ไม่ขาย

  พิมรี่พาย   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ไม่ขาย PIMRYPIE พิมรี่พาย
เนื้อร้อง/ทำนอง: 3rd Tilly Birds, Chamil Arin, Babepoomโปรดิวเซอร์: BILLbilly01, Milo Tanti, 3rd Tilly Birdsติดต่องานแสดง: 0982633160

A#m D#7 | G# | m |
A#m F# | G# C# G#/C |

 A#m  ชีวิตนี้เหมือนเป็นหนี้D#7ใคร G#  ฉันโตมากับภาFmระหนักหนา A#m  ไม่รู้ว่าต้องทำเท่าF#ไร เท่าไร   ให้ได้G#ทุกสิ่ง ให้ได้C#ทุกอย่G#/Cาง

ไม่A#mได้มีพร้อมทุกสิ่ง เลยD#7ยิ่งต้องขายทุกอย่างที่G#เห็นฉันมีทุกสิ่ง ก็Fmเพราะว่าขายทุกอย่าง

 A#m  แต่รู้ไหมกว่าจะได้F#มา ได้มา   ต้องขาG#ยเท่าไร ต้องขาC#ยอะไรG#/Cบ้าง.A#m D#. G#  ต้องขาFmยอะไรบ้าง..

A#m F# | G# C# G#/C |

 A#m  ต้องขายเวลาที่ฉันD#7มี G#  ให้พรุ่งนี้ของฉันFmไม่มืดมน A#m  ต้องเสียเรี่ยวแรง ทั้งร่าD#7งกาย หัวใจ   เพื่อให้G#ทุกคน..ไม่ต้อC#งทุกข์ทG#/C

ยอA#mมทิ้งทุกความสัมพันธ์ แม้D#7ว่ามันแสนสำคัญเพื่G#อให้เดินถึงเส้นชัย แม้Fmว่าไม่เหลือใคร ๆ

 A#m  ทุกครั้งที่ฉันต้องขายF#ไป ขายไป   ต้องคอยG#ย้ำเตือน ตัวเอC#งเอาไว้G#/C

คุณค่F#าที่ฉันมีA#m.. จะไม่ขาFmยให้ใครทั้งนั้G#ศักดิ์ศรีF#ที่ฉันมีA#m.. แลกไม่ได้G#ด้วยเงิน อย่าหC# G#/Cวัง..จะซื้F#อใจฉันด้วA#mยอะไร ก็ไม่Fmมีทาง อย่าฝัG#เพราะฉัF#นจะไม่เปลี่A#mยนและคงไม่G#มีวัน..ให้ใคร(C#)มาเปลี่ย(G#/C)นฉัน

A#m D#7 | G# Fm |
A#m F# | G# C# G#/C |
A#m D#7 | G# Fm |

 A#m  ไม่ว่าสุขใจหรือเศร้าD#7ใจ G#  จงทำงานต่อไปไFmม่หยุดพัก A#m  ไม่มีเวลาให้ยิ้F#ม ให้ร้องไห้   กัดฟันG#สู้ต่อ เวลC#าไม่รอG#/Cใคร

แม้A#mต้องประคองอีกชีวิตD#7หนึ่งเอาไว้ฉัG#นก็ไม่เคยคิดจะหยุFmแม้A#mเจอกับเรื่องที่โหดร้าF#ยสักเท่าไหร่เตือG#นใจพรุ่งนี้ฉันต้องลุC#ก(ลุกขึ้นมG#/Cาดิวะ)

เริ่มA#mใหม่กี่ครั้งก็ยังคงD#7ไม่สะท้านเพราะG#ว่าปลายทางนั้นคือควาFmมสุขหากไม่A#mใช่วันนี้ ก็ยังคF#งมีวันหน้าขอG#แค่ฉันทำให้มันสุด

F# A#m | Fm G# |F# A#m | G# C# G#/C |
F# A#m | Fm G# |F# A#m | G# C# G#/C |

** |

F# A#m | Fm G# |F# A#m | G# C# G#/C |
F# A#m | Fm G# |F# A#m | G# C# G#/C |

F# A#m | Fm G# |F# A#m | G# C# |คอร์ดเพลง ไม่ขาย PIMRYPIE พิมรี่พาย

เนื้อเพลง ไม่ขาย PIMRYPIE พิมรี่พาย ชีวิตนี้เหมือนเป็นหนี้ใคร ฉันโตมากับภาระหนักหนา ไม่รู้ว่าต้องทำเท่าไร เท่าไร ให้ได้ทุกสิ่ง ให้ได้ทุกอย่าง ไม่ได้มีพร้อมทุกสิ่ง เลยยิ่งต้องขายทุกอย่าง ที่เห็นฉันมีทุกสิ่ง ก็เพราะว่าขายทุกอย่าง แต่รู้ไหมกว่าจะได้มา ได้มา ต้องขายเท่าไร ต้องขายอะไรบ้าง ต้องขายอะไรบ้าง ต้องขายเวลาที่ฉันมี ให้พรุ่งนี้ของฉันไม่มืดมน ต้องเสียเรี่ยวแรง ทั้งร่างกาย หัวใจ เพื่อให้ทุกคน ไม่ต้องทุกข์ทน ยอมทิ้งทุกความสัมพันธ์ แม้ว่ามันแสนสำคัญ เพื่อให้เดินถึงเส้นชัย แม้ว่าไม่เหลือใครๆ ทุกครั้งที่ฉันต้องขายไป ขายไป ต้องคอยย้ำเตือน ตัวเองเอาไว้ คุณค่าที่ฉันมี จะไม่ขายให้ใครทั้งนั้น ศักดิ์ศรีที่ฉันมี แลกไม่ได้ด้วยเงิน อย่าหวัง จะซื้อใจฉันด้วยอะไร ก็ไม่มีทาง อย่าฝัน เพราะฉันจะไม่เปลี่ยน และคงไม่มีวัน ให้ใครมาเปลี่ยนฉัน ไม่ว่าสุขใจหรือเศร้าใจ จงทำงานต่อไปไม่หยุดพัก ไม่มีเวลาให้ยิ้ม ให้ร้องไห้ กัดฟันสู้ต่อ เวลาไม่รอใคร แม้ต้องประคองอีกชีวิตหนึ่งเอาไว้ ฉันก็ไม่เคยคิดจะหยุด แม้เจอกับเรื่องที่โหดร้ายสักเท่าไหร่ เตือนใจพรุ่งนี้ฉันต้องลุก(ลุกขึ้นมาดิวะ) เริ่มใหม่กี่ครั้งก็ยังคงไม่สะท้าน เพราะว่าปลายทางนั้นคือความสุข หากไม่ใช่วันนี้ ก็ยังคงมีวันหน้า ขอแค่ฉันทำให้มันสุด