พเนจร

  พงษ์สิทธิ์ คำภีร์   เพื่อชีวิต   โสด
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง พเนจร ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์
เนื้อร้อง/ทำนอง: พงษ์สิทธิ์ คำภีร์สังกัดค่าย: รถไฟดนตรี

D | D#m |G | A |

D | G |A | D |

Dก..ไม่มีถิ่Gเที่ยวผกผิAน..บินเรื่อยไปDท้อDงฟ้าที่กว้างใหGญ่หมู่แมกไม้A..สุดสายตD

ฝัDน..นั้นฝันเลื่อนลอGคอAย คอยวัน เวลDแสDงตะวันลับGตามุ่Aงสู่ที..พักDพิง

Gมโชย..พัดF#mมา..ถลาAบินสู้ลDลำธารGเอื่อยไหล น่าชF#mภูผE7าไม่เคยขวางกั้A

นึDก ยิ่งนึก ยิ่งหวั่Gโอ้ตัวฉัAนบินมาเดียวดDายไร้Dจุดมุ่งหมาGท่องเที่ยวAไป..กับสายลD

D | G |A | D |
D | G |A | D |

G | F#m |A | D |
G | F#m |E7 | A |

* |

ไร้Dจุดมุ่งหมาGท่องเที่ยวAไป..กับสายลDคอร์ดเพลง พเนจร ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

เนื้อเพลง พเนจร ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ นก ไม่มีถิ่น เที่ยวผกผิน บินเรื่อยไป ท้องฟ้าที่กว้างใหญ่ หมู่แมกไม้ สุดสายตา ฝัน นั้นฝันเลื่อนลอย คอย คอยวัน เวลา แสงตะวันลับตา มุ่งสู่ที พักพิง ลมโชย พัดมา ถลาบินสู้ลม ลำธารเอื่อยไหล น่าชม ภูผาไม่เคยขวางกั้น นึก ยิ่งนึก ยิ่งหวั่น โอ้ตัวฉันบินมาเดียวดาย ไร้จุดมุ่งหมาย ท่องเที่ยวไป กับสายลม ไร้จุดมุ่งหมาย ท่องเที่ยวไป กับสายลม


"พเนจร" หนึ่งเพลงดังฟังสบายของศิลปินเจ้าพ่อเพลงเพื่อชีวิต พี่ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์