ปันรอยยิ้ม

  ส้ม มารี   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ปันรอยยิ้ม Zom Marie
เนื้อร้อง: Postcard, May Iทำนอง: May I, Tirayu Pinwannaเรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: Akarachon Rachapandiสังกัดค่าย: Spicydiscติดต่องานแสดง: 0847074446, 0949666262, 0936697494

A# | Am |Gm | C |

   จากวันนั้Fน.. ฉันเฝ้าแต่ไขว่คว้Amา..   อยากเป็A#นคนที่มีค่CาในตาใคF   ตะเกียกตะกาA#ยค้นหาและคิดCไปเอง.. Am  ว่าต้องได้ทำเรื่องที่Dmยิ่งใหญ่   ภาพมันดูไกGmล.. มันคือสิ่งไหCนที่ฉันเฝ้ารอ

จนวันหนึ่Fง.. ฉันแค่ทำสิ่งนี้Amได้ทำA#ความดีแค่เท่Cาที่มีพFให้ได้แค่ไหA#น แบ่งไปด้วยใจCแค่นั้นไม่คิAmด ไม่หวังอะไรDmต่อสุดท้Gmาย.. ใจดวงเล็ก ๆC ก็เริ่มจะพอง

ขอบคุณที่ทำA#ให้ฉันได้แบ่งปัCและมันทำAmให้ฉันได้เข้าDmใจ..ว่ากาGmรให้..มันมีCความหมายที่ง่าย ๆCm ยิ่งกว่านั้น F

แค่ทำให้เธอไA#ด้ยิ้ม ก็สุขCใจเหมือนหัวใจAmทั้งใจได้Dm Dรางวัลแค่นั้Gmน.. มาCกเกินพFอ..

A# | A# |

F | Am |A# C | F |
A# C | Am Dm |Gm G/B | C |

ฉัA#นแค่แชร์รักไปCให้กับเธอและแค่เธAmอแชร์ใจเธอคืนDmให้กันแบ่งรอยยิ้Gmม.. ให้กัG/BนและกัC

ขอบคุณที่ทำA#ให้ฉันได้แบ่งปัCและมันทำAmให้ฉันได้เข้าDmใจ..ว่ากาGmรให้..มันมีCความหมายที่ง่าย ๆCm ยิ่งกว่านั้น F

ขอบคุณที่ทำA#ให้ฉันอบอุ่นใCนใจเมื่อรู้ว่าใจAmเราเติมให้กันDmได้เพียงเรGmา.. ส่งยิ้Cมให้Dm Gกัน..

เพียงเรGmา.. ส่งยิ้Cมให้.. กัFน..คอร์ดเพลง ปันรอยยิ้ม Zom Marie ส้ม มารี

เนื้อเพลง ปันรอยยิ้ม ส้ม มารี Zom Marie จากวันนั้น ฉันเฝ้าแต่ไขว่คว้า อยากเป็นคนที่มีค่าในตาใคร ตะเกียกตะกายค้นหาและคิดไปเอง ว่าต้องได้ทำเรื่องที่ยิ่งใหญ่ ภาพมันดูไกล มันคือสิ่งไหนที่ฉันเฝ้ารอ จนวันหนึ่ง ฉันแค่ทำสิ่งนี้ ได้ทำความดีแค่เท่าที่มีพอ ให้ได้แค่ไหน แบ่งไปด้วยใจแค่นั้น ไม่คิด ไม่หวังอะไรต่อ สุดท้าย ใจดวงเล็กๆก็เริ่มจะพอง ขอบคุณที่ทำให้ฉันได้แบ่งปัน และมันทำให้ฉันได้เข้าใจ ว่าการให้ มันมีความหมายที่ง่ายๆยิ่งกว่านั้น แค่ทำให้เธอได้ยิ้ม ก็สุขใจ เหมือนหัวใจทั้งใจได้รางวัล แค่นั้น มากเกินพอ ฉันแค่แชร์รักไปให้กับเธอ และแค่เธอแชร์ใจเธอคืนให้กัน แบ่งรอยยิ้ม ให้กันและกัน ขอบคุณที่ทำให้ฉันได้แบ่งปัน และมันทำให้ฉันได้เข้าใจ ว่าการให้ มันมีความหมายที่ง่ายๆยิ่งกว่านั้น ขอบคุณที่ทำให้ฉันอบอุ่นในใจ เมื่อรู้ว่าใจเราเติมให้กันได้ เพียงเรา ส่งยิ้มให้กัน เพียงเรา ส่งยิ้มให้ กัน