เผื่อใจไว้บ้าง

  POTAE   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เผื่อใจไว้บ้าง POTAE โปเต้
เนื้อร้อง/ทำนอง: จัมโบ้ วงซูมเรียบเรียง: เป้ วงฟิน, พีท โมเดลสังกัดค่าย: COLOR ROOM

A | G#m C#m |F#m | B |

 E  เข้าใจว่าเธอยัG#mงไม่พร้อม..   ที่จะยอF#mมรับฉันเป็นคนBของใจ E  มันคงเร็วเกินไปG#mใช่ไหม   เธอไม่ได้F#mคิดไปขนาดBนั้น

ก็บาC#mงครั้ง..ที่G#mสังเกตเธอไม่อยาAกให้ใคร..รู้ว่าคุยEกันหรือเธอมีC#mความ..สัมF#mพันธ์ที่แอF#mบคุยกัน.. กับใครอีกมากBมาย

เผื่อใจเอาไว้Aบ้างนะ  Bเขาไม่ได้คุยกับเรG#mา..แค่คนC#mเดียวคิดเอF#mง เออเอง ฝ่ายเดีBยวเขาไม่ได้เรียกว่าEความรักG#sus4 G#เผื่อใจเอาไว้Aบ้างนะ.. BสถานะเรG#mาแค่คน..รู้C#mจักไอ้ควาF#mมสัมพันธ์..ที่ต้อG#mงคอยทักคิดเอF#mง เออเอง ว่าเขG#mารักสถาAนะมันก็ชัดBว่าเราแค่คนEคุย

A | G#m C#m |F#m B | E |

A Am | G#m C#m |F#m | A B |

* | ** | ** |

คิดเอF#mง เออเอง ว่าเขG#mารักสถาAนะมันก็ชัดBว่าเราแค่คนEคุย

F#m A | E |คอร์ดเพลง เผื่อใจไว้บ้าง POTAE โปเต้

เนื้อเพลง เผื่อใจไว้บ้าง POTAE โปเต้ เข้าใจว่าเธอยังไม่พร้อม ที่จะยอมรับฉันเป็นคนของใจ มันคงเร็วเกินไปใช่ไหม เธอไม่ได้คิดไปขนาดนั้น ก็บางครั้ง ที่สังเกต เธอไม่อยากให้ใคร รู้ว่าคุยกัน หรือเธอมีความ สัมพันธ์ ที่แอบคุยกัน กับใครอีกมากมาย เผื่อใจเอาไว้บ้างนะ เขาไม่ได้คุยกับเรา แค่คนเดียว คิดเอง เออเอง ฝ่ายเดียว เขาไม่ได้เรียกว่าความรัก เผื่อใจเอาไว้บ้างนะ สถานะเราแค่คน รู้จัก ไอ้ความสัมพันธ์ ที่ต้องคอยทัก คิดเอง เออเอง ว่าเขารัก สถานะมันก็ชัดว่าเราแค่คนคุย คิดเอง เออเอง ว่าเขารัก สถานะมันก็ชัดว่าเราแค่คนคุย