รักดีๆ

  POTAE   สตริง   เศร้า
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง รักดีๆ POTAE โปเต้
เนื้อร้อง/ทำนอง: พีท โมเดลเรียบเรียง: เป้ วงฟิน, พีท โมเดลสังกัดค่าย: COLOR ROOM

A | G#m C#m |F#m A | E |

เสียAใจ.. เท่าไรไม่G#mจำโดF#mนกระทำให้ช้ำ Bให้เสียใจEมีไหAมสักคน.. ที่เขG#mาจริงใC#mไม่หลF#mอกให้รักแล้วไปB ให้ช้ำใจEอีก

อยู่ไหAน.. รักดีG#m ๆมีไหF#mมใครสักคนที่B..คิดจะจริงEใจไม่หลอกฉัAน.. ให้เจ็บช้ำG#mซ้ำ ๆ เรื่อยC#mไปคน ๆ นั้F#mนอยู่ที่ไหน รักดี ๆA มีจริงไหม บอกฉัBนที

ต้องเจ็บอีกสักกี่คEรั้ง ถึงจะG#mได้เจอรัC#m Bกดี ๆต้องร้องไห้สักกี่ทีA ฉันจะG#mได้เจอคนจริงF#mใจ..   Bไม่รู้ต้องเสียน้ำตาอีEกกี่ครั้งไม่รู้G#mจักอีกเท่าไC#mรักดีดีBมันอยู่ที่ไหA (B)น..ฉันจะF#mได้เจอบ้างไหBมกับรักดีE ๆ

A | G#m |F#m B | E |

A | G#m C#m |F#m A | B |

* | ** | ** |

A | Am |G#m | C#m B |
A | G#m C#m |

ฉันจF#mะได้เจอบ้างไหBมกับรักดีE ๆคอร์ดเพลง รักดีๆ POTAE โปเต้

เนื้อเพลง รักดีๆ POTAE โปเต้ เสียใจ เท่าไรไม่จำ โดนกระทำให้ช้ำ ให้เสียใจ มีไหมสักคน ที่เขาจริงใจ ไม่หลอกให้รักแล้วไป ให้ช้ำใจอีก อยู่ไหน รักดีๆมีไหมใครสักคนที่ คิดจะจริงใจ ไม่หลอกฉัน ให้เจ็บช้ำซ้ำๆเรื่อยไป คนๆนั้นอยู่ที่ไหน รักดีๆมีจริงไหม บอกฉันที ต้องเจ็บอีกสักกี่ครั้ง ถึงจะได้เจอรักดีๆต้องร้องไห้สักกี่ที ฉันจะได้เจอคนจริงใจ ไม่รู้ต้องเสียน้ำตาอีกกี่ครั้ง ไม่รู้จักอีกเท่าไร รักดีดีมันอยู่ที่ไหน ฉันจะได้เจอบ้างไหมกับรักดีๆ ฉันจะได้เจอบ้างไหมกับรักดี ๆ