ถ้าใช่ จะไม่ลังเล (doubt)

  First Anuwat   สตริง   อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ถ้าใช่จะไม่ลังเล First Anuwat เฟิร์ส อนุวัฒน์
เนื้อร้อง: พัด Vorapatทำนอง: Guntapich Yavirach, พัด Vorapatโปรดิวเซอร์: Palm Pawee, พัด Vorapatสังกัดค่าย: marr

ถ้าคนมันใช่จะไม่ลังเลAใช่ไหม

ฉันขอร้อAง..อย่าใจร้าย และเลี้ยงฉันไว้ด้วยความหF#mวังก็ยิ่งรักเธอนานเท่าไหร่ ใจยิ่Bmงพังร้องไห้ไม่รู้กี่ครั้งเพราะเรื่องEเธอ

หรือเพราะรู้A..ยังไงฉันก็ยังคงรอเธอเสมF#mเธอเลยคิดว่าทำอะไรก็ได้Bmไงช่วยบอกว่าฉันนั้นพูดผิดตรงไหEน..

ถ้าคนมันใช่จะไม่ลังเลAใช่ไหมเธอเองก็รู้ จะเก็บฉัF#mนไว้เพื่ออะไรเอาไว้ใช้Bmเวลาเธอเหงา หรือไว้แทนที่เขาอย่าให้ฉัEนต้องเดาถ้าเธอไม่แน่ใจ

ถ้าคนมันใช่จะไม่ลังเลAใช่ไหมเธอเองก็รู้ จะเก็บฉัF#mนไว้เพื่ออะไรถ้าไม่รัBmกก็แค่บอกมา ไม่ต้องเสียเวลาจะให้ฉัEนต้องมีน้ำตาอีกกี่ครั้งหยุดให้ความหวังถ้ายังลังAเล

ลึก ๆ แล้Aว..ก็สงสัยว่าเธอเคยรู้สึกบ้าF#mงไหมแต่ถ้ารักคงไม่สับสนแบบนี้Bmไงช่วยบอกว่าฉันนั้นพูดผิดตรงไหE

* | ** |

A | A |F#m | F#m |

ถ้าไม่รัBmกก็แค่บอกมา ไม่ต้องเสียเวลาจะให้ฉัEนต้องมีน้ำตาอีกกี่ครั้งหยุดให้ความหวัง ถ้ายังลังAเลคอร์ดเพลง ถ้าใช่จะไม่ลังเล First Anuwat เฟิร์ส อนุวัฒน์

เนื้อเพลง ถ้าใช่จะไม่ลังเล First Anuwat เฟิร์ส อนุวัฒน์ ถ้าคนมันใช่จะไม่ลังเลใช่ไหม ฉันขอร้อง อย่าใจร้าย และเลี้ยงฉันไว้ด้วยความหวัง ก็ยิ่งรักเธอนานเท่าไหร่ ใจยิ่งพัง ร้องไห้ไม่รู้กี่ครั้งเพราะเรื่องเธอ หรือเพราะรู้ ยังไงฉันก็ยังคงรอเธอเสมอ เธอเลยคิดว่าทำอะไรก็ได้ไง ช่วยบอกว่าฉันนั้นพูดผิดตรงไหน ถ้าคนมันใช่จะไม่ลังเลใช่ไหม เธอเองก็รู้ จะเก็บฉันไว้เพื่ออะไร เอาไว้ใช้เวลาเธอเหงา หรือไว้แทนที่เขา อย่าให้ฉันต้องเดาถ้าเธอไม่แน่ใจ ถ้าคนมันใช่จะไม่ลังเลใช่ไหม เธอเองก็รู้ จะเก็บฉันไว้เพื่ออะไร ถ้าไม่รักก็แค่บอกมา ไม่ต้องเสียเวลา จะให้ฉันต้องมีน้ำตาอีกกี่ครั้ง หยุดให้ความหวังถ้ายังลังเล ลึกๆแล้ว ก็สงสัยว่าเธอเคยรู้สึกบ้างไหม แต่ถ้ารักคงไม่สับสนแบบนี้ไง ช่วยบอกว่าฉันนั้นพูดผิดตรงไหน ถ้าไม่รักก็แค่บอกมา ไม่ต้องเสียเวลา จะให้ฉันต้องมีน้ำตาอีกกี่ครั้ง หยุดให้ความหวัง ถ้ายังลังเล