋าไอ้ช้างขอสัญญา ว่าจะไม่มีเมียใหม่

 Cm7  แปลกที่คนหนึ่งคนรักฉัDm7นจนหมดใจ D#maj7  แต่ใจฉันไม่เคยมีเขA#maj7   ไอ้คนรักเก่าเขาก็ไม่แคร์   คนที่อยากดูแลแม่ก็ไม่เอCm7   คนอีกคนที่เอาแต่ทำDm7ให้ปวดร้าว D#maj7  แต่ใจเจ้ากรรมไม่เคยลืF   กับฉันที่อยู่ข้าง ๆ   ทำไมแม่วันทองถึงไม่มองฉันบ้าง

 A#  อย่าทำอย่างงี้กับฉันสิจ๊ะ   ได้โปรดเถอะนะแม่วันทอDm   ฉันยอมหมดแล้ว   ไม่ว่าอะไรไอ้ช้างก็พร้อมจะยอม Gm  ทำดีเท่าไร ทุ่มหมดทั้งใจ เพื่อให้ได้เป็นเจ้าของ   แล้วเหFmตุอันใดเล่าเอย   เขาอยู่เฉย ๆA# แต่กลับได้เจ้าไปครอง

เห็นD#maj7เขากอดเขาหอมแล้วปวดหัวใจนักแม่จะรู้บ้างไหDm7มว่าฉันคนนี้นั้นเจ็บแทบตาGm7ยชักถ้าทำได้เพียงแค่มองCm7 ฉันคงไม่ยอม ไม่ยอมหรอกต่อให้คนทั้งโลFกจะว่าเจ้าสองใจแต่ฉันจะไม่มีวันยอมให้แม่วันทองนั้นไปเป็นของใคร

 Cm7  แปลกที่คนหนึ่งคนรักฉัDm7นจนหมดใจ D#maj7  แต่ใจฉันไม่เคยมีเขA#maj7 Cm7  ฉันผิดอะไรกันล่ะแม่ ทั้งที่รักมาแต่แรก   ผิดที่รูDm7ปฉันดูแปลก ผิดที่ร่างฉันดูแGm7ย่   หรือผิดที่เขาเข้ามาแย่งฉันกันแน่G#

   แข่งกับเขาไปฉันก็แพ้ ทั้งที่รักแม่แท้ ๆ   คนที่อยาFกจะดูแลกับคนไม่เคยแคร์   เหตุใดใจของแม่ เอาแต่คิดที่จะกลับไปรักเขCm7   คนอีกคนที่เอาแต่ทำDm7ให้ปวดร้าว D#maj7  แต่ใจเจ้ากรรมไม่เคยลืF

 Gm  เขารู้บ้างไหมแม่ต้องทน เขามีเมียตั้งกี่คน   แม่ต้องร้องD7อีกกี่หน เขาไม่เคยที่จะสน   แล้วเหตุใดแม่จึงทน   คนที่รัD#maj7ก คนที่รัก เพียงแต่แม่   เหตุไฉนกันละแม่ แม่จึงทำฉันได้ลง   แม่ทำฉันเจ็Fบ ทำฉันปวด ร้าวระทม   หรือว่าแม่ลืมไปแล้วว่าไอช้างมันก็คน

หรือเป็นผGm7ลของการกระทำที่มันเรียF/Aกว่าเวรและกรรมแม้ว่าคนA#เขาจะประณามแล้วด่าว่าฉันD7มันโคตรระยำ

แต่ถึงชั่Gm7วฉันก็จะทำเพราะว่ารักF/Aคำเดียวเท่านั้นขอให้เพียงD#maj7ได้แม่กลับมามาอยู่กับฉันFเถิดหนา..   A#maj7แม่จ๊ะ แม่จ๋า..คอร์ดเพลง สองใจ NOT'TOY

เนื้อเพลง สองใจ NOT'TOY ใครจะอยากเป็นคนไม่ดี ผิดที่ใจไม่จำว่ามันไม่ควรรักใคร เจ็บที่ใครๆเขา ก็มองว่าเราหลายใจ เกลียดตัวเองจริงๆที่ฝืนหัวใจไม่ได้ ฉันยอมสองใจเพราะรักเธอ แม่จ๊ะ แม่จ๋า แม่ไม่ต้องร้อง แม่มาอยู่กับฉันสิจ๊ะแม่วันทอง ถึงคนรักเก่าเขาจะไม่เอาแม่ แต่ไอ้ช้างคนนี้นี่แหละที่เอาแน่ แม่อยากจะกินมังคุด หรือละมุด พุทรา ไม่ว่าอะไรฉันก็จะไปหามา เรื่องปากเรื่องท้องบอกเลยไม่มีอด แต่แม่มาอยู่กับฉันสิเงินทองไม่มีหมด หึ! ถึงหัวจะล้าน แต่ว่าบ้านฉันรวย และใส่ทองเส้นสวย ดูด้วยนี่เส้นใหญ่ ละบ้านช่อง ที่ดิน ที่นา มีกี่ไร่กี่วา ฉันก็ยกให้ได้ สินสอดทองหมั้น จะเท่าไหร่ก็ยอม ถ้าเพื่อแม่วันทอง จะปลูกหอเรือนใหญ่ มาอยู่กับฉันเถอะ นะจ๊ะแม่จ๋า ไอ้ช้างขอสัญญา ว่าจะไม่มีเมียใหม่ แปลกที่คนหนึ่งคนรักฉันจนหมดใจ แต่ใจฉันไม่เคยมีเขา ไอ้คนรักเก่าเขาก็ไม่แคร์ คนที่อยากดูแลแม่ก็ไม่เอา คนอีกคนที่เอาแต่ทำให้ปวดร้าว แต่ใจเจ้ากรรมไม่เคยลืม กับฉันที่อยู่ข้างๆทำไมแม่วันทองถึงไม่มองฉันบ้าง อย่าทำอย่างงี้กับฉันสิจ๊ะ ได้โปรดเถอะนะแม่วันทอง ฉันยอมหมดแล้ว ไม่ว่าอะไรไอ้ช้างก็พร้อมจะยอม ทำดีเท่าไร ทุ่มหมดทั้งใจ เพื่อให้ได้เป็นเจ้าของ แล้วเหตุอันใดเล่าเอย เขาอยู่เฉยๆแต่กลับได้เจ้าไปครอง เห็นเขากอดเขาหอมแล้วปวดหัวใจนัก แม่จะรู้บ้างไหมว่าฉันคนนี้นั้นเจ็บแทบตายชัก ถ้าทำได้เพียงแค่มอง ฉันคงไม่ยอม ไม่ยอมหรอก ต่อให้คนทั้งโลกจะว่าเจ้าสองใจ แต่ฉันจะไม่มีวันยอม ให้แม่วันทองนั้นไปเป็นของใคร แปลกที่คนหนึ่งคนรักฉันจนหมดใจ แต่ใจฉันไม่เคยมีเขา ฉันผิดอะไรกันล่ะแม่ ทั้งที่รักมาแต่แรก ผิดที่รูปฉันดูแปลก ผิดที่ร่างฉันดูแย่ หรือผิดที่เขาเข้ามาแย่งฉันกันแน่ แข่งกับเขาไปฉันก็แพ้ ทั้งที่รักแม่แท้ๆคนที่อยากจะดูแลกับคนไม่เคยแคร์ เหตุใดใจของแม่ เอาแต่คิดที่จะกลับไปรักเขา คนอีกคนที่เอาแต่ทำให้ปวดร้าว แต่ใจเจ้ากรรมไม่เคยลืม เขารู้บ้างไหมแม่ต้องทน เขามีเมียตั้งกี่คน แม่ต้องร้องอีกกี่หน เขาไม่เคยที่จะสน แล้วเหตุใดแม่จึงทน คนที่รัก คนที่รัก เพียงแต่แม่ เหตุไฉนกันละแม่ แม่จึงทำฉันได้ลง แม่ทำฉันเจ็บ ทำฉันปวด ร้าวระทม หรือว่าแม่ลืมไปแล้วว่าไอช้างมันก็คน หรือเป็นผลของการกระทำ ที่มันเรียกว่าเวรและกรรม แม้ว่าคนเขาจะประณาม แล้วด่าว่าฉันมันโคตรระยำ แต่ถึงชั่วฉันก็จะทำ เพราะว่ารักคำเดียวเท่านั้น ขอให้เพียงได้แม่กลับมา มาอยู่กับฉันเถิดหนา แม่จ๊ะ แม่จ๋า