ฉันไม่บ้าพอ

  MR.TEAM   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ฉันไม่บ้าพอ MR.TEAM มิสเตอร์ทีม
เนื้อร้อง: สีฟ้าทำนอง/เรียบเรียง: อภิไชย เย็นพูนสุขสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

A#m | Fm F# |C# G# | G# |
A#m | Fm F# |C# G# | G# |

 A#m  เมื่อวันที่เธอเลือกทางเดิFmนที่จะไป   กับเหตุผลD#mเพียงง่าย ๆ ว่าเธอเลือกC#เขา F#  สุดจะเจ็บที่ต้องรู้A#mว่าเรื่องราG#mวของเรF#า..   จบแค่นั้นเอFง..

 A#m  และพอวันนี้เมื่อตัวเธFmอไม่มีใคร   ก็ได้รู้D#mว่าเธอพร้อมที่จะกลับC#มา F#  และก็อยากจะให้ฉัA#mนลืมเรื่องราG#mวที่แล้วF#มา   จะเป็นไปได้ไงF..

ก็เพราะฉัA#mนไม่บ้าพFmอที่ฉันจะกลัF#บไปหาเธC#ฉัA#mนไม่บ้าพFmอที่ฉันจะกลัF#บไปรักใคC#จะสั่งF#ให้ใจมันเหมือนG#เดิม ฝืนใจกันเปล่าD#m ๆให้ฉันA#mลืมเรื่องเก่F#า ให้แล้วไปF..ไม่มีทาง

A#m | Fm F# |C# G# | G# |

 A#m  ไม่ใช่ว่าเธอไม่เคยเจFmอ ไม่เคยเจ็บ   เจอะมาแล้D#mวก็ต้องรู้มันเป็นอย่างC#ไร F#  กว่าจะแกร่ง กว่าจะฟื้A#mนมันก็คG#mงไม่ง่าF#   น่าจะรู้ดีF..

 A#m  อย่ากลับมาทำให้ทุกข์ใจFm ให้กังวล   เมื่อเธอเองD#mเป็นคนเลือกที่จะจากC#ไป.. F#  และอยู่อยู่จะให้ฉัA#mนลืมอะไรG#mง่าย ๆF# ..   ไม่ง่ายไปหรือเธFอ..

** |

F# Fm | F# Fm |A#m G# | F | F |

** |

A#m | Fm F# | C# G# | G# | ( Fade Out )คอร์ดเพลง ฉันไม่บ้าพอ MR TEAM มิสเตอร์ทีม

เนื้อเพลง ฉันไม่บ้าพอ MR.TEAM มิสเตอร์ทีม เมื่อวันที่เธอเลือกทางเดินที่จะไป กับเหตุผลเพียงง่ายๆว่าเธอเลือกเขา สุดจะเจ็บที่ต้องรู้ว่าเรื่องราวของเรา จบแค่นั้นเอง และพอวันนี้เมื่อตัวเธอไม่มีใคร ก็ได้รู้ว่าเธอพร้อมที่จะกลับมา และก็อยากจะให้ฉันลืมเรื่องราวที่แล้วมา จะเป็นไปได้ไง ก็เพราะฉันไม่บ้าพอที่ฉันจะกลับไปหาเธอ ฉันไม่บ้าพอที่ฉันจะกลับไปรักใคร จะสั่งให้ใจมันเหมือนเดิม ฝืนใจกันเปล่าๆให้ฉันลืมเรื่องเก่า ให้แล้วไป ไม่มีทาง ไม่ใช่ว่าเธอไม่เคยเจอ ไม่เคยเจ็บ เจอะมาแล้วก็ต้องรู้มันเป็นอย่างไร กว่าจะแกร่ง กว่าจะฟื้นมันก็คงไม่ง่าย น่าจะรู้ดี อย่ากลับมาทำให้ทุกข์ใจ ให้กังวล เมื่อเธอเองเป็นคนเลือกที่จะจากไป และอยู่อยู่จะให้ฉันลืมอะไรง่ายๆ ไม่ง่ายไปหรือเธอ