คนจริงใจ

  ปู่จ๋าน ลองไมค์   ลำไย ไหทองคำ   วงพัทลุง   Cocktail   สตริง   คำเมือง   ใต้   อีสาน   เศร้า
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง คนจริงใจ COCKTAIL Feat. ปู่จ๋าน ลองไมค์, พงศ์ พัทลุง, ลำไย ไหทองคำ
เนื้อร้อง: ปัณฑพล ประสารราชกิจ, ต้นตระกูล แก้วหย่อง, พิษณุ บุญยืน, เทอดพงศ์ เภอบาลทำนอง: ปัณฑพล ประสารราชกิจเรียบเรียง: COCKTAIL, ธิติวัฒน์ รองทอง, กร มหาดำรงค์กุล, วิวัฒน์ สว่างวรรณรัตน์โปรดิวเซอร์: พูนศักดิ์ จตุระบุล, COCKTAILสังกัดค่าย: Gene Labติดต่องานแสดง: 0866696099

ก็เป็นคนดีGที่ไม่เคยลวงหลอกใครเป็นคนจริงใBmจทำไมเธอไม่เคยเห็นฉันมันทำEmอะไรครึ่ง ๆ กลาง ๆD ไม่เป็นฉันทุ่มเทCให้เธอทั้งหมดหัวใจD (โอ้ย)

C G | D Em |
C G | Am D G | D |

Would you minGd look into my eyBmesเธอจะพEmบความหมายที่มีDเธอจะรู้ว่Cาฉัน จริงใจBm ไม่ลวงหลอกใคAmไม่มี ไม่มีD

อย่ากล่าวหGาตัวอ้ายโดยไร้เรื่องราBmเรื่องสาว ๆEm ตัวอ้ายนั้นบ่เกยมีDตั๋วจะถาCมมาสักกี่เตื้อ อ้ายเอBmงก็การัEmนตีเจื่Amออ้ายเต๊Dอะอีหล้G

บ่เจ้าชู้C บ่ลวงหลอGบ่ใจ้เกยบอCก อะหยัDงที่เกินจริGบ่ได้โม้C บ่ได้โวGสัญญาอะหยัAmงจะยะหื้อได้Dกู้อย่าG

* |

แต่สุดท้าGยเธอเองไม่เคยรับรู้เธอกับฉัBmนเรามันไม่ใช่เนื้อคู่Emฉันทำได้Cแค่เพียงดู เธอจากไปBmลับตาEmด้วยหัวใจAmที่เจ็บ เจ๊บเจ็Dบหัวใจเหลือเกิน

C Bm | Am D G |

อยากให้เรCาได้โร่จักกัBmเธอกับฉัAmนเข้ากันรับรองDหรอยเพราะพี่บ่าCวคนนี้..หลงรักเธBmอไม่ใช่น้อEmบ่าAmวรักน้อDงเหม็ดใจG

หม้ายเจ้าชู้C หม้ายขี้หGหม้ายซอกแซCก แหลงไหDรทำจริGหม้ายขี้โม้C หม้ายแหลงมาGสัญญาไอ้ไหAmรจะทำให้ได้Dทุกสิ่Gง เฮ้Dอ..

C G | D Em |
C#dim | D | E |

ฮัAก ฮักเจ้าทั้งหัวใC#mจ สิบอกไปF#mให้เจ้านั้นได้ยิEจะทุ่มเทDให้เจ้าจนสิ้C#mนด้วยหัวใF#mจที่มีBmคงยังบ่เพียงพE

บ่เจ้าซู้A บ่เคยลวงหลอกไC#mคนจริงใF#mจที่เจ้าบ่เคยเห็Eคำว่าฮัDก ฮักเจ้า เจ้าเห็นเป็นเพีC#mยงของเล่F#mสุดท้Bmายฉันก็เจ็Eบคือเก่A

ไม่เจ้าชู้D ไม่ลวงหลอAบ่ใจ้เคยบอDก อะหยัEงที่เกินจริAไม่ขี้โม้D ไม่แหลงมาAสัญญาอิหยัBmง สิเฮ็ดให้ได้Eทุกสิ่A Eง..

ก็เป็นคนดีAที่ไม่เคยลวงหลอกใครเป็นคนจริงใC#mจทำไมเธอไม่เคยเห็นฉันมันทำF#mอะไรครึ่ง ๆ กลาง ๆE ไม่เป็นฉันทุ่มเทDให้เธอทั้งหมดหัวใจEแต่สุดท้าAยเธอเองไม่เคยรับรู้เธอกับฉัC#mนเรามันไม่ใช่เนื้อคู่F#mฉันทำได้Dแค่เพียงดู เธอจากไปC#mลับตาF#mด้วยหัวใจBmที่เจ็บ เจ๊บเจ็Eบหัวใจเหลือเกิน

*** |

D C#m | Bm | A |คอร์ดเพลง คนจริงใจ COCKTAIL Feat. ปู่จ๋าน ลองไมค์, พงศ์ พัทลุง, ลำไย ไหทองคำ

เนื้อเพลง คนจริงใจ COCKTAIL Feat. ปู่จ๋าน ลองไมค์, พงศ์ พัทลุง, ลำไย ไหทองคำ ก็เป็นคนดีที่ไม่เคยลวงหลอกใคร เป็นคนจริงใจทำไมเธอไม่เคยเห็น ฉันมันทำอะไรครึ่งๆกลางๆไม่เป็น ฉันทุ่มเทให้เธอทั้งหมดหัวใจ โอ้ย Would you mind look into my eyes เธอจะพบความหมายที่มี เธอจะรู้ว่าฉัน จริงใจ ไม่ลวงหลอกใคร ไม่มี ไม่มี อย่ากล่าวหาตัวอ้ายโดยไร้เรื่องราว เรื่องสาวๆตัวอ้ายนั้นบ่เกยมี ตั๋วจะถามมาสักกี่เตื้อ อ้ายเองก็การันตี เจื่ออ้ายเต๊อะอีหล้า บ่เจ้าชู้ บ่ลวงหลอก บ่ใจ้เกยบอก อะหยังที่เกินจริง บ่ได้โม้ บ่ได้โว สัญญาอะหยังจะยะหื้อได้กู้อย่าง แต่สุดท้ายเธอเองไม่เคยรับรู้ เธอกับฉันเรามันไม่ใช่เนื้อคู่ ฉันทำได้แค่เพียงดู เธอจากไปลับตา ด้วยหัวใจที่เจ็บ เจ๊บเจ็บหัวใจเหลือเกิน อยากให้เราได้โร่จักกัน เธอกับฉันเข้ากันรับรองหรอย เพราะพี่บ่าวคนนี้ หลงรักเธอไม่ใช่น้อย บ่าวรักน้องเหม็ดใจ หม้ายเจ้าชู้ หม้ายขี้หก หม้ายซอกแซก แหลงไหรทำจริง หม้ายขี้โม้ หม้ายแหลงมาก สัญญาไอ้ไหรจะทำให้ได้ทุกสิ่ง เฮ้อ ฮัก ฮักเจ้าทั้งหัวใจ สิบอกไปให้เจ้านั้นได้ยิน จะทุ่มเทให้เจ้าจนสิ้นด้วยหัวใจที่มี คงยังบ่เพียงพอ บ่เจ้าซู้ บ่เคยลวงหลอกไผ คนจริงใจที่เจ้าบ่เคยเห็น คำว่าฮัก ฮักเจ้า เจ้าเห็นเป็นเพียงของเล่น สุดท้ายฉันก็เจ็บคือเก่า ไม่เจ้าชู้ ไม่ลวงหลอก บ่ใจ้เคยบอก อะหยังที่เกินจริง ไม่ขี้โม้ ไม่แหลงมาก สัญญาอิหยัง สิเฮ็ดให้ได้ทุกสิ่ง