สัญญาก่อนนอน

  ศรราม เอนกลาภ   ลูกทุ่ง   คิดถึง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง สัญญาก่อนนอน ศรราม เอนกลาภ
เนื้อร้อง/ทำนอง: หนู มิเตอร์

D# F | Gm F |Cm Dm | Gm F |
D# F | Gm F |D# F | Gm |

ก่อนนอนคืนนี้A# โทรบอกพี่Dmว่ารักหรือGmยังแค่เพียงอยากจะได้ฟัD#ง..จากปากเธอFนั้นอยู่เสมA#อย่าให้พี่Gm..หลงคอFยคำรักจากเธอD#อย่าให้พี่Dmพร่ำเพ้Cmอ คอยเก้D#อจนนอนFไม่ลง

ก่อนนอนหลับฝัA#น คิดถึงกัDmนสักสามนาGmทีหลับตFาลงนอนฝันดีD# ค่ำคืนนี้Fน้องอย่าลืมA#หลงเก็บควาGmมสุข..สองเรFามีรักมั่นคD#หากว่าเธDmอซื่อตรCmง ก่อนจะนอFนอย่าลืมสัญA#ญา

สัญGmญา สัญญFาก่อนนอD#สวดมนต์แล้DmวกราบหมCmอนก่อนจะนอDmน..ท่องคำGmสัญญาว่าจะรัD#กกันตลอA#ดไม่มีเลิกรCmหมดดิDmน หมดฟ้Cmา.. ไม่อาจมDmาพรากรักGmเราไป

ก่อนนอนอยากถาA#เห็นข้อควDmามพี่ส่งหรืGmอยังอยากบอFกก็อายเสียD#จัง..ว่าหมอนข้าFงปักรูปดวงA#ใจพี่นอนกอGmด นึกถึFงหน้าน้องผ่องใสD#ก่อนจะนอDmนหลับใหCmล เก็บเอาไปF..นอนฝันA#ละเมอ

Gm F | A# Gm |Cm Dm | Gm |

D# F | A# Gm |Cm F | A# |

* | ** |

Gm | Cm |

ก่อนจะนอนหลับใหDmล เก็บเอาไป..นอนฝันGmละเมอ..คอร์ดเพลง สัญญาก่อนนอน ศรราม เอนกลาภ

เนื้อเพลง สัญญาก่อนนอน ศรราม เอนกลาภ ก่อนนอนคืนนี้ โทรบอกพี่ว่ารักหรือยัง แค่เพียงอยากจะได้ฟัง จากปากเธอนั้นอยู่เสมอ อย่าให้พี่ หลงคอยคำรักจากเธอ อย่าให้พี่พร่ำเพ้อ คอยเก้อจนนอนไม่ลง ก่อนนอนหลับฝัน คิดถึงกันสักสามนาที หลับตาลงนอนฝันดี ค่ำคืนนี้น้องอย่าลืมหลง เก็บความสุข สองเรามีรักมั่นคง หากว่าเธอซื่อตรง ก่อนจะนอนอย่าลืมสัญญา สัญญา สัญญาก่อนนอน สวดมนต์แล้วกราบหมอน ก่อนจะนอน ท่องคำสัญญา ว่าจะรักกันตลอดไม่มีเลิกรา หมดดิน หมดฟ้า ไม่อาจมาพรากรักเราไป ก่อนนอนอยากถาม เห็นข้อความพี่ส่งหรือยัง อยากบอกก็อายเสียจัง ว่าหมอนข้างปักรูปดวงใจ พี่นอนกอด นึกถึงหน้าน้องผ่องใส ก่อนจะนอนหลับใหล เก็บเอาไป นอนฝันละเมอ ก่อนจะนอนหลับใหล เก็บเอาไป นอนฝันละเมอ


เพลงรักหวานซึ้งฟังแล้วรู้สึกอบอุ่นหัวใจ ใช้ภาษาฟังง่าย สุดแสนโรแมนติก ตามสไตล์ หนู มิเตอร์ ที่ฟังกี่ครั้งก็ยิ่งเพราะ สำหรับคนที่ต้องอยู่ห่างไกลคนรัก ส่งเพลงนี้มอบให้กันแทนความคิดถึง หรือยืนยันคำสัญญาว่าจะมั่นคงในรักตลอดไป ใครที่ได้ฟังรับรองอิ่มเอมในหัวใจ