รู้ว่ารักก็พอ

  หนุ่ม กะลา   อนุสรณ์ ณ เมืองศรี   ลูกทุ่ง   สตริง   อินเลิฟ   จีบ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง รู้ว่ารักก็พอ NUM KALA (หนุ่ม กะลา) Feat. อนุสรณ์ ณ เมืองศรี
เนื้อร้อง/ทำนอง: ณพสิน แสงสุวรรณ (หนุ่ม กะลา)เรียบเรียง: อิทธิพล มุกดาสังกัดค่าย: genie records

E | C#7 |F#m7 | B7 |
E | C#7 |F#m7 | B7 |

 E  ฉันสัญญC#7า.. F#m7  ต่อจากนี้B7นานแค่ไหน E  อยากให้เธอC#7รู้ไว้.. F#m7  ว่าใจฉันนั้นB7มีแต่เธอ

โลกEมันจะเปลี่ยนไป ท้องฟ้าC#7นั้นจะเปลี่ยนแปลงแดดและลมF#m7นั้นมันจะแรงสักแค่ไหB7อยากให้รู้Eว่าฉันจะรอ ต่อให้เธC#7อนั้นไม่ได้ขอแต่ฉัF#m7นก็ยังจะรอเธอเรื่อยไปB7

ใจมันยังจะรัEก รักเธอ รักเธอC#7คนเดียวชีวิตฉันF#m7นั้นมีแต่เธอ เธอรู้ไหB7ต่อให้เธอไม่เห็Eน ไม่เคยที่จะC#7เข้าใจไม่เป็นไF#m7รแค่รู้ว่ารัB7กเท่านั้นพE

 E  ฉันสัญญC#7า.. F#m7  ว่าจะไม่B7มีอะไร E  ไม่ว่าใครC#7ที่ไหน F#m7  ไม่หวั่นไหวB7เลยสักครั้ง

* | ** |

 E  ได้แต่มอC#7งไปขอบฟ้F#m7า.. ไกB7   Eม้..จะนาC#7นเท่าไหร่ จะF#m7รอ..   B7

อยู่ตรงนี้E..ด้วยรัC#7กที่มีให้F#m7เธอ.. B7ยังรักเสมEอ ให้เธC#7อไม่เคยเปลี่F#m7ยนใจ..B7

แต่จะขEอ.. รักเธC#7อ รักเธอเรื่อF#m7ยไป.. B7จะนานแค่Eไหน จะรัC#7ก รักเธอF#m7เสมอ.. B7

* | ** | ** |

 E  ได้แต่มอC#7งไปขอบฟ้F#m7า.. ไกล   (จะอยู่ตรงนี้B7เพื่อเธอเท่านั้น)   Eม้..จะนาC#7นเท่าไหร่ จะF#m7รอ..   (มีเธอคนเดียB7วทั้งหัวใจ)

อยู่ตรงนี้E..ด้วยรัC#7กที่มีให้F#m7เธอ..(จึงขอสัญญB7า สัญญา)ยังรักเสมEอ ให้เธC#7อไม่เคยเปลี่F#m7ยนใจ..(จะไม่มีวันB7เปลี่ยนใจจากเธอ)

แต่จะขEอ.. รักเธC#7อ รักเธอเรื่อF#m7ยไป..(ฉันรักแต่เธอB7คนเดียวเท่านั้น)จะนานแค่Eไหน จะรัC#7ก รักเธอF#m7เสมอ..(จะมีแต่เธอB7คนเดียวเท่านั้น)

แต่จะขEอ.. รักเธC#7อ รักเธอเรื่อF#m7ยไป..(จะอยู่ตรงนี้B7เพื่อเธอเท่านั้น)จะนานแค่Eไหน จะรัC#7ก รักเธอF#m7เสมอ.. B7

Emaj7 |คอร์ดเพลง รู้ว่ารักก็พอ NUM KALA (หนุ่ม กะลา) Feat. อนุสรณ์ ณ เมืองศรี

เนื้อเพลง รู้ว่ารักก็พอ NUM KALA (หนุ่ม กะลา) Feat. อนุสรณ์ ณ เมืองศรี ฉันสัญญา ต่อจากนี้นานแค่ไหน อยากให้เธอรู้ไว้ ว่าใจฉันนั้นมีแต่เธอ โลกมันจะเปลี่ยนไป ท้องฟ้านั้นจะเปลี่ยนแปลง แดดและลมนั้นมันจะแรงสักแค่ไหน อยากให้รู้ว่าฉันจะรอ ต่อให้เธอนั้นไม่ได้ขอ แต่ฉันก็ยังจะรอเธอเรื่อยไป ใจมันยังจะรัก รักเธอ รักเธอคนเดียว ชีวิตฉันนั้นมีแต่เธอ เธอรู้ไหม ต่อให้เธอไม่เห็น ไม่เคยที่จะเข้าใจ ไม่เป็นไรแค่รู้ว่ารักเท่านั้นพอ ฉันสัญญา ว่าจะไม่มีอะไร ไม่ว่าใครที่ไหน ไม่หวั่นไหวเลยสักครั้ง ได้แต่มองไปขอบฟ้า ไกล แม้ จะนานเท่าไหร่ จะรอ อยู่ตรงนี้ ด้วยรักที่มีให้เธอ ยังรักเสมอ ให้เธอไม่เคยเปลี่ยนใจ แต่จะขอ รักเธอ รักเธอเรื่อยไป จะนานแค่ไหน จะรัก รักเธอเสมอ ได้แต่มองไปขอบฟ้า ไกล (จะอยู่ตรงนี้เพื่อเธอเท่านั้น) แม้ จะนานเท่าไหร่ จะรอ (มีเธอคนเดียวทั้งหัวใจ) อยู่ตรงนี้ ด้วยรักที่มีให้เธอ (จึงขอสัญญา สัญญา) ยังรักเสมอ ให้เธอไม่เคยเปลี่ยนใจ (จะไม่มีวันเปลี่ยนใจจากเธอ) แต่จะขอ รักเธอ รักเธอเรื่อยไป (ฉันรักแต่เธอคนเดียวเท่านั้น) จะนานแค่ไหน จะรัก รักเธอเสมอ (จะมีแต่เธอคนเดียวเท่านั้น) แต่จะขอ รักเธอ รักเธอเรื่อยไป (จะอยู่ตรงนี้เพื่อเธอเท่านั้น) จะนานแค่ไหน จะรัก รักเธอเสมอ