ดวงจันทร์ของใคร ดวงใจของเธอ (Ost.บักแตงโม)

  ก้อง ห้วยไร่   หนามเตย   สตริง   จีบ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ดวงจันทร์ของใคร ดวงใจของเธอ หนามเตย ชอบแบบนี้ ft. ก้อง ห้วยไร่
เนื้อร้อง/ทำนอง: หนามเตย ชอบแบบนี้เรียบเรียง: ปาริวัฒน์ สุวรรณชัย

E | F# |D#m | G#m |
E | F# |D#m | G#m |

มอBง.. ได้แค่มองเธออยู่ตรG#mงนี้แต่ก็ไม่มีC#mเลย ไม่มีสักที.. ที่เธอจะหันF#มา

ก็ได้แค่แอบBมอง.. แค่เธออยู่เรื่อยD#mมาก็หวังเพียงว่C#mา.. เธอจะยังไม่มีใคF#

แรกเจEอ เมื่อเผลอไปสบตF#ก็บอกได้เลยว่D#mา..คนนี้ใช่เลG#mก็เขินC#mแหละ แต่ทำเป็นเฉย ๆF#อยู่อย่างนั้B | B7น..ก็พอEจะรู้ตัวดี.F#.ว่าคนอย่างฉัD#mนคงไม่คู่ควรกับเธG#mแค่อยากให้ลอC#mงมองคนข้าง ๆ เธEสักทีจะได้ไหF#ม..

ดวงจันEทร์ไม่รู้ว่าเป็นของF#ใครแต่ดวงใD#mจของฉันนั้นเป็นขอG#mงเธอแต่ก็ไม่รู้C#mเล.. ว่าใจF#เธอนั้นเป็นของใคB | B7ร..

ก็อยากจะรู้Eว่าข้าง ๆ เธอตอนนี้F#..มีที่ว่าD#mงให้กันบ้างหรือไม่G#mถ้ามีโอกาEสก็อยากจะขอเข้าไปF#..เข้าไปในใจของเธBอ..

E | F# |D#m | G#m |
C#m | F# |B | B |

 E  ตั้งแต่น้อยจนใหญ่ บ่เคยมักF#ผู้ใด   เฮ็ดให้บักหัวใจสั่นระรัว D#m  กะบ่เคยสนใจ ว่าต้องฮักคนไG#m   พอเวลาอยู่ใกล้อดบ่อยู่ C#m  คงทำตามหัวใจ เมื่อเฮาบ่มีไผ*E   อยากให้เจ้ารับอ้ายไว้เป็นแฟF#น โว ๆ ..   สิได้เดินควงแขนยามเหงาหัวใจ

* | ** |

ก็อยากจะรู้ว่Eาข้าง ๆ คุณตอนนี้F#มีที่ว่าD#mงให้ฉันบ้างไหG#mถ้ามีโอกาC#mสก็อยากจะเข้าไป.F#.ขอเข้าไปหน่อEยได้ไหม โหF#..เข้าไปในใจของเธBอ..

B |คอร์ดเพลง ดวงจันทร์ของใคร ดวงใจของเธอ หนามเตย ชอบแบบนี้ ft. ก้อง ห้วยไร่

เนื้อเพลง ดวงจันทร์ของใคร ดวงใจของเธอ (Ost.ภาพยนตร์บักแตงโม) หนามเตย ชอบแบบนี้ ft. ก้อง ห้วยไร่ มอง ได้แค่มองเธออยู่ตรงนี้ แต่ก็ไม่มีเลย ไม่มีสักที ที่เธอจะหันมา ก็ได้แค่แอบมอง แค่เธออยู่เรื่อยมา ก็หวังเพียงว่า เธอจะยังไม่มีใคร แรกเจอ เมื่อเผลอไปสบตา ก็บอกได้เลยว่า คนนี้ใช่เลย ก็เขินแหละ แต่ทำเป็นเฉยๆอยู่อย่างนั้น ก็พอจะรู้ตัวดี ว่าคนอย่างฉันคงไม่คู่ควรกับเธอ แค่อยากให้ลองมองคนข้างๆเธอ สักทีจะได้ไหม ดวงจันทร์ไม่รู้ว่าเป็นของใคร แต่ดวงใจของฉันนั้นเป็นของเธอ แต่ก็ไม่รู้เล ว่าใจเธอนั้นเป็นของใคร ก็อยากจะรู้ว่าข้างๆเธอตอนนี้ มีที่ว่างให้กันบ้างหรือไม่ ถ้ามีโอกาสก็อยากจะขอเข้าไป เข้าไปในใจของเธอ ตั้งแต่น้อยจนใหญ่ บ่เคยมักผู้ใด เฮ็ดให้บักหัวใจสั่นระรัว กะบ่เคยสนใจ ว่าต้องฮักคนไค พอเวลาอยู่ใกล้อดบ่อยู่ คงทำตามหัวใจ เมื่อเฮาบ่มีไผ อยากให้เจ้ารับอ้ายไว้เป็นแฟน โวๆ สิได้เดินควงแขนยามเหงาหัวใจ ก็อยากจะรู้ว่าข้างๆคุณตอนนี้ มีที่ว่างให้ฉันบ้างไหม ถ้ามีโอกาสก็อยากจะเข้าไป ขอเข้าไปหน่อยได้ไหม โห เข้าไปในใจของเธอ