เห็นใจ

  อริสมันต์   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เห็นใจ อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง

Em | G |C | D |
Em | G |C | D |

 Em  ผ่าทางตันออกได้Gไหม   เพียงอยากร้อCง..วอนขอเธอด้วยDใจ Em  เธอเคยบอกฝากเอาไว้G   คนสุดท้าCย..คือฉัน เธอสัญDญา..

ว่าจะอยู่EmกับเรDา อยู่เป็นเงGาทุกเวลDแม้ต้องเจ็EmบตลอดมDา เพื่อเธอจงอย่าไปEm..

 C  ขอให้รักเธDออีกได้ไหม Em  ใจจะไม่คว้Dาเธอไปเพียงแค่ตัEm   ฟ้าที่มืดดำD เมฆบังสลัEm   มัวในตอนเช้Dา จะจาง ฟ้าจะใสEm   จะรอวันให้เธDอเห็นใจ..

 Em  เธอลำบากใจใช่ไหD   คนที่หมาCย..คือเขาคืนย้อนDมา Em  เธอตัดเราออกช้าG ๆ   ใจเหนื่อยCล้า ถดถอยยอมแล้Dวยอม

* | ** |

Em | G |C | D |
Em | G |C | D | D |

* | ** |

Em |คอร์ดเพลง เห็นใจ อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง

เนื้อเพลง เห็นใจ อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง ผ่าทางตันออกได้ไหม เพียงอยากร้อง วอนขอเธอด้วยใจ เธอเคยบอกฝากเอาไว้ คนสุดท้าย คือฉัน เธอสัญญา ว่าจะอยู่กับเรา อยู่เป็นเงาทุกเวลา แม้ต้องเจ็บตลอดมา เพื่อเธอจงอย่าไป ขอให้รักเธออีกได้ไหม ใจจะไม่คว้าเธอไปเพียงแค่ตัว ฟ้าที่มืดดำ เมฆบังสลัว มัวในตอนเช้า จะจาง ฟ้าจะใส จะรอวันให้เธอเห็นใจ เธอลำบากใจใช่ไหม คนที่หมาย คือเขาคืนย้อนมา เธอตัดเราออกช้าๆใจเหนื่อยล้า ถดถอยยอมแล้วยอม