อ้ายทำใจไว้แล้วหล่ะ

  ท๊อป ชีวิน   ลูกทุ่ง   อีสาน   เศร้า   อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง อ้ายทำใจไว้แล้วหล่ะ ท๊อป ชีวิน
เนื้อร้อง/ทำนอง: เดชา กฤษสุวรรณเรียบเรียง: Phakin DL Studioติดต่องานแสดง: 0633685666

E B | A E |
C#m B | A Am | B | B |

สิบ่ขอEเหตุผลที่เซาฮักBกันอาจบ่มีAมื้อนั้นอีกแมนบ่Eถึงอ้ายสิฮัC#mกแต่ถ้าเจ้าบ่ฮัG#mกกันต่อบ่มีเหตุผF#mลที่อ้ายสิดึงเธอไว้B

ไปฮักกับเขEา..ให้มันแล้วมันทั่Bบ่ต้องมาฝืนAทำเป็นยังฮักกับอ้ายEถึงอ้ายสิเจ็F#mบ เจ็บเบิ่ดหัวใG#mแต่อ้ายยังไหAว เพราะอ้ายทำใB Eจมาดน..

อ้ายสิบ่ฝืC#mน.. สิบ่G#mขวางสิเปิดทาC#mงให้เจ้าฮักG#mเขาอ้ายสิบ่รั้C#mง..  สิอดG#mเอาถ้าเธอเลือกเขF#mา ก็ขอแค่บอกกันมBา..

อ้ายทำใจไว้แล้วหล่C#mตั้งแต่เห็นเจ้าเปลี่ยนไปEอ้ายเฮ็ดใจไว้แล้วหล่C#mแต่ที่อ้าAยยังบ่กล้าเว้าหยัBย้อนว่าอ้าAยฮักเจ้าเบิดใจB

อ้ายเฮ็ดใจไว้แล้วหล่C#mตั้งแต่เจ้าเว้านำเขEอ้ายทำใจไว้แล้วหล่C#mบ่จำเป็นAต้องทนเว้าคำฮัBถ้าหากว่าเธอAต้องการสิคบคนใหBม่อ้ายสิบ่ฝืF#mนถ้าเธอต้องการสิไG#mจบเลยกะได้A เพราะอ้ายทำใB Eจมาดน..

E B | A E |
F#m G#m | A | B | B |

* | ** |

อ้ายสิบ่ฝืF#mนถ้าเธอต้องการสิไG#mจบเลยกะไA | Bด้..       เพราะอ้ายทำใจตั้Eงนาน

A Am | E |คอร์ดเพลง อ้ายทำใจไว้แล้วหล่ะ ท๊อป ชีวิน

เนื้อเพลง อ้ายทำใจไว้แล้วหล่ะ ท๊อป ชีวิน สิบ่ขอเหตุผลที่เซาฮักกัน อาจบ่มีมื้อนั้นอีกแมนบ่ ถึงอ้ายสิฮักแต่ถ้าเจ้าบ่ฮักกันต่อ บ่มีเหตุผลที่อ้ายสิดึงเธอไว้ ไปฮักกับเขา ให้มันแล้วมันทั่ว บ่ต้องมาฝืนทำเป็นยังฮักกับอ้าย ถึงอ้ายสิเจ็บ เจ็บเบิ่ดหัวใจ แต่อ้ายยังไหว เพราะอ้ายทำใจมาดน อ้ายสิบ่ฝืน สิบ่ขวาง สิเปิดทางให้เจ้าฮักเขา อ้ายสิบ่รั้ง สิอดเอา ถ้าเธอเลือกเขา ก็ขอแค่บอกกันมา อ้ายทำใจไว้แล้วหล่ะ ตั้งแต่เห็นเจ้าเปลี่ยนไป อ้ายเฮ็ดใจไว้แล้วหล่ะ แต่ที่อ้ายยังบ่กล้าเว้าหยัง ย้อนว่าอ้ายฮักเจ้าเบิดใจ อ้ายเฮ็ดใจไว้แล้วหล่ะ ตั้งแต่เจ้าเว้านำเขา อ้ายทำใจไว้แล้วหล่ะ บ่จำเป็นต้องทนเว้าคำฮัก ถ้าหากว่าเธอต้องการสิคบคนใหม่ อ้ายสิบ่ฝืนถ้าเธอต้องการสิไป จบเลยกะได้ เพราะอ้ายทำใจมาดน อ้ายสิบ่ฝืนถ้าเธอต้องการสิไป จบเลยกะได้ เพราะอ้ายทำใจตั้งนาน