สาย

  เสือสองเล   เพื่อชีวิต   ใต้   อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง สาย เสือสองเล

D# | D# |D# | A# |
Gm | Cm |Fm | A# | A# |

สายD#ไปแล้ววันวาน.. ไม่ย้อCmนคืนมาเหลือG#เพียงหยดน้ำตา.. ที่ไหลA#รินหาGmหม้ายเสียงคน.. ที่เคยCmชินคนFmหุงข้าวให้กิน.. หาหม้าA#ย..

ไม่D#มีคนถามว่า.. เหนื่อยหม้าCmยพี่ไม่G#มีคนเซ้าซี้.. คอยกวนA#ใจGmม่มีคนคอยตัก.. ข้าวแกงCmให้ไม่Fmมีใครหันแล.. เวลาA#เมา..

 Fm  หยุดเหล้าได้ก็สาCmยเสียแล้ว   หยุGmดเล่นได้มันสาย..เสียแล้Cm   น้อFmงไม่อยู่แล้วพี่จะรักCmใคร   นั่งGmทบทวนตัวเอง แล้วร้องG#ไห้..

 D#  บางครั้งก็สายเกินไปที่จะพูด   A#   บางครั้งก็สายเกินไปที่จะแก้ไข

Gm | Cm |Fm | A# | A# |

* |

 Fm  หยุดเหล้าได้ก็สาCmยเสียแล้ว   หยุGmดเล่นได้มันสาย..เสียแล้Cm   น้อFmงไม่อยู่แล้วพี่จะรักCmใคร   นั่งGmทบทวนตัวเอง แล้วเสียG#ดาย..A# | C

 Gm  หยุดเหล้าได้ก็สาDmยเสียแล้ว   หยุAmดเล่นได้มันสาย..เสียแล้Dm   น้อGmงไม่อยู่แล้วพี่จะรักใDmคร   นั่งAmทบทวนตัวเอง แล้วร้องA#ไห้..

D# | D# |D# |คอร์ดเพลง สาย เสือสองเล

เนื้อเพลง สาย เสือสองเล สายไปแล้ววันวาน ไม่ย้อนคืนมา เหลือเพียงหยดน้ำตา ที่ไหลริน หาหม้ายเสียงคน ที่เคยชิน คนหุงข้าวให้กิน หาหม้าย ไม่มีคนถามว่า เหนื่อยหม้ายพี่ ไม่มีคนเซ้าซี้ คอยกวนใจ ไม่มีคนคอยตัก ข้าวแกงให้ ไม่มีใครหันแล เวลาเมา หยุดเหล้าได้ก็สายเสียแล้ว หยุดเล่นได้มันสาย เสียแล้ว น้องไม่อยู่แล้วพี่จะรักใคร นั่งทบทวนตัวเอง แล้วร้องไห้ บางครั้งก็สายเกินไปที่จะพูด บางครั้งก็สายเกินไปที่จะแก้ไข หยุดเหล้าได้ก็สายเสียแล้ว หยุดเล่นได้มันสาย เสียแล้ว น้องไม่อยู่แล้วพี่จะรักใคร นั่งทบทวนตัวเอง แล้วเสียดาย หยุดเหล้าได้ก็สายเสียแล้ว หยุดเล่นได้มันสาย เสียแล้ว น้องไม่อยู่แล้วพี่จะรักใคร นั่งทบทวนตัวเอง แล้วร้องไห้