เป็นทุกอย่าง

  ทอม อิศรา   แว่นใหญ่   Mon Monik   Room39   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เป็นทุกอย่าง Room39 รูม39
เนื้อร้อง/ทำนอง: แว่นใหญ่โปรดิวเซอร์: สุธี แสงเสรีชนสังกัดค่าย: LOVEiS

Gmaj7 | F#m |Em | A |

เป็นเพื่อนเธอไปดูDหนัง อยู่ด้วยกันตอนเธอDmaj7เหงาฟังทุกเรื่องราBmวที่เธอระบายยาวจนเช้Amา ฉันก็ยังยินGmaj7ดีแม้ไม่ใช่คนพิF#mเศษ ไม่ได้สำEmคัญสำหรับเธA

เป็นคนโทรปลุกตอนDเช้าคอยเฝ้าถามและห่วงDmaj7ใยอยากที่จะรู้Bmว่าเธอเป็นไงในเวลAmา..ที่เธอไม่เหลือGmaj7ใคร  แม้เธออาจไม่เห็F#mนกันในบางวัEmนที่เธอไม่ทุกข์Aใจ

ทำBm..ได้แค่เพีF#mยง..แค่Emทุก ๆ อย่างที่เธอDmaj7ขอจะนาGmaj7น..เท่าไร.. ไม่ว่F#mา..เมื่อไรก็พร้อEmมจะยอมทำให้เธA

เป็Dนทุกอย่างให้เธอDmaj7แล้วแม้ว่าเธอไม่เคBmยเป็นอะไรกับฉันเลAmฉันก็แค่คนหนึ่Gmaj7ง.. ที่เธอต้องการในF#mบางครั้งได้อยู่ตรงนี้Emก็ดีแค่ไหAน (จะหวังอะไรให้มากมาย)

D | A |

เป็นคนที่เคยแอบDรัก เป็นคนที่เคยแอบDmaj7หวังเป็นคนที่เธBmอให้ความสำคัญใน..วัAmนที่เธอไม่เหลืGmaj7อใคร  เป็นให้เธอได้ทุกF#mอย่างแต่ก็เหมืEmอนไม่มีความหมาA

* | ** |

เป็Dนทุกอย่างให้เธอDmaj7แล้วแม้ว่าเธอไม่เคBmยเป็นอะไรกับฉันเลAmก็ฉันคงไม่มีสิทGmaj7ธิ์..จะคิดอะไรไปมาF#mกกว่านี้ได้อยู่ตรงนี้Emก็ดีแค่ไหAน จะหวังอะไรให้มากมาย..

Gmaj7 | F#m |Em | A |

** | *** |

Gmaj7 | F#m |Em | Dmaj7 |
Gmaj7 | F#m |Em | A |D |คอร์ดเพลง เป็นทุกอย่าง Room39 รูม39

เนื้อเพลง เป็นทุกอย่าง Room39 รูม39 เป็นเพื่อนเธอไปดูหนัง อยู่ด้วยกันตอนเธอเหงา ฟังทุกเรื่องราวที่เธอระบาย ยาวจนเช้า ฉันก็ยังยินดี แม้ไม่ใช่คนพิเศษ ไม่ได้สำคัญสำหรับเธอ เป็นคนโทรปลุกตอนเช้า คอยเฝ้าถามและห่วงใย อยากที่จะรู้ว่าเธอเป็นไงในเวลา ที่เธอไม่เหลือใคร แม้เธออาจไม่เห็นกัน ในบางวันที่เธอไม่ทุกข์ใจ ทำ ได้แค่เพียง แค่ทุกๆอย่างที่เธอขอ จะนาน เท่าไร ไม่ว่า เมื่อไร ก็พร้อมจะยอมทำให้เธอ เป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว แม้ว่าเธอไม่เคยเป็นอะไรกับฉันเลย ฉันก็แค่คนหนึ่ง ที่เธอต้องการในบางครั้ง ได้อยู่ตรงนี้ก็ดีแค่ไหน (จะหวังอะไรให้มากมาย) เป็นคนที่เคยแอบรัก เป็นคนที่เคยแอบหวัง เป็นคนที่เธอให้ความสำคัญใน วันที่เธอไม่เหลือใคร เป็นให้เธอได้ทุกอย่าง แต่ก็เหมือนไม่มีความหมาย เป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว แม้ว่าเธอไม่เคยเป็นอะไรกับฉันเลย ก็ฉันคงไม่มีสิทธิ์ จะคิดอะไรไปมากกว่านี้ ได้อยู่ตรงนี้ก็ดีแค่ไหน จะหวังอะไรให้มากมาย


เป็นทุกอย่าง คือ เพลงที่เราพยายามเล่าเรื่องของ คนที่ทำทุกอย่าง เพื่อใครบางคน แม้ว่าสุดท้ายจะไม่ได้เป็นอะไรกันเลยก็ตาม แต่ก็ไม่ได้คิดจะเรียกร้องอะไรมากกว่าที่เป็นอยู่ คล้ายๆ หวังจนเลิกหวังแล้วก็ว่าได้ ในส่วนของดนตรีเราตั้งใจทำเพลงที่มีจังหวะที่ คนฟังสามารถสนุกได้ ซึ่งเพลงนี้เป็นครั้งแรกที่ ทอม อิศรา (Tom Isara) และ แว่นใหญ่ (Wanyai) ได้ร้องนำร่วมกัน โดยมี มน ชุติมน (Monik) ร้องประสานคอรัส