คนเลวที่รักเธอ

  ปนัดดา เรืองวุฒิ   สตริง   เศร้า
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง คนเลวที่รักเธอ ปนัดดา เรืองวุฒิ
เนื้อร้อง: มณฑวรรณ ศรีวิเชียรทำนอง: บุรินทร์ สุภัครพงษ์กุลสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

C Em | Dm G |
C Em | Dm G |
C Em | Dm G |

 C  โมโEmหตัวเDm Gอง C  ที่มEmาถึงช้าDmไป   G   ก็ฉัDmนแค่คนมาทีGหลัง แล้Emวยังมีสิทธิ์อะAmไร   ที่Dmไปทำให้ใครเขาเลิกกัG

 C  ก็รู้Em..ว่าDm Gผิด.. C  เธอเป็EmนของคDmนอื่น  G   ก็ของDmของใครเขาก็Gรัก ถ้Emาเอามาก็ต้องAmคืน   แต่ฉัDmนเป็นคนก็มีGหัวใจC

จะขอเป็FนคนเลวG..ที่รักเธEmอที่สุAmถึงใคDmรจะมอGงแบบไหCไม่ขอเป็FนคนดีG..ที่รักเธEmอไม่ไAmด้ไม่อยากเป็Dmนคนดีที่ไม่Gมีความสุ(C)

C Em | Dm G |
C Em | Dm G |

 C  เมื่อฉัEmน..รักDm Gเธอ.. C  ก็รัEmกด้วยหัวDmใจ    G   ถ้าฉัDmนรักเธอด้วยสGมอง ก็EmคงยอมจะจากAmไป   แลDmะทำตามที่ใครเขาพูดกัG

* | ** |

Dm G | Em Am |Dm G | C |

** |

C Em | Dm G | ( x2 ) | C |คอร์ดเพลง คนเลวที่รักเธอ ปนัดดา เรืองวุฒิ

เนื้อเพลง คนเลวที่รักเธอ ปนัดดา เรืองวุฒิ โมโหตัวเอง ที่มาถึงช้าไป ก็ฉันแค่คนมาทีหลัง แล้วยังมีสิทธิ์อะไร ที่ไปทำให้ใครเขาเลิกกัน ก็รู้ ว่าผิด เธอเป็นของคนอื่น ก็ของของใครเขาก็รัก ถ้าเอามาก็ต้องคืน แต่ฉันเป็นคนก็มีหัวใจ จะขอเป็นคนเลว ที่รักเธอที่สุด ถึงใครจะมองแบบไหน ไม่ขอเป็นคนดี ที่รักเธอไม่ได้ ไม่อยากเป็นคนดีที่ไม่มีความสุข เมื่อฉัน รักเธอ ก็รักด้วยหัวใจ ถ้าฉันรักเธอด้วยสมอง ก็คงยอมจะจากไป และทำตามที่ใครเขาพูดกัน