อย่าทำเหมือน

  OWEN   แร็พ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง อย่าทำเหมือน Owen
เนื้อร้อง/ทำนอง: Owenโปรดิวเซอร์: John Lunaติดต่องานแสดง: 0979624485

Am | D |Bm | Em |

เธออย่าทำเหมือนว่าเราไม่เคAmย..รู้จักกัDทั้งที่เธอและฉัBmนเคยรักกันมาตั้งนานเท่าไรEmเธออย่าทำเหมือนว่าเราเป็นคAmน..อื่นไกDอย่าทำเหมือนว่าฉันเป็นใคBmเธออย่าทำเหมือนว่าเราไม่เคEm

 Am  จำได้ไหม เธอยัDงจำฉันได้หรือเปล่า Bm  แฟนเก่าที่รักเธอจนหมดใEm Am  และในวันนั้น.. เธอDเป็นคนทิ้งฉันไป Bm  ยังเจ็บไม่หาย ยังจำไม่ลืมEm

วันเกิดของเธAmอ เพลงโปรดของเรDฉันน่ะไม่ได้เมBmา ยังจำเธอได้และเป็นอย่างดีEmวันเกิดของเธAmอ เพลงโปรดของเรDฉันน่ะไม่ได้เมBmา ยังจำเธอได้และเป็นอย่างดีEm

** |

ก็ตั้งแต่วัAmนที่เราเลิกราเวลาก็ผ่าDนมานานเนิ่นนานฉันยังคงฝัBmนอยู่ในนิทานว่ายังมีเธEmและเพลงโปรดของเธAmอฉันยังเปิดฟังภาพถ่ายคู่เรDา ฉันยังเก็บมันยังเก็บเอาไBmว้ในใจเสมอและฉันEmไม่เคยรักใครนอกจากเธอ

มันช่างเจ็บปวดเสียจริAmง การโดนทิ้DเหมือนมีคนมายิBmงแล้วฝากกระสุนไว้ในหัวใEmรักกันมาก็นาAmน โลกของฉันทั้งใบDยังน้อยเกินไปใช่ไหBmทำไมเธอทิ้งกันไปอย่างนี้Em

** |

คงมีแค่เพลAmงเท่านั้น..ที่Dยังอยู่กับฉันไม่เคยจะคิBmดหักหลังกลับคำเหมือนใครEmบางคนที่มาทำร้าย

ให้ใAmจ.. ฉันช้ำทิ้งDฉันไว้ข้างหลัง แล้วไปกับใคBmรคนนั้นเหมือEmนเส้นทางจะดี ก็มีทางAmตัน..อยู่ตรงหน้าDฉันทุกสิ่ง ทุกอย่างที่ฝัBmน มันจบวันนั้นที่เธอไEm

** |

Am | D |Bm | Em |คอร์ดเพลง อย่าทำเหมือน Owen โอเว่น

เนื้อเพลง อย่าทำเหมือน Owen โอเว่น เธออย่าทำเหมือนว่าเราไม่เคย รู้จักกัน ทั้งที่เธอและฉันเคยรักกันมาตั้งนานเท่าไร เธออย่าทำเหมือนว่าเราเป็นคน อื่นไกล อย่าทำเหมือนว่าฉันเป็นใคร เธออย่าทำเหมือนว่าเราไม่เคย จำได้ไหม เธอยังจำฉันได้หรือเปล่า แฟนเก่าที่รักเธอจนหมดใจ และในวันนั้น เธอเป็นคนทิ้งฉันไป ยังเจ็บไม่หาย ยังจำไม่ลืม วันเกิดของเธอ เพลงโปรดของเรา ฉันน่ะไม่ได้เมา ยังจำเธอได้และเป็นอย่างดี วันเกิดของเธอ เพลงโปรดของเรา ฉันน่ะไม่ได้เมา ยังจำเธอได้และเป็นอย่างดี ก็ตั้งแต่วันที่เราเลิกรา เวลาก็ผ่านมานานเนิ่นนาน ฉันยังคงฝันอยู่ในนิทานว่ายังมีเธอ และเพลงโปรดของเธอฉันยังเปิดฟัง ภาพถ่ายคู่เรา ฉันยังเก็บมัน ยังเก็บเอาไว้ในใจเสมอ และฉันไม่เคยรักใครนอกจากเธอ มันช่างเจ็บปวดเสียจริง การโดนทิ้ง เหมือนมีคนมายิงแล้วฝากกระสุนไว้ในหัวใจ รักกันมาก็นาน โลกของฉันทั้งใบ ยังน้อยเกินไปใช่ไหม ทำไมเธอทิ้งกันไปอย่างนี้ คงมีแค่เพลงเท่านั้น ที่ยังอยู่กับฉัน ไม่เคยจะคิดหักหลัง กลับคำเหมือนใครบางคนที่มาทำร้าย ให้ใจ ฉันช้ำ ทิ้งฉันไว้ข้างหลัง แล้วไปกับใครคนนั้น เหมือนเส้นทางจะดี ก็มีทางตัน อยู่ตรงหน้าฉัน ทุกสิ่ง ทุกอย่างที่ฝัน มันจบวันนั้นที่เธอไป