นักแสวงหา

  พงษ์สิทธิ์ คำภีร์   เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง นักแสวงหา พงษ์สิทธิ์ คำภีร์
เนื้อร้อง/ทำนอง: พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

เสีGยงรถไฟกับเสียงใจที่สั่นตามเสีEmยงคนGเต็มคัน เต็มตู้รถไฟ รวมทั้งเขEmแสวงหCาหนทางอยากไป ไป ไป ให้ถึEmเผชิญโชCค ผจญภัยตามทาDงรถไฟไปส่G

เพราะยังเป็นหนุ่Emจะงอมือ งอเท้า รอคอย ทนไม่ไหGจึงต้องไปEmเป็นหนุ่มนักแสวงหา หาทางให้ได้ดีDในดวงตCามีแต่ความหวังทุก ๆ คนต่างมีควาEmมหวังจึงมีความหวัCงเต็มคันรถไฟ หัวใจเบ่งบาD

เมื่GอรถไฟเงียบเสียงจอดลงปลายทEmางชีGวิตเราข้างหน้า ช่างเต็มด้วยความEmหมายแสวงหCาหนทางอยาก ไป ไป ไป ให้ถึEmเผชิญโชCด ผจญภัย ตามทางDรถไฟไปส่G

เอ้าเล็กคาราบาวโซ่โล่ นี่แน่

G | G |Em | Em |
G | G |Em | Em |

C | G |Em | Em |C | D |G | G |

* | ** |

เอ้าเสือเล็กคาราบาว..ถอย..

G | G | Em | Em | ( Fade Out )คอร์ดเพลง นักแสวงหา ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

เนื้อเพลง นักแสวงหา ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ เสียงรถไฟกับเสียงใจที่สั่นตามเสียง คนเต็มคัน เต็มตู้รถไฟ รวมทั้งเขา แสวงหาหนทางอยากไป ไป ไป ให้ถึง เผชิญโชค ผจญภัยตามทางรถไฟไปส่ง เพราะยังเป็นหนุ่ม จะงอมือ งอเท้า รอคอย ทนไม่ไหว จึงต้องไปเป็นหนุ่มนักแสวงหา หาทางให้ได้ดี ในดวงตามีแต่ความหวัง ทุกๆคนต่างมีความหวัง จึงมีความหวังเต็มคันรถไฟ หัวใจเบ่งบาน เมื่อรถไฟเงียบเสียงจอดลงปลายทาง ชีวิตเราข้างหน้า ช่างเต็มด้วยความหมาย แสวงหาหนทางอยาก ไป ไป ไป ให้ถึง เผชิญโชด ผจญภัย ตามทางรถไฟไปส่ง เอ้าเล็กคาราบาวโซ่โล่ นี่แน่