ลักษณวดี (The Principal's Wife)

  เก่ง ธชย   สตริง   เศร้า
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ลักษณวดี เก่ง ธชย (TACHAYA)
ติดต่องานแสดง: 0944654246, 0816291564

G | D |Em | C |
G | D |Em | C |

Gอ.. อย่าโกหกฉัDหากเธอหมดรักEmกันแล้วก็บอกอย่าหลอCกว่ายังรักกัน

มัGน.. ก็ตั้งนานแล้Dว..ที่เราสอEmงไม่ได้กอดจูบ แค่พูดCคุยยังน้อยลง

 Em  อึดอัดใจนักก็บอกกัน G  อย่าเกรงใจฉันเสียดีกว่า C  เพียงแค่เธอพูดคำลา จาCmกกันไปด้วยดี Em  อาจต้องเสียใจแต่ยื้อเธอไว้Gไม่เอาดีกว่า   เจ็บนิดเดีCยว นิดเดียวก็หาย หยุดทำร้าCmยกัน

เมื่อเธอGไม่รักกันแล้ว อย่าสงDสารฉันได้ไหมเพียEmงแค่ทิ้งฉันไป ยื้อCฉันไว้ก็เจ็บใจเธอGไม่ได้รักฉัน ความสัมพันDธ์ที่รอวันลาเอ่Emยคำว่าเลิกมา ดีกว่าหลอกCว่ายังรักกัน

G | D |Em | C |
G | D |Em | C |

Gอ.. เธอมานานแล้Dแต่ก็ไม่เห็Emนจะมีวี่แวว..จะกลับCมาเป็นเหมือนเดิม

รู้G.. เธอคงเบื่อฉัDและในวันนี้Emที่เราพบเจอ เธอCแค่สงสารกัน

* | ** | ** | ** |คอร์ดเพลง ลักษณวดี เก่ง ธชย (TACHAYA)

เนื้อเพลง ลักษณวดี เก่ง ธชย (TACHAYA) ขอ อย่าโกหกฉัน หากเธอหมดรักกันแล้วก็บอก อย่าหลอกว่ายังรักกัน มัน ก็ตั้งนานแล้ว ที่เราสองไม่ได้กอดจูบ แค่พูดคุยยังน้อยลง อึดอัดใจนักก็บอกกัน อย่าเกรงใจฉันเสียดีกว่า เพียงแค่เธอพูดคำลา จากกันไปด้วยดี อาจต้องเสียใจแต่ยื้อเธอไว้ไม่เอาดีกว่า เจ็บนิดเดียว นิดเดียวก็หาย หยุดทำร้ายกัน เมื่อเธอไม่รักกันแล้ว อย่าสงสารฉันได้ไหม เพียงแค่ทิ้งฉันไป ยื้อฉันไว้ก็เจ็บใจ เธอไม่ได้รักฉัน ความสัมพันธ์ที่รอวันลา เอ่ยคำว่าเลิกมา ดีกว่าหลอกว่ายังรักกัน รอ เธอมานานแล้ว แต่ก็ไม่เห็นจะมีวี่แวว จะกลับมาเป็นเหมือนเดิม รู้ เธอคงเบื่อฉัน และในวันนี้ที่เราพบเจอ เธอแค่สงสารกัน