ยืด (PROMOTION)

  แกงส้ม ธนทัต   Fomeo   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ยืด KANGSOMKS (แกงส้ม ธนทัต) x FOMEO (โฟม เดอะวอยซ์)
เนื้อร้อง/ทำนอง: แกงส้ม ธนทัต, FOMEO (โฟม เดอะวอยซ์)เรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: แกงส้ม ธนทัต

F#m7 | B |G#m7 | C#7sus4 C#7 |

โอ้ความรักF#m7เจ้าเอย ยังไม่เคยจะเข้าใจความรู้สึกBมันน้อยลง หลังจากวันที่พูดไปคำนั้G#m7นที่เรียกว่าแฟน แรก ๆ อะไรC#7sus4ก็ดูหอมหวาน C#7

ผ่านเวลF#m7าไปเท่าไร สิ่งในใจก็เริ่มจางความรู้สึกBไม่เหมือนเดิม ที่เพิ่มเติมคือเสียงดังทุกครั้G#m7งที่ทะเลาะกัน สุดท้ายก็..C#7sus4บตรงที่เลิกรC#7ากันไปแต่..

เรื่อF#m7งฉันกับเธอไม่อยากเจออะไรแบบนั้นเพราBะช่วงเวลาที่เรามี มันเหมือนความฝันแค่สอG#m7งเรานั้นมองตา ต่างก็C#7sus4รู้..คิด..อะC#7ไร

แค่F#m7ได้อยู่ใกล้ มือโดนกัน มันยังขนลุกใจBเต้นระรัว ใจนึงกลัว แต่อยากให้รู้คำนั้นG#m7ที่ซ้อนเก็บไว้ แต่C#7sus4 C#7ต้องเตือนใจให้

หยุF#m7ด! เอาไว้ ตรงนี้B ได้ไหมตรงที่เรG#m7าไม่ทันได้บอกอะไร ให้C#7sus4 C#7ใจยังเต้นแรงหยุF#m7ด! เอาไว้ ตรงนี้B ก็พออยากขG#m7อดูแล เธอให้นาน ๆ จC#7sus4 C#7นวันที่แน่ใจ

F#m7 | B |G#m7 | C#7sus4 C#7 |

ไม่ต้องรีบF#m7มากมาย ไม่ได้เอาไปให้ใครอยู่ที่เธอBทั้งใจ แต่แค่ยังไม่พูดไปคำนั้นG#m7ที่เธอรอฟังยังไงก็..ยังC#7sus4คงเป็นของเธอC#7

EverythiF#m7ng I do it's for only youไม่จำเป็นต้Bองพูดไป แต่ทำจะให้ดูให้รู้G#m7ว่ารักแค่ไหน ไม่ต้องมี..คำC#7sus4จำกัดความสัมC#7พันธ์ของเรา

มันF#m7คงจะดี ถ้าเรามีความสุขแบบนี้ยืดBช่วงเวลา ตอนจีบกัน ให้นานกว่านี้ชีวิG#m7ตก็คงจะดี มีแต่C#7sus4 C#7ให้ ไม่คาดหวัง

F#m7วลาเดินเร็ว ยิ่งกว่าเอว รักสมัยนี้ดูBกันให้ชัว ไม่ต้องกลัว ฉันจะไม่หนีให้ควาG#m7มรู้สึกดี ๆ อยู่กับC#7sus4 C#7เราไปแสนนาน

** |

ไม่F#m7รู้ว่าจะเป็นแบบนี้ไปได้ถึงเมื่อไรถ้าวันหนึ่งBเธอไม่โอเค จะsay goodbye ก็เข้าใจที่สำคัญG#m7เรายังมีกัน ถึงเราไม่ได้เป็นอะไรคำว่ารักมัC#7sus4นอาจทำร้ายถ้าเลือกจะพูดอC#7อกมันไป yeah

สิ่งที่ทำF#m7ที่เป็น มันอาจจะดูไม่ชัดเจนแต่ความจริงและก็จัง ไม่มีวันจะเบี่ยงเบนความรู้สึกBที่ให้ไป ไม่มีวันเอียงเอนไปช้า ๆ แต่ว่าชัว ไม่ต้องกลัวจะเปลี่ยนเลน ah

 G#m7  บนถนนแห่งความรักของเราสอง   ให้มันยาว และสวยงาม ไม่หม่นหมอง C#7sus4  โปรโมชั่น ไม่หมดเขต ไม่หมดของ   แค่ลอC#7งปล่อยใจให้

หยุF#m7ด! เอาไว้ ตรงนี้B ได้ไหมตรงที่เรG#m7าไม่ทันได้บอกอะไร ว่าC#7sus4 C#7รักมากแค่ไหนหยุF#m7ด! เอาไว้ ตรงนี้B ก็พออยากจะขอG#m7ดูแล แบบนี้เรื่อยไปC#7sus4 C#7ห้ใจยังเต้นแรงคอร์ดเพลง ยืด KANGSOMKS (แกงส้ม ธนทัต) x FOMEO (โฟม เดอะวอยซ์)

เนื้อเพลง ยืด (PROMOTION) KANGSOMKS (แกงส้ม ธนทัต) x FOMEO (โฟม เดอะวอยซ์) โอ้ความรักเจ้าเอย ยังไม่เคยจะเข้าใจ ความรู้สึกมันน้อยลง หลังจากวันที่พูดไป คำนั้นที่เรียกว่าแฟน แรกๆอะไรก็ดูหอมหวาน ผ่านเวลาไปเท่าไร สิ่งในใจก็เริ่มจาง ความรู้สึกไม่เหมือนเดิม ที่เพิ่มเติมคือเสียงดัง ทุกครั้งที่ทะเลาะกัน สุดท้ายก็ จบตรงที่เลิกรากันไปแต่ เรื่องฉันกับเธอไม่อยากเจออะไรแบบนั้น เพราะช่วงเวลาที่เรามี มันเหมือนความฝัน แค่สองเรานั้นมองตา ต่างก็รู้ คิด อะไร แค่ได้อยู่ใกล้ มือโดนกัน มันยังขนลุก ใจเต้นระรัว ใจนึงกลัว แต่อยากให้รู้ คำนั้นที่ซ้อนเก็บไว้ แต่ต้องเตือนใจให้ หยุด! เอาไว้ ตรงนี้ ได้ไหม ตรงที่เราไม่ทันได้บอกอะไร ให้ใจยังเต้นแรง หยุด! เอาไว้ ตรงนี้ ก็พอ อยากขอดูแล เธอให้นานๆจนวันที่แน่ใจ ไม่ต้องรีบมากมาย ไม่ได้เอาไปให้ใคร อยู่ที่เธอทั้งใจ แต่แค่ยังไม่พูดไป คำนั้นที่เธอรอฟังยังไงก็ ยังคงเป็นของเธอ Everything I do it's for only you ไม่จำเป็นต้องพูดไป แต่ทำจะให้ดู ให้รู้ว่ารักแค่ไหน ไม่ต้องมี คำจำกัดความสัมพันธ์ของเรา มันคงจะดี ถ้าเรามีความสุขแบบนี้ ยืดช่วงเวลา ตอนจีบกัน ให้นานกว่านี้ ชีวิตก็คงจะดี มีแต่ให้ ไม่คาดหวัง เวลาเดินเร็ว ยิ่งกว่าเอว รักสมัยนี้ ดูกันให้ชัว ไม่ต้องกลัว ฉันจะไม่หนี ให้ความรู้สึกดีๆอยู่กับเราไปแสนนาน ไม่รู้ว่าจะเป็นแบบนี้ไปได้ถึงเมื่อไร ถ้าวันหนึ่งเธอไม่โอเค จะsay goodbye ก็เข้าใจ ที่สำคัญเรายังมีกัน ถึงเราไม่ได้เป็นอะไร คำว่ารักมันอาจทำร้ายถ้าเลือกจะพูดออกมันไป yeah สิ่งที่ทำที่เป็น มันอาจจะดูไม่ชัดเจน แต่ความจริงและก็จัง ไม่มีวันจะเบี่ยงเบน ความรู้สึกที่ให้ไป ไม่มีวันเอียงเอน ไปช้าๆแต่ว่าชัว ไม่ต้องกลัวจะเปลี่ยนเลน ah บนถนนแห่งความรักของเราสอง ให้มันยาว และสวยงาม ไม่หม่นหมอง โปรโมชั่น ไม่หมดเขต ไม่หมดของ แค่ลองปล่อยใจให้ หยุด! เอาไว้ ตรงนี้ ได้ไหม ตรงที่เราไม่ทันได้บอกอะไร ว่ารักมากแค่ไหน หยุด! เอาไว้ ตรงนี้ ก็พอ อยากจะขอดูแล แบบนี้เรื่อยไป ให้ใจยังเต้นแรง