ลืมได้จริงใช่ไหม

  ส้ม มารี   หนุ่ม กะลา   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ลืมได้จริงใช่ไหม หนุ่ม กะลา Feat.ZOM MARIE (ส้ม มารี)
เนื้อร้อง: Sea Sirrrr., ณพสิน แสงสุวรรณ (หนุ่ม กะลา), สินทรัพย์ เอี่ยมเพ็ญแขทำนอง: Sea Sirrrr.เรียบเรียง: รัฐกันต์ สุวรรณภักดี, วรวิทย์ สายสุทธิวงษ์สังกัดค่าย: genie records

D# | G# |

บ่อยครั้D#งที่ฉันมองเห็A#น..เธอมีCmอาการ   Gmบ่อยครั้งG#ที่เหมือนสายตGmาเธอนั้น..เหม่อลอFmยเหมือนคอยใคA#

แม้D#ความจริงของเธอA#กับเขา..จบกันCmไปแล้วตั้งเท่าGmไหร่แต่เหมือG#นว่าใจของเธGmยังคงคิดถึFmงแต่เขานั้นเรื่อA#ยมา..

 Cm  ฉันก็กลัวตัวเองจะท้A#   คนที่รอFmจะเป็นอย่างไร ถ้าใจเธอยังD#ไม่พร้อม Cm  หากว่ายังมีหวัA#ง ฉันจะยอม   ขอแค่เธอFmบอก..อะไรG#หน่อยได้ไหA#

เธอD#ลืมเขาได้จริงA#ใช่ไหมทำCmใจได้จริงGmหรือเปล่าเธอG#ยังนึกถึงวันGmเก่า.. ใช่FmไหมเธA#แล้D#วฉันควรต้องรอA#ไหม รCmอเธอแล้วคุ้Gmมหรือเปล่ากลัวG#ว่าฉันต้องGm Cmปวดร้าวหากกาFmรรอ..ไม่ทำใA#ห้เธอลืมได้D#จริง ๆ     (A#)

บ่อยครั้งD#ที่ฉันมองเห็A#น.. เธอมีCmอาการ   Gmบ่อยครั้งG#ที่เหมือนสายตาGmเธอนั้น..ไม่มีFmฉันในใจA#

แม้D#ความจริงฉันA#เองก็รู้.. ว่าเธอCmไม่เคยลบเขาGmไปแต่ฉันG#คนนี้ต้องทำGmอย่างไร บอกฉันFmได้ไหมเธA#

* | ** | ** | ** |คอร์ดเพลง ลืมได้จริงใช่ไหม NUM KALA (หนุ่ม กะลา) Feat.ZOM MARIE (ส้ม มารี)

เนื้อเพลง ลืมได้จริงใช่ไหม NUM KALA (หนุ่ม กะลา) Feat.ZOM MARIE (ส้ม มารี) บ่อยครั้งที่ฉันมองเห็น เธอมีอาการ บ่อยครั้งที่เหมือนสายตาเธอนั้น เหม่อลอยเหมือนคอยใคร แม้ความจริงของเธอกับเขา จบกันไปแล้วตั้งเท่าไหร่ แต่เหมือนว่าใจของเธอ ยังคงคิดถึงแต่เขานั้นเรื่อยมา ฉันก็กลัวตัวเองจะท้อ คนที่รอจะเป็นอย่างไร ถ้าใจเธอยังไม่พร้อม หากว่ายังมีหวัง ฉันจะยอม ขอแค่เธอบอก อะไรหน่อยได้ไหม เธอลืมเขาได้จริงใช่ไหม ทำใจได้จริงหรือเปล่า เธอยังนึกถึงวันเก่า ใช่ไหมเธอ แล้วฉันควรต้องรอไหม รอเธอแล้วคุ้มหรือเปล่า กลัวว่าฉันต้องปวดร้าว หากการรอ ไม่ทำให้เธอลืมได้จริงๆ บ่อยครั้งที่ฉันมองเห็น เธอมีอาการ บ่อยครั้งที่เหมือนสายตาเธอนั้น ไม่มีฉันในใจ แม้ความจริงฉันเองก็รู้ ว่าเธอไม่เคยลบเขาไป แต่ฉันคนนี้ต้องทำอย่างไร บอกฉันได้ไหมเธอ