ทัดทาน

  อริสมันต์   สตริง   คิดถึง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ทัดทาน อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง
สังกัดค่าย: RS

D | A |D | E |A | A |

 A  มีเธอเสมF#mออยู่เคียงใจ D  รับรู้ รับฟัEง.. ที่เป็นไป A  ยามมีปัญหF#mา ยังอุ่นใจ D  ช่วยกันไข ช่วยเป็Eน..เช่นกำลัง F#m  ทำหนักให้เบD | Eา..

 A  ยังมีรอยยิ้F#mม แต่ใจหมอง D  เหมือนดั่งของสำคัEญ..ต้องพรากไป A  ในใจมันค้าF#mน สั่งดึงไว้ D  เพราะจุดหมายที่ไปEด้วยจำเป็น

 F#m  เกินใจทัดทาDน.. Bm  ยามที่เธอเดินลับEตาไป A  ใจก็หาF#mย..ตามไปD..   สิ่งมาเยือDนคล้ายเป็นเพื่อนเก่า A  เข้ามาแทDนโดยไม่ได้เชื้อเชิEญ..

   คือความเหงAา ไม่ตั้งใจE   ไม่ตั้งใจE.. ยังทัดทาAน..

ทุกค่ำคืนF#m ฝากกับความมืดไDกอดเธอไว้A อย่าให้ร้าวรอนบอกตะวัDนที่ทอแสงอ่อAจะร้อDนหนาวเย็นห่วงเธEอ..รักษาตัAว..

 A  ในใจหวิว ๆF#m ไม่เคยเป็น D  ทั้งที่เห็นผู้คEนก็มากพอ A  นัยน์ตามีน้ำF#mมาคลอ ๆ D  แล้วยังขอร้องเธEอไม่ให้ไป

 F#m  เกินใจทัดทาD | Eน..   เคยแง่งอF#mน ผลัดและยอมง้อDกัน   สิ่งเหล่านั้Aน..ผูกพันมัดใจ   จากกันไปDเพื่อมาพบใหAม่   ใจหาDย เพราะเป็นห่วงเธE   รักษาตัAว..

** |

A | A |A | A |คอร์ดเพลง ทัดทาน อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง

เนื้อเพลง ทัดทาน อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง มีเธอเสมออยู่เคียงใจ รับรู้ รับฟัง ที่เป็นไป ยามมีปัญหา ยังอุ่นใจ ช่วยกันไข ช่วยเป็น เช่นกำลัง ทำหนักให้เบา ยังมีรอยยิ้ม แต่ใจหมอง เหมือนดั่งของสำคัญ ต้องพรากไป ในใจมันค้าน สั่งดึงไว้ เพราะจุดหมายที่ไปด้วยจำเป็น เกินใจทัดทาน ยามที่เธอเดินลับตาไป ใจก็หาย ตามไป สิ่งมาเยือนคล้ายเป็นเพื่อนเก่า เข้ามาแทนโดยไม่ได้เชื้อเชิญ คือความเหงา ไม่ตั้งใจ ไม่ตั้งใจ ยังทัดทาน ทุกค่ำคืน ฝากกับความมืดไป กอดเธอไว้ อย่าให้ร้าวรอน บอกตะวันที่ทอแสงอ่อน จะร้อนหนาวเย็นห่วงเธอ รักษาตัว ในใจหวิวๆไม่เคยเป็น ทั้งที่เห็นผู้คนก็มากพอ นัยน์ตามีน้ำมาคลอๆแล้วยังขอร้องเธอไม่ให้ไป เกินใจทัดทาน เคยแง่งอน ผลัดและยอมง้อกัน สิ่งเหล่านั้น ผูกพันมัดใจ จากกันไปเพื่อมาพบใหม่ ใจหาย เพราะเป็นห่วงเธอ รักษาตัว