ขวัญใจเด็กบ้านๆ

  เก๋ นาโพธิ์   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต   ใต้   จีบ   บ้านๆ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ขวัญใจเด็กบ้านๆ เก๋ นาโพธิ์
เนื้อร้อง/ทำนอง: อภิศาล คงหอมเรียบเรียง: น้องรวงข้าว

D Bm | G A |
D Bm | G A |A | A |

เหนื่อยวัน ๆD ไม่ได้นั่ง ไม่ได้ตั้งBmวานมัวแต่วุ่นGทำงาน ทำงานAไปจะเก็บเงินDสักก้อนเอาไว้Bmใช้ไม่คิดไหGร ทำไป ไม่เคยDบ่น.. A

เหนื่อยวัน ๆD ไม่ได้นั่ง ไม่ได้ตั้งBmโบงตัดแต่ยาGง ตัดแต่โยง เลี้ยงวัวAชนจูงไปDข้างทาง ขี้เต็มBmหนนไปพบAสาวหนึ่งคนชาติมันถูกDใจ

ปากแดEmง แหลงกลาง ท่าทาF#mงเธอดูดีไอเราGก็บัดสี แต่งตัวDแลไม่ได้พอสบตEmาหัวใจสั่น ใจมันF#mอิหลุดไปอยากกระซิบGข้างกาย.. ว่ารักเธออย่างแรAง..

ไอเรามันเด็กบ้าน ๆD แต่หัวใจมันไม่ด้าAน..GอจะหาญรักเธAแต่กลับไปนอนฝัDน ตื่นยังละเมAอ..ว่าเธGอมีใจให้กัAไอเรามันเด็กบ้าน ๆD อยากผูกความสัมพัAนธ์มาแลวัGว ตัดยางไปด้วยกัAน แล้วเธอจะสนม้าD (A)ย..

เหนื่อยก็ทDน เรามันจน คนเดินBmดินไม่ได้กิGน ไม่ได้นอนเหมือนเจ้าAชายต้องออกไปDโล๊ะยางกลางคืนเดือBmนหงายมันคิดถึงAขวัญใจใครคนDนั้น

* | ** |

D A | G A |D A | G A |
Bm | G A | D |

* | ** | ** |

มาแลวัGวตัดยางไปด้วยกัAเป็นขวัญใจเด็กบ้าน ๆ

D | D | ( x2 )คอร์ดเพลง ขวัญใจเด็กบ้านๆ เก๋ นาโพธิ์

เนื้อเพลง ขวัญใจเด็กบ้านๆ เก๋ นาโพธิ์ เหนื่อยวันๆไม่ได้นั่ง ไม่ได้ตั้งวาน มัวแต่วุ่นทำงาน ทำงานไป จะเก็บเงินสักก้อนเอาไว้ใช้ ไม่คิดไหร ทำไป ไม่เคยบ่น เหนื่อยวันๆไม่ได้นั่ง ไม่ได้ตั้งโบง ตัดแต่ยาง ตัดแต่โยง เลี้ยงวัวชน จูงไปข้างทาง ขี้เต็มหนน ไปพบสาวหนึ่งคนชาติมันถูกใจ ปากแดง แหลงกลาง ท่าทางเธอดูดี ไอเราก็บัดสี แต่งตัวแลไม่ได้ พอสบตาหัวใจสั่น ใจมันอิหลุดไป อยากกระซิบข้างกาย ว่ารักเธออย่างแรง ไอเรามันเด็กบ้านๆแต่หัวใจมันไม่ด้าน พอจะหาญรักเธอ แต่กลับไปนอนฝัน ตื่นยังละเมอ ว่าเธอมีใจให้กัน ไอเรามันเด็กบ้านๆอยากผูกความสัมพันธ์ มาแลวัว ตัดยางไปด้วยกัน แล้วเธอจะสนม้าย เหนื่อยก็ทน เรามันจน คนเดินดิน ไม่ได้กิน ไม่ได้นอนเหมือนเจ้าชาย ต้องออกไปโล๊ะยางกลางคืนเดือนหงาย มันคิดถึงขวัญใจใครคนนั้น มาแลวัวตัดยางไปด้วยกัน เป็นขวัญใจเด็กบ้านๆ