ออกไป

  พิมรี่พาย   สตริง   เศร้า
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ออกไป PIMRYPIE พิมรี่พาย
เนื้อร้อง/ทำนอง: อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์โปรดิวเซอร์: อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์เรียบเรียง: ชลทัศน์ ชาญศิริเจริญกุลติดต่องานแสดง: 0982633160

D F#m | Bm |G F#m | Em A |

บอกใจDตัวเองดัง ๆ ให้มันลืมF#mสักทีก็รู้Bmมันนานเกินไป..ที่ยังคงรักเธอทุกG ๆ คืนในฝัน ก็ยังคF#mงละเมอคิดEmไปเองว่าเธออยู่ตรงนี้A

เรื่องร้าย ๆEm ที่เธอทำตั้งมากมายแต่ทำไF#mมใจไม่รู้จักจำเอาแต่คิGดซ้ำ ๆ ถึงวันที่ดีA

มันก็นานแล้วนDะที่เธอออกจากชีวิF#mตฉันไปแต่ทำไมไBmม่ไปจากใจสักทียังมาวนเวียนGให้คิดถึง ยังตราตรึF#mงอยู่ในนี้ในควาEmมทรงจำที่ไม่เคยหายไปA

ทำหมดแล้วDไม่ว่าทางไหนเพื่อลบภF#mาพเธอแต่สมอBmงมันก็ยังแพ้หัวใจเมื่อเธอไม่มีGวันคืนมา ก็ช่วยเอาคืนF#mไปได้ไหมลบEmคำว่ารักจากใจA..ฉันทีD..

รู้Dทั้งรู้ว่าฉัน..ไม่ควรจะคิF#mด ไม่ควรจะฝันต้องลบBmเธอไปจากใจและเดินต่อไปตั้งนานคนดี ๆG ก็มีให้รัก ทำไมล่ะใจมัF#mนจำเก่งนักไอ้คEmนที่ทำร้ายใจเจ็บมาเท่าไรAทำไมยังรัก

โอ้Emย.. ช้ำมาเท่าไร ทำไมใจF#mไม่รู้จักจำเอาแต่คิGดซ้ำ ๆ ถึงวันที่ดีA..

* | ** |

Em | F#m |G | A |

* | ** |

Em F#m |

หืGอ ออกไปA..สักที..

D F#m | Bm |G F#m | Em A |คอร์ดเพลง ออกไป PIMRYPIE พิมรี่พาย

เนื้อเพลง ออกไป PIMRYPIE พิมรี่พาย บอกใจตัวเองดังๆให้มันลืมสักที ก็รู้มันนานเกินไป ที่ยังคงรักเธอ ทุกๆคืนในฝัน ก็ยังคงละเมอ คิดไปเองว่าเธออยู่ตรงนี้ เรื่องร้ายๆที่เธอทำตั้งมากมาย แต่ทำไมใจไม่รู้จักจำ เอาแต่คิดซ้ำๆถึงวันที่ดี มันก็นานแล้วนะที่เธอออกจากชีวิตฉันไป แต่ทำไมไม่ไปจากใจสักที ยังมาวนเวียนให้คิดถึง ยังตราตรึงอยู่ในนี้ ในความทรงจำที่ไม่เคยหายไป ทำหมดแล้วไม่ว่าทางไหนเพื่อลบภาพเธอ แต่สมองมันก็ยังแพ้หัวใจ เมื่อเธอไม่มีวันคืนมา ก็ช่วยเอาคืนไปได้ไหม ลบคำว่ารักจากใจ ฉันที รู้ทั้งรู้ว่าฉัน ไม่ควรจะคิด ไม่ควรจะฝัน ต้องลบเธอไปจากใจและเดินต่อไปตั้งนาน คนดีๆก็มีให้รัก ทำไมล่ะใจมันจำเก่งนัก ไอ้คนที่ทำร้ายใจเจ็บมาเท่าไรทำไมยังรัก โอ้ย ช้ำมาเท่าไร ทำไมใจไม่รู้จักจำ เอาแต่คิดซ้ำๆถึงวันที่ดี หือ ออกไปสักที