นักดนตรี

  เสือ ธนพล   Cocktail   TaitosmitH   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง นักดนตรี COCKTAIL Feat. เสือ ธนพล, จ๋าย & โฟโมส TaitosmitH
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปัณฑพล ประสารราชกิจเรียบเรียง: COCKTAIL, ธิติวัฒน์ รองทอง, กร มหาดำรงค์กุลโปรดิวเซอร์: พูนศักดิ์ จตุระบุล, COCKTAILสังกัดค่าย: Gene Lab

C#m G#m A E | B |
C#m G#m A E | B |
E | E |

เคยอยากลEอง.. จะโผG#mบินบินตามฝัAน วิ่งตามใจB จะไขว่คว้าEเอ่ยคำลEา.. จากบ้านมG#m/D#า..ด้วยมุ่งหวัAง..ว่าสักวัBน..จะโด่งดัE

ฮือA B..         สักวันต้องยิ่งEใหญ่ฮือA B..         จะไปเป็นตำEนานฮือA B..         จะไปอยู่ท่าE B C#mมกลางฮือB A..         แสงดาวและแสงEไฟ..     E

ออกเดินทาEง.. จากบ้านไG#m/D#ป..ล่องขึ้นเหนืAอ และลงใต้B กลาง อีสาEออกแสดEง.. ทำทุกทาG#m/D#ใจก็หวัAง..ว่าสักวัBน..จะโด่งดัE

โวโอ้โAห โอ้โหB.. เดิมพันด้วยทุกEสิ่งโวโอ้โAห โอ้โหB.. ทุ่มเทหมดหัวEใจโวโอ้โC#mห โอ้โหB.. ด้วยใจที่มุ่E B C#mงหมาย..Bวโอ้โหA โอ้โหB.. หายใจเป็นดนEตรี..  E

ก็มีใคC#mรบางคนบอกฉันว่าควรจะหยุดBฝันบอกมันดันAทุรัง เพ้อฝัBน เลื่อนลอย และเพ้อEเจ้อเหยียดขบขัC#mนดูแคลน ทุกครั้ง ทุกวัน ที่พบBเจอเจ็บในใจAนะเออ.. แต่หัวใจBต้องทน

เพราะความฝัC#mนของฉันมันดันยิ่งใหญ่กว่าแค่Bตนฉันฝันสร้าAงแรงใจให้คนBอดทน และมีEหวังถ้าฉันร้อC#mงไห้เพียงเพราะน้อยใจหรือเพียงท้Bอ หรือแค่คำคนถ้าฉันพร่ำบ่Aน ไฉนBคน จะฟังEฉัน..    E

C#m B | C#m |
E B/D# | C#m |
A B | E B/D# C#m B |A | B |

ผ่านเวลEา.. มาเนิ่G#m/D#นนานชีวิตฉัAนก็มาไกBล..เกินกว่าฝัEผ่านเวทีE.. เป็นร้อยG#m/D#พันมันฝึกฉัAนให้กลายเป็Bน..เช่นวันนี้E

โวโอ้โAห โอ้โหB.. ฤดูกาลเปลี่ยนผัEโวโอ้โAห โอ้โหB.. แต่ฉันยังวิ่Eงไปโวโอ้โC#mห โอ้โหB.. มั่นคงไม่หวั่E B C#mนไหว..Bวโอ้โหA โอ้โหB.. แม้กายเริ่มEโรยรา..E

โวโอ้โAห โอ้โหB.. ร่างกายเริ่มอ่อEนล้าโวโอ้โAห โอ้โหB.. ตะวันลาฟ้าEไปโวโอ้โC#mห โอ้โหB.. แม้หัวใจยัE B C#mงไหว..Bวโอ้โหA โอ้โหB.. แต่กายเริ่มร้าEงลา..  E

กลับรังนอEน.. ถนอมG#m/D#กายเก็บจุดหมAายไว้ในใจB เพื่อพรุ่งนี้Eหากเรี่ยวแรEง.. ยังพอมีG#m/D#วันพรุ่งนี้C#mค่อยเริ่มBต้นใหม่.. อีกครั้Eง..คอร์ดเพลง นักดนตรี COCKTAIL Feat. เสือ ธนพล, จ๋าย & โฟโมส TaitosmitH

เนื้อเพลง นักดนตรี COCKTAIL Feat. เสือ ธนพล, จ๋าย & โฟโมส TaitosmitH เคยอยากลอง จะโผบิน บินตามฝัน วิ่งตามใจ จะไขว่คว้า เอ่ยคำลา จากบ้านมา ด้วยมุ่งหวัง ว่าสักวัน จะโด่งดัง ฮือ สักวันต้องยิ่งใหญ่ ฮือ จะไปเป็นตำนาน ฮือ จะไปอยู่ท่ามกลาง ฮือ แสงดาวและแสงไฟ ออกเดินทาง จากบ้านไป ล่องขึ้นเหนือ และลงใต้ กลาง อีสาน ออกแสดง ทำทุกทาง ใจก็หวัง ว่าสักวัน จะโด่งดัง โวโอ้โห โอ้โห เดิมพันด้วยทุกสิ่ง โวโอ้โห โอ้โห ทุ่มเทหมดหัวใจ โวโอ้โห โอ้โห ด้วยใจที่มุ่งหมาย โวโอ้โห โอ้โห หายใจเป็นดนตรี ก็มีใครบางคนบอกฉันว่าควรจะหยุดฝัน บอกมันดันทุรัง เพ้อฝัน เลื่อนลอย และเพ้อเจ้อ เหยียดขบขันดูแคลน ทุกครั้ง ทุกวัน ที่พบเจอ เจ็บในใจนะเออ แต่หัวใจต้องทน เพราะความฝันของฉัน มันดันยิ่งใหญ่กว่าแค่ตน ฉันฝันสร้างแรงใจให้คนอดทน และมีหวัง ถ้าฉันร้องไห้เพียงเพราะน้อยใจ หรือเพียงท้อ หรือแค่คำคน ถ้าฉันพร่ำบ่น ไฉนคน จะฟังฉัน ผ่านเวลา มาเนิ่นนาน ชีวิตฉันก็มาไกล เกินกว่าฝัน ผ่านเวที เป็นร้อยพัน มันฝึกฉันให้กลายเป็น เช่นวันนี้ โวโอ้โห โอ้โห ฤดูกาลเปลี่ยนผัน โวโอ้โห โอ้โห แต่ฉันยังวิ่งไป โวโอ้โห โอ้โห มั่นคงไม่หวั่นไหว โวโอ้โห โอ้โห แม้กายเริ่มโรยรา โวโอ้โห โอ้โห ร่างกายเริ่มอ่อนล้า โวโอ้โห โอ้โห ตะวันลาฟ้าไป โวโอ้โห โอ้โห แม้หัวใจยังไหว โวโอ้โห โอ้โห แต่กายเริ่มร้างลา กลับรังนอน ถนอมกาย เก็บจุดหมายไว้ในใจ เพื่อพรุ่งนี้ หากเรี่ยวแรง ยังพอมี วันพรุ่งนี้ค่อยเริ่มต้นใหม่ อีกครั้ง