สัญญาหมาบ่แดก

  อ๋อมแอ๋ม ปิยธิดา   ลูกทุ่ง   อีสาน   เศร้า   อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง สัญญาหมาบ่แดก อ๋อมแอ๋ม ปิยธิดา
เนื้อร้อง/ทำนอง: เต๊ะ ตระกูลตอเรียบเรียง: จินนี่ ภูไทสังกัดค่าย: สิงห์มิวสิค (Sing Music)ติดต่องานแสดง: 0982037796, 0623697289

A#m G# | F# C# |
A#m G# | F# |

คำเว้า คำจA#mา คั่นเฮ็G#ดบ่ได้ อ้าFmยกะอย่าเว้A#mการกระทำF#กับคำเว้G#า..ของอ้าFmยมันสวนทางกัA#mคำเว้าF#อ้ายอยู่เทิงG#ฟ้า การกระทำFmหมา ๆ ทั้งนั้A#mจักเถื่อแล้F#วที่น้องไห้กั้G#น เพราะคำสัญC#ญา

กะบ่ได้ว่A#mา..อิหยัG#ง สิบขวFmางแม่นอ้ายสิไA#mแค่อยาF#กให้อ้ายระวังG#โตไว้ถ้ามื้อใด๋Fmอ้ายป่วยขึ้นมA#mย่านแต่อ้าF#ยมีอันเป็นG#ไปย่านแต่นอFmนไหลตายนี่หลA#mจักว่าF#ไปให้คำสัญญG#ากับไผไว้C#แหน่

สัญญG#าหมาC#บ่แดF#ก สัญญG#าหาสิแตกหยัFmสัญญA#mาแล้วเฮ็ดบ่ได้จักD#mอย่าง ฟ้าส่างG#บ่ผ่าหัวแท้C#คำเว้D#mาว่าฮักจั่งซั่Fmนจั่งซี่F# คำเว้าG#ว่ามีผู้เดียวนี่แหFmคำเว้าA#mคือหลายกว่าถ้วยอยู่วัดแD#mท้ตอแหG#ล บ่ต้องมาว่าสัญC# (D#m Fm)ญา..

F# G# | Fm A#m |D#m G# | C# D#m Fm |
F# G# | Fm A#m |D#m G# | C# |

คำสัญญD#mา หมากะเว้าFmได้คั่นสิสัญD#m G#ญา..       แล้วเฮ็ดC#บ่ได้คำสัญญาD#m.. คือคำขี้ตั๋วของอ้าFmที่สัญญาไว้F# เชื่อถือบ่ได้จักG#อย่าง..C#

** | ** |

พอแล้วบ่เชื่อแล้วคำสัญD#m | G#ญา..สัญญาหมาC#บ่แดก..

A#m G# | F# C# |
A#m G# | F# |คอร์ดเพลง สัญญาหมาบ่แดก อ๋อมแอ๋ม ปิยธิดา

เนื้อเพลง สัญญาหมาบ่แดก อ๋อมแอ๋ม ปิยธิดา คำเว้า คำจา คั่นเฮ็ดบ่ได้ อ้ายกะอย่าเว้า การกระทำกับคำเว้า ของอ้ายมันสวนทางกัน คำเว้าอ้ายอยู่เทิงฟ้า การกระทำหมาๆทั้งนั้น จักเถื่อแล้วที่น้องไห้กั้น เพราะคำสัญญา กะบ่ได้ว่า อิหยัง สิบขวางแม่นอ้ายสิไป แค่อยากให้อ้ายระวังโตไว้ ถ้ามื้อใด๋อ้ายป่วยขึ้นมา ย่านแต่อ้ายมีอันเป็นไป ย่านแต่นอนไหลตายนี่หละ จักว่าไปให้คำสัญญากับไผไว้แหน่ สัญญาหมาบ่แดก สัญญาหาสิแตกหยัง สัญญาแล้วเฮ็ดบ่ได้จักอย่าง ฟ้าส่างบ่ผ่าหัวแท้ คำเว้าว่าฮักจั่งซั่นจั่งซี่ คำเว้าว่ามีผู้เดียวนี่แหม คำเว้าคือหลายกว่าถ้วยอยู่วัดแท้ ตอแหล บ่ต้องมาว่าสัญญา คำสัญญา หมากะเว้าได้ คั่นสิสัญญา แล้วเฮ็ดบ่ได้ คำสัญญา คือคำขี้ตั๋วของอ้าย ที่สัญญาไว้ เชื่อถือบ่ได้จักอย่าง พอแล้วบ่เชื่อแล้วคำสัญญา สัญญาหมาบ่แดก