ไม่ต้องทำเป็นรัก

  POTAE   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ไม่ต้องทำเป็นรัก POTAE โปเต้

D | C#m |Bm | E |

 A  ฉันคิดว่าเธอเป็นคนสุF#mดท้าย   เพื่อจะทุ่มDเทลงไป.. โดยไม่คิEดจะเผื่อใจ A  หลงเชื่อน้ำคำของคนที่ใจF#mร้าย   มันเจ็บDเกือบตาย เมื่อได้รู้Eว่าเธอหมดAใจ

วันที่เธDอนั้นมาทำEร้ายกันวันที่ใจC#mฉันโดนเธอคอF#mยย่ำยีวันที่รู้Dว่าเธอนั้นมี ใครอีกคEน.. โหโอ..

เธอไม่ต้องทำเป็นรัDถ้าเธอนั้นพร้อมที่จะจาEกไปไม่ต้องมาคอยห่วงใยC#m ถ้าภายในใจคิดทำร้ายF#mกันไอ้คำEที่พูดว่ารัDก ที่เคยบอกฉันเธอแค่แกล้Eงทำกว่าจะรู้ว่าช้ำC#mก็ยากจนเกินที่จะห้ามF#mใจ..  E

ไม่ให้รักDเธอ ฉันควรทำอย่างEไรเมื่อในหัวDใจ.. Eยังจำกับรักที่เธอนั้นลวAงหลอก

F#m | E |F#m | E | E |
D | C#m |Bm | E |

* | ** | ** | *** |คอร์ดเพลง ไม่ต้องทำเป็นรัก POTAE โปเต้

เนื้อเพลง ไม่ต้องทำเป็นรัก POTAE โปเต้ ฉันคิดว่าเธอเป็นคนสุดท้าย เพื่อจะทุ่มเทลงไป โดยไม่คิดจะเผื่อใจ หลงเชื่อน้ำคำของคนที่ใจร้าย มันเจ็บเกือบตาย เมื่อได้รู้ว่าเธอหมดใจ วันที่เธอนั้นมาทำร้ายกัน วันที่ใจฉันโดนเธอคอยย่ำยี วันที่รู้ว่าเธอนั้นมี ใครอีกคน โหโอ เธอไม่ต้องทำเป็นรัก ถ้าเธอนั้นพร้อมที่จะจากไป ไม่ต้องมาคอยห่วงใย ถ้าภายในใจคิดทำร้ายกัน ไอ้คำที่พูดว่ารัก ที่เคยบอกฉันเธอแค่แกล้งทำ กว่าจะรู้ว่าช้ำก็ยากจนเกินที่จะห้ามใจ ไม่ให้รักเธอ ฉันควรทำอย่างไร เมื่อในหัวใจ ยังจำกับรักที่เธอนั้นลวงหลอก