ทุกวันได้ไหม

  เบิร์ด ธงไชย   หนุ่ม กะลา
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ทุกวันได้ไหม NUM KALA Feat.Bird Thongchai
สังกัดค่าย: genie records

ในค่ำคืนที่เหงCmaj7า.. หัวใBm7จ..เพราะว่าเธออยู่ไกAm7ล.. ลับตGา..ห่างกันนานแบบนี้Cmaj7.. เลยไม่รู้Bm7ว่า..เธอจะยังคิดถึAm7ง.. ฉันอยู่ไหD

ก็นานเท่าไรAm7แล้วเธอ..ที่เราไม่ได้Bm7พบกันฉันรอแต่เธAm7อทุกวัน จนใจจะขาGmaj7ได้เพียงแต่ส่งAm7ข้อความ เธอนั้นจะรู้Bm7หรือเปล่าว่าใจดวงนี้Am7มันเหงา..จนทนไม่ไหDว..

อยากบอกคิดถึGง คิดถึงเธBm7อทุกวันได้ไหEm7คิดถึงเธDอจนแทบขาดใAm7คิดถึงเธอDเหลือเกินที่รัGmaj7 Dก..ยังรอตรงนี้G รอแค่เธBm7อคนเดียวเท่านั้Em7คิดถึงเธอDทุกคืนและวัAm7คิดถึงเธDอ คิดถึงจริง G (D)ๆ ..

เธอยังเหมือนเดิมไหCmaj7ม.. ในหัวใBm7จ..หรือว่าความห่างไกAm7ล.. ทำใจให้เธอห่Gmaj7างกลัวถ้อยคำว่ารักCmaj7.. จะแพ้ระยะBm7ทางกลัวว่าใครคนนั้Am7นจะทำเธอเปลี่ยนไปD

* | ** |

G Bm7 | Em7 D C | G |
Cmaj7 | Bm7 |Cmaj7 | D |

* | ** | ** |

Cmaj7 |

คิDดถึงเธอจริง ๆG ..คอร์ดเพลง ทุกวันได้ไหม NUM KALA (หนุ่ม กะลา) Feat.Bird Thongchai (เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์)

เนื้อเพลง ทุกวันได้ไหม หนุ่ม กะลา Feat. เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์ ในค่ำคืนที่เหงา หัวใจ เพราะว่าเธออยู่ไกล ลับตา ห่างกันนานแบบนี้ เลยไม่รู้ว่า เธอจะยังคิดถึง ฉันอยู่ไหม ก็นานเท่าไรแล้วเธอ ที่เราไม่ได้พบกัน ฉันรอแต่เธอทุกวัน จนใจจะขาด ได้เพียงแต่ส่งข้อความ เธอนั้นจะรู้หรือเปล่า ว่าใจดวงนี้มันเหงา จนทนไม่ไหว อยากบอกคิดถึง คิดถึงเธอทุกวันได้ไหม คิดถึงเธอจนแทบขาดใจ คิดถึงเธอเหลือเกินที่รัก ยังรอตรงนี้ รอแค่เธอคนเดียวเท่านั้น คิดถึงเธอทุกคืนและวัน คิดถึงเธอ คิดถึงจริงๆ เธอยังเหมือนเดิมไหม ในหัวใจ หรือว่าความห่างไกล ทำใจให้เธอห่าง กลัวถ้อยคำว่ารัก จะแพ้ระยะทาง กลัวว่าใครคนนั้นจะทำเธอเปลี่ยนไป คิดถึงเธอจริงๆ