เรื่องที่แล้ว

  วัลลภ   โฟล์ก   เศร้า
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เรื่องที่แล้ว วัลลภ
เนื้อร้อง/ทำนอง: Wanchat Apaisila

Am | C |Am | C |

Am | G |F | C |

ก็ความหลัAmงยังฝั่งใจ ปราถนGาต่อสิ่งใดอยากจะมีFความรักที่สดใสC..เรื่องที่แล้Amวที่่ผ่านมา เป็นความรัGกหรือฝันไปโอ้วดวงจันFทร์ ขอเธอคืนมาได้ไหCม..

อยากเก็บรอยยิ้Amมนั้นเอาไว้ก่อนคำว่าเรGาจะหายไปขอนะเธFอได้อย่าส่งยิ้มให้ใคCร..กับรักครั้งนี้Amยังติดตรา ติดตรึGงอยู่ในใจโลกมืดมFนจากไป ไม่เคยสดใสC..

Am | G |F | C |
Am | G |F | C |

* | ** |

Am | G |F | C |
Am | G |F | C |Am |คอร์ดเพลง เรื่องที่แล้ว วัลลภ

เนื้อเพลง เรื่องที่แล้ว วัลลภ ก็ความหลังยังฝั่งใจ ปราถนาต่อสิ่งใด อยากจะมีความรักที่สดใส เรื่องที่แล้วที่่ผ่านมา เป็นความรักหรือฝันไป โอ้วดวงจันทร์ ขอเธอคืนมาได้ไหม อยากเก็บรอยยิ้มนั้นเอาไว้ ก่อนคำว่าเราจะหายไป ขอนะเธอได้อย่าส่งยิ้มให้ใคร กับรักครั้งนี้ยังติดตรา ติดตรึงอยู่ในใจ โลกมืดมนจากไป ไม่เคยสดใส