ขอตอกแหน่

  เพชร สหรัตน์   ลูกทุ่ง   อีสาน   จีบ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ขอตอกแหน่ เพชร สหรัตน์
เนื้อร้อง/ทำนอง: เพชร สหรัตน์เรียบเรียง: เธค คอนสาร

A# | C |Am | Dm | Dm |

ขอตอกแหน่A#ได้บ่C ตอกบ่พAmอสิมัดกล้Dmเลยต้องขอA#ตอกแก้วตCา ตอกมัดกล้Amาอ้ายยังบ่พDmขอได้บ่Gm ขอได้A# | Amบ่..ขอตอกได้Dm | Dmบ่..

Dm | Dm |Dm | Dm | Dm |

Dm | Dm |C | Dm |
Dm | Dm |C | Dm | Dm |

ว่านกล้Dmาเอาไว้ตั้งหลายท่Gmบอกตรง ๆC บ่มีแนวมัดกล้Fกล้Dmากะเขียวขึ้นเต็มAmท้องนา สิแก้A#ปัญหCาจั่งใด๋Dm

ตอDmกผู้ใด๋วางอยู่ใต้Gmเฮือนน้องอ้ายCแอบส่องอยู่หลายทีFขอDmซ่ะบ้อ สิขอตอกAmคนดีให้พี่A#ขอ ตอCก ตอก ตอกตอก ตอก ๆ ๆ ๆ ๆ ได้บ่Dm

ขอตอกได้บ่Dm ตอกได้บ่ ตอกได้บ่ ตอกได้บ่ขอตอกได้บ่Gm ตอกได้บ่ ตอกได้บ่ ตอกได้บ่ขอตอกได้A# | Amบ่..ขอตอกได้Dm | Dm | Dmบ่...

หล้าเอ้A#ย คำเอ้ยC นางเอ้ยDmหล้าเอ้A#ย คำเอ้ยC นางเอ้ยDmตอกขาว ๆ สาวเอ้A#ย ตอกเลยCสิได้บ่Fให้ตอกแหDmน่ ให้ตอกแหน่ได้บ่หGmนอ..ตอกที่มีDm จักไว้ก็บ่พGmขอตอกแหน่ได้C | Cบ่..ตอกอ้ายบ่พออีหDmลี

ขอตอกได้บ่Dm ตอกได้บ่ ตอกได้บ่ ตอกได้บ่ขอตอกได้บ่Gm ตอกได้บ่ ตอกได้บ่ ตอกได้บ่ขอตอกได้A# | Amบ่..ตอกอ้ายบ่พอมัดกล้(Dm)า..

Dm | Dm |Dm | Dm | Dm |

Dm | Dm |C | Dm |
Dm | Dm |C | Dm |

* | ** | ** |

Dm | Dm | C | Dm | ( x2 ) | Dm |คอร์ดเพลง ขอตอกแหน่ เพชร สหรัตน์

เนื้อเพลง ขอตอกแหน่ เพชร สหรัตน์ ขอตอกแหน่ได้บ่ ตอกบ่พอสิมัดกล้า เลยต้องขอตอกแก้วตา ตอกมัดกล้าอ้ายยังบ่พอ ขอได้บ่ ขอได้บ่ ขอตอกได้บ่ ว่านกล้าเอาไว้ตั้งหลายท่ง บอกตรงๆบ่มีแนวมัดกล้า กล้ากะเขียวขึ้นเต็มท้องนา สิแก้ปัญหาจั่งใด๋ ตอกผู้ใด๋วางอยู่ใต้เฮือนน้อง อ้ายแอบส่องอยู่หลายที ขอซ่ะบ้อ สิขอตอกคนดี ให้พี่ขอ ตอก ตอก ตอกตอก ตอกๆๆๆๆ ได้บ่ ขอตอกได้บ่ ตอกได้บ่ ตอกได้บ่ ตอกได้บ่ ขอตอกได้บ่ ตอกได้บ่ ตอกได้บ่ ตอกได้บ่ ขอตอกได้บ่ ขอตอกได้บ่ หล้าเอ้ย คำเอ้ย นางเอ้ย หล้าเอ้ย คำเอ้ย นางเอ้ย ตอกขาวๆสาวเอ้ย ตอกเลยสิได้บ่ ให้ตอกแหน่ ให้ตอกแหน่ได้บ่หนอ ตอกที่มี จักไว้ก็บ่พอ ขอตอกแหน่ได้บ่ ตอกอ้ายบ่พออีหลี ขอตอกได้บ่ ตอกได้บ่ ตอกได้บ่ ตอกได้บ่ ขอตอกได้บ่ ตอกได้บ่ ตอกได้บ่ ตอกได้บ่ ขอตอกได้บ่ ตอกอ้ายบ่พอมัดกล้า