ความหวัง

  โป่ง ปฐมพงศ์   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ความหวัง โป่ง หิน เหล็ก ไฟ (SMF)
เนื้อร้อง/ทำนอง: เหมือนเพชร อำมะระ

C G | Am |C G | Am |

F G | Em Am |Dm | G |

เริ่มCใหม่.. อีกกี่ครั้Cงก็ยังไม่สายถ้าชีวิตคนเรFา.. วันนี้ยังไม่ตาFย ก็ต้องสู้ไปชะCตา.. กำหนดเอCงไม่รอใคร ๆรู้ต้องมีสักวัFน ไม่หันหลังกลับไFปง่าย ๆ

เมื่อวันนี้Dmยังมีความหวัง ต้องทุ่มเEmทพลังที่มีAmสู้ร้อยทีFต้องมีสักหน กัดฟันทนGให้ได้รางวัล

บทชีวิCตแม้มัG/BนจะหนักหนAmา ฟ้ายัGงมีเมตรตFยังเหลืEmอไว้ให้แค่ลมDmหายใจ  GกับความหวัCงที่ยัG/Bงไม่หยุดหวัAmเพื่อคนGที่อยู่ข้างหลัFจะเอาชีวิEmตเป็นเดิมพันเหนื่Dmอยเพียงใด วันนี้Gยังมีความหวั(C)

C | F |C | G |

* | ** |

C G/B | Am G |F Em | Dm G |

C G/B | Am G |F Em | Dm G |

* | ** | ** |คอร์ดเพลง ความหวัง โป่ง หินเหล็กไฟ (SMF)

เนื้อเพลง ความหวัง โป่ง ปฐมพงศ์ หินเหล็กไฟ (SMF) เริ่มใหม่ อีกกี่ครั้งก็ยังไม่สาย ถ้าชีวิตคนเรา วันนี้ยังไม่ตาย ก็ต้องสู้ไป ชะตา กำหนดเองไม่รอใครๆรู้ต้องมีสักวัน ไม่หันหลังกลับไปง่ายๆ เมื่อวันนี้ยังมีความหวัง ต้องทุ่มเทพลังที่มี สู้ร้อยทีต้องมีสักหน กัดฟันทนให้ได้รางวัล บทชีวิตแม้มันจะหนักหนา ฟ้ายังมีเมตรตา ยังเหลือไว้ให้แค่ลมหายใจ กับความหวังที่ยังไม่หยุดหวัง เพื่อคนที่อยู่ข้างหลัง จะเอาชีวิตเป็นเดิมพัน เหนื่อยเพียงใด วันนี้ยังมีความหวัง


"ความหวัง" เพลงความหมายดี ๆ จากนักร้องคุณภาพ "โป่ง หิน เหล็ก ไฟ" ส่งต่อกำลังใจให้กับทุกคน....ไม่ว่าใครที่กำลังเผชิญกับปัญหา รู้สึกเหน็ดเหนื่อย หรือ ท้อแท้ ขอเพียงมีความหวังเล็ก ๆ เป็นแรงผลักดันให้ทุกคนมีชีวิตสู้ต่อไป