โดนใจที่ไม่ใช่เมีย

  ยิ่งยง ยอดบัวงาม   ลูกทุ่ง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง โดนใจที่ไม่ใช่เมีย ยิ่งยง ยอดบัวงาม
เนื้อร้อง/ทำนอง: สัญญาลักษณ์ ดอนศรีเรียบเรียง/ดนตรี: สวัสดิ์ สารคามสังกัดค่าย: TOPLINE Music

C | C |C | C |
C A | Dm C |
G Em | C |

เมียคือดวงใจC  หญิงทั่วEmไป กำไรชีAmวิตชายไม่เจ้าชู้ งูไม่มีพิCเสือไม่มีลาGยตายเสียดีEmกว่าเผลอเก็บดอกไม้C..ข้างทาAงเป็นบางเวDmลาไม่ได้CจริงจังหรอกนEmแค่เติมชีวAmาให้มีสีDm Gสัน

ถนนกลับบ้าCน..ยังเป็นเส้นตรEmง ไม่เคยหลงทาAmอาจมีนานทีปีครั้CหรือออกนอกทาDmงให้เธอไหวAmหวั่นอย่าด่วนตีโพCย ตีพาAย รำพึง รำพัน DmเธอยัCงเป็นคนสำEmคัญ.. ที่ฉันรัGกยิ่งสิ่งใดC

ไม่ได้นอกใจDm แต่หากำไรนิดหน่อAmไม่คิดจะมีเมียน้อCย ให้น้อGงต้องนั่งร้องEmไห้มีแฟนรูปCหล่อ มัAนก็ต้องทำใจDmอยากบอCกผู้หญิงเอาไว้Em..ว่าผู้ชาAmยเจ้าชู้Dmทุกคน   G

เมียคือดวงใจC เป็นยอดชีวัEmน เป็นขวัญชีวีAmที่ก้าวมาถึงจุดนี้C เพราะได้เมียดีDm เป็นศรีกมAmโบราณสอนว่Cา..ร้อยชู้Aไม่สู้เมียตDmท่องไว้Cเมื่อต้องเจอคGน.. โดนใจEmที่ไม่Cใช่เมีย

Dm | Am |C G | Em |
C A | Dm Em |
Am G | C |

* | ** |

C A | Dm C |G Em | C |คอร์ดเพลง โดนใจที่ไม่ใช่เมีย ยิ่งยง ยอดบัวงาม

เนื้อเพลง โดนใจที่ไม่ใช่เมีย ยิ่งยง ยอดบัวงาม เมียคือดวงใจ หญิงทั่วไป กำไรชีวิต ชายไม่เจ้าชู้ งูไม่มีพิษ เสือไม่มีลายตายเสียดีกว่า เผลอเก็บดอกไม้ ข้างทางเป็นบางเวลา ไม่ได้จริงจังหรอกนะ แค่เติมชีวาให้มีสีสัน ถนนกลับบ้าน ยังเป็นเส้นตรง ไม่เคยหลงทาง อาจมีนานทีปีครั้ง หรือออกนอกทางให้เธอไหวหวั่น อย่าด่วนตีโพย ตีพาย รำพึง รำพัน เธอยังเป็นคนสำคัญ ที่ฉันรักยิ่งสิ่งใด ไม่ได้นอกใจ แต่หากำไรนิดหน่อย ไม่คิดจะมีเมียน้อย ให้น้องต้องนั่งร้องไห้ มีแฟนรูปหล่อ มันก็ต้องทำใจ อยากบอกผู้หญิงเอาไว้ ว่าผู้ชายเจ้าชู้ทุกคน เมียคือดวงใจ เป็นยอดชีวัน เป็นขวัญชีวี ที่ก้าวมาถึงจุดนี้ เพราะได้เมียดี เป็นศรีกมล โบราณสอนว่า ร้อยชู้ไม่สู้เมียตน ท่องไว้เมื่อต้องเจอคน โดนใจที่ไม่ใช่เมีย