คนขวางทาง

  วงทัพห้า   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง คนขวางทาง โอม วงทัพห้า
เนื้อร้อง/ทำนอง: วีรชน พันต้น

C | F |G | C G |

ได้เป็นเพียCงแค่ตัววุ่นวายให้เธอรำคาญFใจได้บทมDmาเป็นแค่ผู้ร้าย..ที่เธอไม่ชอGบขี้หน้าก็เธอมีCคนดีที่เธอได้รักมากAmกว่าเพียงเพราะฉัFนมันเลวหนักหนาเธอเหม็นขี้หน้Gาจะตาย

เรื่องราวมันCให้ฉันยอมแพ้แก่เธอกับเขFแต่ไม่ยอDmม ไม่เอา ไม่ตามเรื่องราวที่วาGงเอาไว้ก็เพราะคCนอย่างฉันมันไม่ยอมแพ้ใคAmผู้ร้ายเป็นไงF พระเอกเป็นใครไม่รับรู้G

ได้รับบAmทมาเป็นผู้ร้าย ก็จะร้าEmยให้สมใจมันยอมไม่ได้F ต้องหนีให้ตาGยไปข้างCหนึ่งจะไม่ยอFมให้เธอได้กัGน ถ้าฉันไม่ได้Emไม่มีทาAmจะคอยขัดขวFาง..ทางรักของเธอกับเขG

จะคอยก่อการร้าCเป็นตัวอัตราEmยให้เธอไม่อยู่Amดีจะใส่ร้ายป้าFยสี ให้เธอนี้ไม่สุขใจGเมื่อเห็นเธอกับเขCา..รักกัEmนแล้วมันปวดAmใจก็เพราะว่าฉันFมันทนไม่ไหGไม่อย่างนั้Fนก็ฆ่ากันให้ตาGย..ไปข้างCหนึ่ง

C | F |Dm | G |
C | Am |F | G |

* | ** |

ถ้าเธออยาFกจะสุขใจGตราบที่ฉัFนนั้นยังไม่ตาGย ไม่มีCทาง..คอร์ดเพลง คนขวางทาง โอม วงทัพห้า

เนื้อเพลง คนขวางทาง โอม วงทัพห้า ได้เป็นเพียงแค่ตัววุ่นวายให้เธอรำคาญใจ ได้บทมาเป็นแค่ผู้ร้าย ที่เธอไม่ชอบขี้หน้า ก็เธอมีคนดีที่เธอได้รักมากกว่า เพียงเพราะฉันมันเลวหนักหนา เธอเหม็นขี้หน้าจะตาย เรื่องราวมันให้ฉันยอมแพ้แก่เธอกับเขา แต่ไม่ยอม ไม่เอา ไม่ตามเรื่องราวที่วางเอาไว้ ก็เพราะคนอย่างฉันมันไม่ยอมแพ้ใคร ผู้ร้ายเป็นไง พระเอกเป็นใครไม่รับรู้ ได้รับบทมาเป็นผู้ร้าย ก็จะร้ายให้สมใจ มันยอมไม่ได้ ต้องหนีให้ตายไปข้างหนึ่ง จะไม่ยอมให้เธอได้กัน ถ้าฉันไม่ได้ไม่มีทาง จะคอยขัดขวาง ทางรักของเธอกับเขา จะคอยก่อการร้าย เป็นตัวอัตรายให้เธอไม่อยู่ดี จะใส่ร้ายป้ายสี ให้เธอนี้ไม่สุขใจ เมื่อเห็นเธอกับเขา รักกันแล้วมันปวดใจ ก็เพราะว่าฉันมันทนไม่ไหว ไม่อย่างนั้นก็ฆ่ากันให้ตาย ไปข้างหนึ่ง ถ้าเธออยากจะสุขใจ ตราบที่ฉันนั้นยังไม่ตาย ไม่มีทาง