ไร่ขิงจารึก

  ต่าย อรทัย   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ไร่ขิงจารึก ต่าย อรทัย
เนื้อร้อง/ทำนอง: สลา คุณวุฒิเรียบเรียง: ธีระพงษ์ ศักดิ์แก้วสังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์ (Grammy Gold)ติดต่องานแสดง: 0854847345

C | C |

Am | C G |C | C |

   จากศรีลังกามาวัดไร่ขิCง เพื่อเป็นร่มใจ Am  พระสารีริกธาGตุในพุทธอCงค์   ได้ถูกอัญเชิFญ.. มาอยู่ไร่ขิงยืนยDm   ณ เจดีย์แห่งบุญหนุนส่C   ที่เจ้าคุณแย้มนำทางสร้างไว้G

   เป็นศูนย์รวมใจเมื่อใดสับสCน ให้คนมุ่งมา Am  เป็นเหมือนชายคGา..หลบตาผองCภัย   แรงกตัญญูF.. ดลเจ้าคุณแย้มตั้งDmใจ   นำญาติโยมสร้างเจดีย์ถวายC..   พระอุบาลีGคุณูปมาCจารย์

พระบรม.Dm. มหาธาตุเจดีย์.. EmพระอุบาลีF.. มหาCมงคลหลวงพ่อไร่ขิFง..รับรู้ จึงช่วยบันดAmสาธุการจากสาธุชGน.. ลั่นฆ้อFง เกริกดิน ก้องฟ้Gา..

เก้าสิบเก้าปีแห่งชาตะกาCล หลวงพ่ออุบาลี Am  ถือเป็นฤกษ์ดีG..ชาวพุทธบูCชา   เป็นอนุสรFณ์.. แด่สงฆ์ผู้เปี่ยมเมตตDm   2564 ต้นเดือนตุลCาฯ ไร่ขิงบูชGา..มหาCเจดีย์

F | Em |F | C |
Am | Em |F | G | G |

* | ** |

 Am  2564 ต้นเดือนตุลาFฯ ไร่ขิงGบูชา..   มหาเจดีย์..

C | C |
Am | F G | C | C |คอร์ดเพลง ไร่ขิงจารึก ต่าย อรทัย

เนื้อเพลง ไร่ขิงจารึก ต่าย อรทัย จากศรีลังกามาวัดไร่ขิง เพื่อเป็นร่มใจ พระสารีริกธาตุในพุทธองค์ ได้ถูกอัญเชิญ มาอยู่ไร่ขิงยืนยง ณ เจดีย์แห่งบุญหนุนส่ง ที่เจ้าคุณแย้มนำทางสร้างไว้ เป็นศูนย์รวมใจเมื่อใดสับสน ให้คนมุ่งมา เป็นเหมือนชายคา หลบตาผองภัย แรงกตัญญู ดลเจ้าคุณแย้มตั้งใจ นำญาติโยมสร้างเจดีย์ถวาย พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ พระบรม มหาธาตุเจดีย์ พระอุบาลี มหามงคล หลวงพ่อไร่ขิง รับรู้ จึงช่วยบันดล สาธุการจากสาธุชน ลั่นฆ้อง เกริกดิน ก้องฟ้า เก้าสิบเก้าปีแห่งชาตะกาล หลวงพ่ออุบาลี ถือเป็นฤกษ์ดี ชาวพุทธบูชา เป็นอนุสรณ์ แด่สงฆ์ผู้เปี่ยมเมตตา 2564 ต้นเดือนตุลาฯ ไร่ขิงบูชา มหาเจดีย์ 2564 ต้นเดือนตุลาฯ ไร่ขิงบูชา มหาเจดีย์