ไปวัดไร่ขิงกับอ้ายบ่

  ไผ่ พงศธร   ลูกทุ่ง   อีสาน   จีบ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ไปวัดไร่ขิงกับอ้ายบ่ ไผ่ พงศธร
เนื้อร้อง/ทำนอง: ฝ้ายฮัก ภูจำปาเรียบเรียง: เซียน ณ กุญชรสังกัดค่าย: Grammy Gold (แกรมมี่โกลด์)ติดต่องานแสดง: 0854847345

C Em | Am G |F G | C G |

ใครทำให้เศร้Cา ใจสาG/Bวถึงมีน้ำตAmอ้ายบ่ขอล่วงเกินดอกหนFแต่อยากพGาเจ้าโยนเจ็บทิ้C

ตอนที่อ้ายช้ำAm มีผู้แนะนำGให้ไปวัดไร่ขิAmพระอารามหลวงที่พร้อมทุกสิ่Emแก้ทุกข์ได้จริDmง อยู่ที่สามGพราน

ขอพรหลวงพ่Cให้โบสถ์แก้กรG/Bรม ให้ช้ำผ่อนคลAmายหลวงพ่อไร่ขิง..ที่คนทั่วไทFย..ศรัทธาด้วยใจGมานานแสนนาC

หัวใจเจ้าหมAmองยามอ้ายหันมอGง แล้วต้องสงสAmารอยากช่วยเจ้าลบ ริ้วรอยวันวาEmเหงานาDmนเกินไปGแล้วเด้Cอ..

สิไปนำบ่Am ไปวัดไร่ขิGงกับอ้ายบ่Amไปบนหลวงพ่Cอ ดับความช้ำพอ ขออย่าได้เจEmไปขอพรเจ้าคุณแย้Fม..ให้ชี้ทางธรรมค้ำใจเสมDmนครปฐมบ่ไกลดอกเดGชาติหนึ่งได้เจDmอ เป็นบุญเด้Gนาง..

บ่แน่เด้อเจ้Cา ถ้าหากว่าเรG/Bาไปไร่ขิงด้วยกัAmไปซื้อหนมปังเลี้ยงปลาตรงนั้FอาจทำGให้เราเห็นทาCกุมารอินทณัAmฐ..เพิ่นชอบช่วยดGลให้คนสมหวัAmนอกจากสิลืมเรื่องใจเพพัEmคนซ่อมใจนาDmง.. อาจเป็นอ้าGย.. กะได้Cเด้อ..

G | F |C | Am G |
F | C |G | C |

* | ** |

C Em | Am G |F G | C | C |คอร์ดเพลง ไปวัดไร่ขิงกับอ้ายบ่ ไผ่ พงศธร

เนื้อเพลง ไปวัดไร่ขิงกับอ้ายบ่ ไผ่ พงศธร ใครทำให้เศร้า ใจสาวถึงมีน้ำตา อ้ายบ่ขอล่วงเกินดอกหนา แต่อยากพาเจ้าโยนเจ็บทิ้ง ตอนที่อ้ายช้ำ มีผู้แนะนำให้ไปวัดไร่ขิง พระอารามหลวงที่พร้อมทุกสิ่ง แก้ทุกข์ได้จริง อยู่ที่สามพราน ขอพรหลวงพ่อ ให้โบสถ์แก้กรรม ให้ช้ำผ่อนคลาย หลวงพ่อไร่ขิง ที่คนทั่วไทย ศรัทธาด้วยใจมานานแสนนาน หัวใจเจ้าหมอง ยามอ้ายหันมอง แล้วต้องสงสาร อยากช่วยเจ้าลบ ริ้วรอยวันวาน เหงานานเกินไปแล้วเด้อ สิไปนำบ่ ไปวัดไร่ขิงกับอ้ายบ่ ไปบนหลวงพ่อ ดับความช้ำพอ ขออย่าได้เจอ ไปขอพรเจ้าคุณแย้ม ให้ชี้ทางธรรมค้ำใจเสมอ นครปฐมบ่ไกลดอกเดอ ชาติหนึ่งได้เจอ เป็นบุญเด้นาง บ่แน่เด้อเจ้า ถ้าหากว่าเราไปไร่ขิงด้วยกัน ไปซื้อหนมปังเลี้ยงปลาตรงนั้น อาจทำให้เราเห็นทาง กุมารอินทณัฐ เพิ่นชอบช่วยดลให้คนสมหวัง นอกจากสิลืมเรื่องใจเพพัง คนซ่อมใจนาง อาจเป็นอ้าย กะได้เด้อ