Unfriend

  Helmetheads   สตริง   เศร้า
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง อันเฟรนด์ (Unfriend) Helmetheads
เนื้อร้อง/ทำนอง: Jink Sridumrongruk, MildVocaListเรียบเรียง: Helmetheadsโปรดิวเซอร์: Chanya Patumwatสังกัดค่าย: SPICYDISC

E | D#m |C#m | Bmaj7 |

E | D#m |C#m | F# |

เก็บรักBที่เพิ่งพ้นไป เก็บใจที่เพิ่งพ้นมาบอกลEาแล้ววันเก่า..เหลือBแค่เพียงน้ำตา..กับแผลที่เธอให้มาวันนี้Eช่างเงียบเหงา

เพรD#mาะเมื่อฉันได้รู้ในวันนี้G#m(ใจเธอคงทนอีกไม่ไหว)อ่านข้อควาD#mมสุดท้ายให้ฉันหยุดเสีG#mยทีพอเถอะนEะมันทรมานอยากให้รักEmของเรา จบตรงนี้F#..

Bอโทษ..  D#mขอโทษที่ทำเธอเสียG#mใจ..   B7ฉันทำผิดไปแล้Eวจริง ๆ ฉันทำD#mพลาดไปก็ไม่รู้Eจะทำยังไงให้กลับมF#ความรู้สึกขอBงเธอ..   D#m เจ็บเกินจะเยียG#m | B7วยา..ฉันเองเป็นคนผิEด ทำให้เสีD#mยน้ำตาอาจจะเสียEเวลา (อาจจะเสียเวลา)แต่หากมันย้อF#นคืนเธอกลับมา ฉันยอม..

B | B7 |

รักฉันยังอยู่E แต่ไม่รู้เธอต้องกาD#mรไหมขอให้เธออยู่E แต่ไม่รู้เธอจะไปD#mไหมกลัวฉันกลัวเหลือเกิEกลัวว่าวันหนึ่งเธอจะทิ้D#mงฉันไปG#mหัวใจE..อยู่ไม่ไหวจริง ๆF#

D#m | G#m |D#m | G#m |

ที่ทำร้าEยใจเธอมานานอยากจะชดEmใช้มัน จากวันนี้F#..

** |

ฉันยอEม.. (แต่ไม่รู้เธอต้องกาD#mรไหม)ฉันยอEม.. (แต่ไม่รู้เธอจะไปD#mไหม)ฉันยอEม.. (กลัวว่าวันหนึ่งเธอจะทิ้D#mงฉันไปG#m)

อาจจะเสีEยเวลา (อาจจะเสียเวลา)อยากให้เธอคืC#7นย้อนมา (อยากให้เธอคืนย้อนมา)อาจจะเสีEยเวลา (อาจจะเสียเวลา)แต่หากมันย้อGนคืนเธอกลับมา ฉัน..ยอBม..คอร์ดเพลง อันเฟรนด์ (Unfriend) Helmetheads

เนื้อเพลง อันเฟรนด์ (Unfriend) Helmetheads เก็บรักที่เพิ่งพ้นไป เก็บใจที่เพิ่งพ้นมา บอกลาแล้ววันเก่า เหลือแค่เพียงน้ำตา กับแผลที่เธอให้มา วันนี้ช่างเงียบเหงา เพราะเมื่อฉันได้รู้ในวันนี้ ใจเธอคงทนอีกไม่ไหว อ่านข้อความสุดท้ายให้ฉันหยุดเสียที พอเถอะนะมันทรมาน อยากให้รักของเรา จบตรงนี้ ขอโทษ ขอโทษที่ทำเธอเสียใจ ฉันทำผิดไปแล้วจริงๆฉันทำพลาดไป ก็ไม่รู้จะทำยังไงให้กลับมา ความรู้สึกของเธอ เจ็บเกินจะเยียวยา ฉันเองเป็นคนผิด ทำให้เสียน้ำตา อาจจะเสียเวลา อาจจะเสียเวลา แต่หากมันย้อนคืนเธอกลับมา ฉันยอม รักฉันยังอยู่ แต่ไม่รู้เธอต้องการไหม ขอให้เธออยู่ แต่ไม่รู้เธอจะไปไหม กลัวฉันกลัวเหลือเกิน กลัวว่าวันหนึ่งเธอจะทิ้งฉันไป หัวใจ อยู่ไม่ไหวจริงๆ ที่ทำร้ายใจเธอมานาน อยากจะชดใช้มัน จากวันนี้ ฉันยอม แต่ไม่รู้เธอต้องการไหม ฉันยอม แต่ไม่รู้เธอจะไปไหม ฉันยอม กลัวว่าวันหนึ่งเธอจะทิ้งฉันไป อาจจะเสียเวลา อาจจะเสียเวลา อยากให้เธอคืนย้อนมา อยากให้เธอคืนย้อนมา อาจจะเสียเวลา อาจจะเสียเวลา แต่หากมันย้อนคืนเธอกลับมา ฉัน ยอม


หลังจาก 4 หนุ่ม “Helmetheads” ได้สร้างกระแสผ่านบทเพลงแอพพลิเคชั่นแห่งปี อย่าง “INSTAGRAM” จนฮิตติดทุกชาร์ท! กันมาแล้ว ครั้งนี้พวกเขาขอตอกย้ำทุกคนด้วยเพลงเศร้า เอาใจชาว Social อีกครั้ง !!! กับความสัมพันธ์ที่ได้ถูก “Unfriend” ลง ทำให้สำนึกผิดกับการกระทำของตัวเอง และอยากขอโอกาส…เพื่อให้ทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิม โดยพวกเขาต้องการสะท้อน อีกแง่มุมของสังคมสมัยนี้ ที่มักใช้อารมณ์แค่ชั่ววูบ บอกลาความสัมพันธ์กันอย่างง่ายดาย เหมือนแค่กดปุ่ม “Unfriend” ในพาร์ทของของเนื้อร้องและทำนองยังได้ เป้ วง Mild มาช่วย รวมทั้งทางวงได้เพิ่มความเป็น Rock เข้าไป บวกกับดีไซน์ไลน์กีต้าร์ เบส และกลองให้มีความแตกต่างไปจากเดิม จุดเด่นคือการร้องประสาน เน้นถ่ายทอดอารมณ์ ทำให้ฟังแล้วเข้าถึงความเจ็บที่ทนไม่ไหว โหยหาความรักที่จากไป