ระยะห่าง

  หนุ่ม กะลา   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ระยะห่าง NUM KALA (หนุ่ม กะลา)
เนื้อร้อง/ทำนอง: ณพสิน แสงสุวรรณ (หนุ่ม กะลา), ชัยภัทร โฉมระเรียบเรียง: ชัยรัตน์ แสไพศาล, ศิลปกร มณีเนตรสังกัดค่าย: genie records

ดีC#แล้ว ให้มันเป็นแบบนี้D#mก็ดีแอบมองเธอแบบนี้F#ก็พอไม่ควFmรจะเกินเส้นล้ำD#mไป      G#

ก็ดีC#แล้ว แค่มองไม่ต้องพูD#mดอะไรบางอย่างถ้าฉันพูF#ดมันไปเดี๋ยวทำFmให้มันยิ่งวุ่นD#mวาย    G#

เป็นได้แค่นี้ก็ดีC#แล้วอยู่ห่างเธอแค่นี้D#mก็ดีเท่าไหร่ได้อยู่ในระยะF#ที่ดี ได้รัFmกเธอแค่ไกD#m G#ล ๆ

เป็นได้แค่นี้ก็ดีC#แล้วไม่ห่างเธอไปกว่านี้D#mและไม่ใกล้ไปไม่เข้าไปกวนสาF#ยตาเธอได้รัFmกเธอแค่ไกD#m | G#ล ๆ ..แค่นี้ก็มากพ(C#)อ..

ดีC#แล้ว แค่ฝากใจกับสาD#mยลมไปถ้าหากใจเธอนั้F#นตรงกันสักวัFmนเธอคงจะเข้D#mาใจ   G#

อยู่ตรC#งนี้ แอบส่งความคิดถึD#mงให้ไปได้ยืนอยู่ตรงนี้F#ไกล ๆ แค่นี้Fmก็ดีต่อหัวD#mใจ   G#

* | ** |

C# | C# |D#m | D#m |

* |

C# | C# |D#m | D#m |F# | Fm |D#m | G# |

* | ** |คอร์ดเพลง ระยะห่าง NUM KALA (หนุ่ม กะลา)

เนื้อเพลง ระยะห่าง NUM KALA (หนุ่ม กะลา) ดีแล้ว ให้มันเป็นแบบนี้ก็ดี แอบมองเธอแบบนี้ก็พอ ไม่ควรจะเกินเส้นล้ำไป ก็ดีแล้ว แค่มองไม่ต้องพูดอะไร บางอย่างถ้าฉันพูดมันไป เดี๋ยวทำให้มันยิ่งวุ่นวาย เป็นได้แค่นี้ก็ดีแล้ว อยู่ห่างเธอแค่นี้ก็ดีเท่าไหร่ ได้อยู่ในระยะที่ดี ได้รักเธอแค่ไกลๆ เป็นได้แค่นี้ก็ดีแล้ว ไม่ห่างเธอไปกว่านี้และไม่ใกล้ไป ไม่เข้าไปกวนสายตาเธอ ได้รักเธอแค่ไกลๆ แค่นี้ก็มากพอ ดีแล้ว แค่ฝากใจกับสายลมไป ถ้าหากใจเธอนั้นตรงกัน สักวันเธอคงจะเข้าใจ อยู่ตรงนี้ แอบส่งความคิดถึงให้ไป ได้ยืนอยู่ตรงนี้ไกลๆแค่นี้ก็ดีต่อหัวใจ