ใจไม่ด้านพอ

  อริสมันต์   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ใจไม่ด้านพอ อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง
สังกัดค่าย: RS

C | Am |Dm | F G |

   หลอCกกันพอหรือยัง เกือบจะฝังAmใจลงทั้งเป็น F  เธอทำไม่เห็นGว่าเธอมีเขาAmสำคัญ C F  แล้วก็ยังถาGมว่าใจอีกนั้Fนเป็นไC Gง..

   ปล่อCยเธอเดินหายไป   จากจุดหมาAmยปลายทางแข่งขัน F  รู้ถึงคำว่าแพ้Gนั้นเป็นที่ฉันAmมันจนC F  รู้ถึงคำว่าจนGน่ากลัวขยะแขยงF เพียงใดC

ปล่อยความช้ำAm ให้มัน ทะลัก ทะล้นCมาออกจากตDmาที่ใจเก็บไว้มาเนิ่นAmนานใจCไม่ด้านพอ ใจไม่ด้านพอG..อยากจะคิดAmว่าเขาคนนั้นมีด้อยCกว่าอยากปิดตDmา ไม่รู้ ไม่เห็น ไม่เข้าAmใจใจCไม่ด้านพอ ใจไม่ด้านพGอ..

เสียCทุกอย่Amางมามากแล้Dmว ช่างมัGเสีDmยน้ำตาG ก็เท่านั้Cน ช่างใAmใครจะรู้C ใครจะเห็Amน..ข้างในDmนั้นเป็นเช่นไรGมันแหลกลา(C | G)ญ..

C Am | Dm G7 |

   อยาCกจับใครสักคน..มาใส่ใจAmที่มันขัดสน F  เราไม่ใช่เขGา ต้องทนต้องฝืAmนใจฟัC F  เขานั้นมาทีหลัGงตัวเรา แต่ล้ำFด้วยเงิC

* | ** |

C | Am |F G | F C |
F G | Em Am |F G | Am | Am |

* | ** | ** | ** |คอร์ดเพลง ใจไม่ด้านพอ อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง

เนื้อเพลง ใจไม่ด้านพอ อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง หลอกกันพอหรือยัง เกือบจะฝังใจลงทั้งเป็น เธอทำไม่เห็นว่าเธอมีเขาสำคัญ แล้วก็ยังถามว่าใจอีกนั้นเป็นไง ปล่อยเธอเดินหายไป จากจุดหมายปลายทางแข่งขัน รู้ถึงคำว่าแพ้นั้นเป็นที่ฉันมันจน รู้ถึงคำว่าจนน่ากลัวขยะแขยง เพียงใด ปล่อยความช้ำ ให้มัน ทะลัก ทะล้นมา ออกจากตาที่ใจเก็บไว้มาเนิ่นนาน ใจไม่ด้านพอ ใจไม่ด้านพอ อยากจะคิดว่าเขาคนนั้นมีด้อยกว่า อยากปิดตา ไม่รู้ ไม่เห็น ไม่เข้าใจ ใจไม่ด้านพอ ใจไม่ด้านพอ เสียทุกอย่างมามากแล้ว ช่างมัน เสียน้ำตา ก็เท่านั้น ช่างใจ ใครจะรู้ ใครจะเห็น ข้างในนั้นเป็นเช่นไร มันแหลกลาญ อยากจับใครสักคน มาใส่ใจที่มันขัดสน เราไม่ใช่เขา ต้องทนต้องฝืนใจฟัง เขานั้นมาทีหลังตัวเรา แต่ล้ำด้วยเงิน