อย่าเปิดเพลงเศร้าตอนขับรถ

  PONWP   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง อย่าเปิดเพลงเศร้าตอนขับรถ PONWP
เนื้อร้อง/ทำนอง: PONWPดนตรี: viroft beat

Fmaj7 | Em7 |Dm7 | Cmaj7 Dm Em |

 Fmaj7  เธอไม่สบายใจใช่ไหม.. Em7  ถึงเดินทางไปไกล ๆ   กี่ครั้งแล้Dm7วที่เธอเสียใจ.. กับคนเดิม ๆCmaj7 ทุกครั้Dm Em

 Fmaj7  ยังมีผู้คนอีกตั้งมากมาย.. Em7  ที่พร้อมจะเข้ามาทำให้ใจ..   เธDm7อที่เคยอ่อนไหว ให้มาสดใสCmaj7ได้อีกDm Emครั้ง

อย่าเปิดเพลงเศร้Fmaj7านะตอนขับรถข้างนอกฝนตEm7ก ไม่มีที่ปัดน้ำตาหากมันไหDm7ลและรินออกมาที่ปัดน้ำฝCmaj7น..ไม่ช่วยอDm Emะไร..หากว่าใจเธอยัFmaj7งไม่ลืมความรักคนเก่าของหัEm7วใจอย่าตอกย้ำDm7ตัวเองให้ตายอย่าเลย อย่านCmaj7ะ อย่าทำ..(ให้ใจบอบช้ำ)

Fmaj7 | Em7 |Dm7 | Cmaj7 Dm Em |

 Fmaj7  ฉันไม่สบายใจรู้ไหม.. Em7  ที่เห็นเธอต้องเป็นอย่างนี้   มีแค่ฉัDm7นที่คอยหวังดี..กับเธออCmaj7ยู่ทุกคDm Emรั้ง..

 Fmaj7  เธอไม่ต้องมองหาใครไหนไกล Em7  ก็มีแค่ฉันอยู่ตรงนี้ไง   จะเช็ดDm7น้ำตาให้หาย ให้เธอสดใCmaj7ส..ได้อีกDmครั้ง   Em

** | ** |

Fmaj7 | Em7 |Dm7 | Cmaj7 Dm Em |คอร์ดเพลง อย่าเปิดเพลงเศร้าตอนขับรถ PONWP

เนื้อเพลง อย่าเปิดเพลงเศร้าตอนขับรถ PONWP เธอไม่สบายใจใช่ไหม ถึงเดินทางไปไกลๆกี่ครั้งแล้วที่เธอเสียใจ กับคนเดิมๆทุกครั้ง ยังมีผู้คนอีกตั้งมากมาย ที่พร้อมจะเข้ามาทำให้ใจ เธอที่เคยอ่อนไหว ให้มาสดใสได้อีกครั้ง อย่าเปิดเพลงเศร้านะตอนขับรถ ข้างนอกฝนตก ไม่มีที่ปัดน้ำตา หากมันไหลและรินออกมา ที่ปัดน้ำฝน ไม่ช่วยอะไร หากว่าใจเธอยังไม่ลืมความรักคนเก่าของหัวใจ อย่าตอกย้ำตัวเองให้ตาย อย่าเลย อย่านะ อย่าทำ (ให้ใจบอบช้ำ) ฉันไม่สบายใจรู้ไหม ที่เห็นเธอต้องเป็นอย่างนี้ มีแค่ฉันที่คอยหวังดี กับเธออยู่ทุกครั้ง เธอไม่ต้องมองหาใครไหนไกล ก็มีแค่ฉันอยู่ตรงนี้ไง จะเช็ดน้ำตาให้หาย ให้เธอสดใส ได้อีกครั้ง