ไร้ญาติขาดมิตร

  Cocktail   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ไร้ญาติขาดมิตร COCKTAIL ค็อกเทล
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปัณฑพล ประสารราชกิจเรียบเรียง: COCKTAIL, ธิติวัฒน์ รองทอง, กร มหาดำรงค์กุล, ธันวา เกตุสุวรรณโปรดิวเซอร์: พูนศักดิ์ จตุระบุล, COCKTAILสังกัดค่าย: Gene Labติดต่องานแสดง: 0866696099

G#m | E D# |
G#m | E D# |
G#m | E D# |
G#m | E D# |

 G#m  สมองตอนนี้ไม่มีอะไรEทั้งนั้น..D# G#m  มีเพียงแค่ร่างกายมันที่ยัEงบอบช้ำ.. D#   ฉันG#mไม่น่าเชื่อใจEเธอง่าย ๆD# ..   และฉันG#mไม่น่ายินยอEมเธอง่ายดาD#ย..

ช่างไร้ค่G#mา มีเพียงแค่ฉัEนที่มันโง่งD#และไร้ค่G#mา ให้ตายตอนนี้Eเขาไม่เผาผีD# เขาไม่เอา G#m  ฉันรู้ฉันผิด   แต่ให้สำนึกEหรือคิดตอนนี้D#ก็สายไป G#m  ฉันทำไม่ถูก ทำได้แค่เพียEงสำนึกเสียใจD#

ว่าไร้ญาG#mติขาดมิตร ไม่มีสิEทธิ์จะเรียกร้องอะไD#ว่าไร้ญาG#mติขาดมิตร ไม่มีสิEทธิ์จะเรียกร้องอะไD#

 G#m  ไม่ว่าหน้าไหน ไม่น่าวางใจEทั้งนั้น.. D# G#m  ต่อหน้าฉีกยิ้ม ลับหลังเธอแทEงไม่ยั้ง.. D#   ฉันG#mยื่นมีดให้เธอคงไม่Eได้..  D#   และถ้G#mายื่นปืนเธอยิงEหัวฉันตาย..D#

* | ** |

ไร้ญาG#mติขาดมิตร ฉันคงผิEดที่หวังมากเกินD#ไปไร้ญาG#mติขาดมิตร ฉันไม่Eควรที่จะเชื่อD#ใจ

G#m | E D# |G#m | E D# |
G#m | E D# |E | D# |

** | *** | ** | *** |

G#m | E D# | ( x2 ) | G#m |คอร์ดเพลง ไร้ญาติขาดมิตร COCKTAIL ค็อกเทล

เนื้อเพลง ไร้ญาติขาดมิตร COCKTAIL ค็อกเทล สมองตอนนี้ไม่มีอะไรทั้งนั้น มีเพียงแค่ร่างกายมันที่ยังบอบช้ำ ฉันไม่น่าเชื่อใจเธอง่ายๆ และฉันไม่น่ายินยอมเธอง่ายดาย ช่างไร้ค่า มีเพียงแค่ฉันที่มันโง่งม และไร้ค่า ให้ตายตอนนี้เขาไม่เผาผี เขาไม่เอา ฉันรู้ฉันผิด แต่ให้สำนึกหรือคิดตอนนี้ก็สายไป ฉันทำไม่ถูก ทำได้แค่เพียงสำนึกเสียใจ ว่าไร้ญาติขาดมิตร ไม่มีสิทธิ์จะเรียกร้องอะไร ว่าไร้ญาติขาดมิตร ไม่มีสิทธิ์จะเรียกร้องอะไร ไม่ว่าหน้าไหน ไม่น่าวางใจทั้งนั้น ต่อหน้าฉีกยิ้ม ลับหลังเธอแทงไม่ยั้ง ฉันยื่นมีดให้เธอคงไม่ได้ และถ้ายื่นปืนเธอยิงหัวฉันตาย ไร้ญาติขาดมิตร ฉันคงผิดที่หวังมากเกินไป ไร้ญาติขาดมิตร ฉันไม่ควรที่จะเชื่อใจ