ชีวิตและใจให้เธอ (OST.กรงน้ำผึ้ง)

  BANKK CASH   สตริง   อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ชีวิตและใจให้เธอ BANKK CASH
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปรีติ บารมีอนันต์เรียบเรียง: Bellsnowbearโปรดิวเซอร์: Bellsnowbear, ปรีติ บารมีอนันต์สังกัดค่าย: GMM GRAMMY

Em | D |C | G D/F# |

นาEmนแค่ไหนไม่เคDยได้รักCนที่ฉันได้พัGกกายอุ่D/F#นใจEmอเมื่อฟ้าส่งเธDอเข้ามา..ในชีวิCต..มันทำให้สุขใจD

แต่โชคชะตAmา..นั้นมักพาให้ต้องBmเจ็บโชคชะตCา..พารักDให้กล้ำกลืนGและอดทนD/F#โชคชะตAmา..นั้นมักแยกจากเรBmาสองคนแต่ว่าฉัCน.. จะไม่ยอDม..

ต่อจากนี้C.. จะมอบชีวิCmตและใจให้เธBmไม่ว่าเธอนั้Emน..จะD/F# G Bmเคยเป็นของใคร..  Amจะสักเท่าไรD ฉันก็ยอมจะดูCmแลเธอที่รัDก (ไม่ทิ้งไม่ไปไห(G)น)

Em | D |C | G D/F# |

จะเป็Emนร่มฝน..ให้เธDอได้พักตาCยเพราะรัก ตัวฉัGนก็จะยD/F#อมเป็Emนเพราะฟ้า..ส่งเทDพธิดา..ที่ดีพร้Cอม..ลงมาอยู่กับฉัDน..

* | ** |

C | Cm |Bm |
C | Cm |Bm |
C | Cm |Bm |

** | ** | ** |คอร์ดเพลง ชีวิตและใจให้เธอ BANKK CASH

เนื้อเพลง ชีวิตและใจให้เธอ (OST.กรงน้ำผึ้ง) BANKK CASH (แบงค์ แคลช) นานแค่ไหนไม่เคยได้รัก คนที่ฉันได้พักกายอุ่นใจ พอเมื่อฟ้าส่งเธอเข้ามา ในชีวิต มันทำให้สุขใจ แต่โชคชะตา นั้นมักพาให้ต้องเจ็บ โชคชะตา พารักให้กล้ำกลืนและอดทน โชคชะตา นั้นมักแยกจากเราสองคน แต่ว่าฉัน จะไม่ยอม ต่อจากนี้ จะมอบชีวิตและใจให้เธอ ไม่ว่าเธอนั้น จะเคยเป็นของใคร จะสักเท่าไร ฉันก็ยอม จะดูแลเธอที่รัก ไม่ทิ้งไม่ไปไหน จะเป็นร่มฝน ให้เธอได้พัก ตายเพราะรัก ตัวฉันก็จะยอม เป็นเพราะฟ้า ส่งเทพธิดา ที่ดีพร้อม ลงมาอยู่กับฉัน