เจดีย์ที่ไร่ขิง

  ไผ่ พงศธร   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เจดีย์ที่ไร่ขิง ไผ่ พงศธร
เนื้อร้อง/ทำนอง: ช่อฟ้า ใบเตยเรียบเรียง: สมพงษ์ สมรักสังกัดค่าย: Grammy Gold (แกรมมี่โกลด์)ติดต่องานแสดง: 0854847345

Bm | F#m |G A | D |

Bm A | D |F#m A | Bm |

ไร่ขิงวันนี้Bm.. มีเจดีย์องค์ใหDญ่เจ้าคุณแย้มจัดสร้างถวาGย..พระอุบาลีA ผู้เป็นอาจF#mารย์

ตระหง่านล้ำBm.. สมชื่อ สมคำเล่าขาEmเติมบุDญแผ่นดินสามพรF#mานประดิษฐานพระบรมสาAรีฯ     F#m

ได้มาอีกครั้Bmง สมหวัง สมใจหลายDสิ่งได้ขอพรหลวงพ่อไร่ขิGและได้บูชAา.. พุทธาเจF#mดีย์นาคสองพี่น้อBmง.. ให้พร ให้บารEmมีหลายคBmนมาแล้วโชคดีF#mหวังว่าคราวนี้A..เป็นทีของDเรา

F#m A | D |

พระบรมมหาธาตุเจดีEmย์ พระอุบาลีAมหามงคD   ชื่อนี้ยังมีA/C#เวทย์มBmนต์..   ฉุดรั้งใจคAน..หลุดพ้นDความเศร้า Bm  พระสารีริกธาตุบูชGา..จากศรีAลังกาคุ้มเBmรา   กุมารอินทณัฐคอยเป่F#m   อิ่มใจ อุ่นใEmจ เมื่อไF#mด้ทำบุEmญ..  A

ไร่ขิงวันนี้Bm.. มีเจดีย์ยิ่งใหDญ่อีกจุดเชคอินของใจG ว่างยามใดAต้องไปเติมF#mทุนโลกวันนี้Bm.. มากมายเรื่องชุBลมุนEmไร่ขิF#mงยังเป็นร่มบุBmญ ให้พุทธคุAณ.. ค้ำจุDนดวงใจ

Bm | Bm |G A | F#m |

Bm B | Em Bm | F#m A | D |

F#m A | D |

   พระบรมมหาธาตุเจดีEmย์ พระอุบาลีAมหามงคD   ชื่อนี้ยังมีA/C#เวทย์มBmนต์..   ฉุดรั้งใจคAน..หลุดพ้นDความเศร้า Bm  พระสารีBริกธาตุบูชGา..จากศรีAลังกาคุ้มเBmรา   กุมารอินทณัฐคอยเป่F#m   อุ่นใจทุกครAาว เมื่อได้Dทำบุญ..

 Bm  ไร่ขิงยังเป็นร่มบุEmญ..   ให้พุทธคุณ.A. ค้ำจุนดวงใจ

Bm | F#m |G A | D | D |คอร์ดเพลง เจดีย์ที่ไร่ขิง ไผ่ พงศธร

เนื้อเพลง เจดีย์ที่ไร่ขิง ไผ่ พงศธร ไร่ขิงวันนี้ มีเจดีย์องค์ใหญ่ เจ้าคุณแย้มจัดสร้างถวาย พระอุบาลี ผู้เป็นอาจารย์ ตระหง่านล้ำ สมชื่อ สมคำเล่าขาน เติมบุญแผ่นดินสามพราน ประดิษฐานพระบรมสารีฯ ได้มาอีกครั้ง สมหวัง สมใจหลายสิ่ง ได้ขอพรหลวงพ่อไร่ขิง และได้บูชา พุทธาเจดีย์ นาคสองพี่น้อง ให้พร ให้บารมี หลายคนมาแล้วโชคดี หวังว่าคราวนี้ เป็นทีของเรา พระบรมมหาธาตุเจดีย์ พระอุบาลีมหามงคล ชื่อนี้ยังมีเวทย์มนต์ ฉุดรั้งใจคน หลุดพ้นความเศร้า พระสารีริกธาตุบูชา จากศรีลังกาคุ้มเรา กุมารอินทณัฐคอยเป่า อิ่มใจ อุ่นใจ เมื่อได้ทำบุญ ไร่ขิงวันนี้ มีเจดีย์ยิ่งใหญ่ อีกจุดเชคอินของใจ ว่างยามใดต้องไปเติมทุน โลกวันนี้ มากมายเรื่องชุลมุน ไร่ขิงยังเป็นร่มบุญ ให้พุทธคุณ ค้ำจุนดวงใจ พระบรมมหาธาตุเจดีย์ พระอุบาลีมหามงคล ชื่อนี้ยังมีเวทย์มนต์ ฉุดรั้งใจคน หลุดพ้นความเศร้า พระสารีริกธาตุบูชา จากศรีลังกาคุ้มเรา กุมารอินทณัฐคอยเป่า อุ่นใจทุกคราว เมื่อได้ทำบุญ ไร่ขิงยังเป็นร่มบุญ ให้พุทธคุณ ค้ำจุนดวงใจ