อินสตาแกรม

  Helmetheads   สตริง   เศร้า
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง อินสตาแกรม (INSTAGRAM) Helmetheads
เนื้อร้อง/ทำนอง: Jink Sridumrongruk, MildVocaListเรียบเรียง: Helmetheadsโปรดิวเซอร์: Chanya Patumwatสังกัดค่าย: SPICYDISC

อยากย้อC#นเวลากลับไปD# ตรงที่เก่CmอยากจะทำC#ให้เรื่องของเรD#า..ดีกว่านี้Cmอยากย้อC#นคืนวันเวลD#า..ให้เธอและฉัCmนมีวันที่แสF7นดีให้เวลานี้A#mมีเพียงแต่เรD#า..เหมือนเคย

G# | C# |G# | C# |

ทุกG#ครั้ง..ที่คิดถึงเธอเมื่อไรC#ในA#mใจ.. ฉันยังคงเจ็บD#อยู่เหมือนเดิมรูปG#ใด.. ภาพใด.. ยิ่งดูC#ยิ่งซ้ำเติมยิ่งตอกยิ่งย้ำA#mว่าฉันได้ทำให้เธอเสียใจD#

อยากย้อC#นเวลากลับไป ตรงที่เก่CmอยากจะทำใC#ห้เรื่องของเรา..ดีกว่านี้Cmอยากย้อC#นคืนวันเวลาให้เธอและฉัCmนมีวันที่แสนF7ดีให้เวลานี้มีA#mเพียงแต่เรA#าอีกเหมือนเคD#

แต่ฉันก็รู้C#maj7จะทำยังไงเธอคงไม่ย้อนมCmภาพวันเวลA#mาเหล่านั้น ฉันไม่อาจจะเลือนG#ลบไปมันคงจะดีC#maj7ถ้าในวันนี้ยังมีเธอข้Cmางกายคงดีกว่ารูA#mปถ่าย ยิ่งมองD#มันเท่าไร (ยิ่งมีน้ำตา)

G# | C# |G# | C# |

ร้านG#นี้..เป็นที่ประจำของเธC#มุมA#mเดิม..ที่ฉันและเธอเคยชอบD#ไปวันG#นี้..เปิดภาพเธอ จะเลื่อนC#มันดูเท่าไรยิ่งทำให้รู้ว่A#mาฉันไม่มีใคร..อีกแล้D#ว..

* | ** |

ยิ่งทำให้รู้C#maj7ว่าเธอก็คงไม่มีวันย้อนCmมาภาพวันเวลA#mาเหล่านั้นฉันไม่อาจจะเลือนG#ลบไปมันคงจะดีC#maj7ถ้าในวันนี้ยังมีเธอข้าCmงกายคงดีกว่ารูA#mปถ่าย ยิ่งมอD#งมันเท่าไร ยิ่งมีน้ำตา

Fm | A# | A#m |

ยิ่งมอA#mงมันเท่าไร จะมอD#งมันเท่าไร..เธอคงไม่ย้อG#นมาคอร์ดเพลง อินสตาแกรม (INSTAGRAM) Helmetheads

เนื้อเพลง อินสตาแกรม (INSTAGRAM) Helmetheads อยากย้อนเวลากลับไป ตรงที่เก่า อยากจะทำให้เรื่องของเรา ดีกว่านี้ อยากย้อนคืนวันเวลา ให้เธอและฉันมีวันที่แสนดี ให้เวลานี้มีเพียงแต่เรา เหมือนเคย ทุกครั้ง ที่คิดถึงเธอเมื่อไร ในใจ ฉันยังคงเจ็บอยู่เหมือนเดิม รูปใด ภาพใด ยิ่งดูยิ่งซ้ำเติม ยิ่งตอกยิ่งย้ำว่าฉันได้ทำให้เธอเสียใจ อยากย้อนเวลากลับไป ตรงที่เก่า อยากจะทำให้เรื่องของเรา ดีกว่านี้ อยากย้อนคืนวันเวลา ให้เธอและฉันมีวันที่แสนดี ให้เวลานี้มีเพียงแต่เราอีกเหมือนเคย แต่ฉันก็รู้จะทำยังไงเธอคงไม่ย้อนมา ภาพวันเวลาเหล่านั้น ฉันไม่อาจจะเลือนลบไป มันคงจะดีถ้าในวันนี้ยังมีเธอข้างกาย คงดีกว่ารูปถ่าย ยิ่งมองมันเท่าไร ยิ่งมีน้ำตา ร้านนี้ เป็นที่ประจำของเธอ มุมเดิม ที่ฉันและเธอเคยชอบไป วันนี้ เปิดภาพเธอ จะเลื่อนมันดูเท่าไร ยิ่งทำให้รู้ว่าฉันไม่มีใคร อีกแล้ว ยิ่งทำให้รู้ว่าเธอก็คงไม่มีวันย้อนมา ภาพวันเวลาเหล่านั้นฉันไม่อาจจะเลือนลบไป มันคงจะดีถ้าในวันนี้ยังมีเธอข้างกาย คงดีกว่ารูปถ่าย ยิ่งมองมันเท่าไร ยิ่งมีน้ำตา ยิ่งมองมันเท่าไร จะมองมันเท่าไร เธอคงไม่ย้อนมา