แรลอสูเสาะห์กือรานอมู (Rela Susah Kerana Mu)

  Fai Kencrut   เพื่อชีวิต   ใต้   มาเล
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง Rela Susah Kerana Mu Fai Kencrut (ฟาอีย์)

F#m | E |E | F#m |
F#m | E |D | E |

Dua tahuAn lepas mari aku rasaDnya sedih.DemAo sapa hati buat buliEh.

DirikAu rela hati keranDa aku sayae.PunaAh habis janji harspaEe.

kF#muduk tungguE mung saDpakoh bilaAKeF#mrana diriEku jaDtuh siksEo..

Kerana muAng piElih diF#ma.DirikBmu jatuh siksEa.Makan minuAm ku taEk berasF#ma.Ingat diBmrimu tidur tok generEo.

F#m E | D |

SiksanyAa dirikawaekasih kitDa jatuh temuae.KasiAh cekup setiap jalae diriE kawae.

DirimAu aku sayae kasih kitDa milik orae.SepertiA wa bulae duduk layaEe.

* | ** | ** |

 Bm  tiduEr tok generAaคอร์ดเพลง Rela Susah Kerana Mu Fai Kencrut (ฟาอีย์)

เนื้อเพลง Rela Susah Kerana Mu Fai Kencrut (ฟาอีย์) Dua tahun lepas mari aku rasanya sedih Demo sapa hati buat bulih Diriku rela hati kerana aku sayae Punah habis janji harspae kuduk tunggu mung sapakoh bila Kerana diriku jatuh sikso Kerana mung pilih dia Diriku jatuh siksa Makan minum ku tak berasa Ingat dirimu tidur tok genero Siksanya dirikawae kasih kita jatuh temuae Kasih cekup setiap jalae diri kawae Dirimu aku sayae kasih kita milik orae Seperti wa bulae duduk layae tidur tok genera