อยากลืมเธอเหมือนลืมตา

  POTAE   สตริง   เศร้า
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง อยากลืมเธอเหมือนลืมตา POTAE โปเต้
เนื้อร้อง/ทำนอง: พีท โมเดลเรียบเรียง: พีท โมเดลสังกัดค่าย: COLOR ROOM

A | G#m |A Am | E |

นี่Eฉันเป็นอะไรสักทีAมาเก่Eงมาความจำดีอะไรเรื่องAเธออยากลืEมแต่กลับยิ่งจำอยากหลAบแต่กลับยิ่งเจอนี่มัF#mนเป็นเวรกรรม..อะไรของฉัB

ทำไมสมองA..มันดื้อG#mจังมันกลัF#mบไปจำสิ่งที่BควรลืEอยากหลัAบไปแล้วลืมเธอ ตื่นมG#mาไม่ต้องรับรู้C#mให้เหมือAนว่าเราไม่เคยจะรู้จักกัB

อยากลืมเธอEให้เหมือนลืมตBตื่นขึ้นมC#mาก็ลืมไปเลBไม่ต้องเจ็Aบ ไม่ต้องเศร้าเหมือG#mนเคยอยากลืF#mมให้ง่ายแบบนั้Bแต่ความจริEงก่อนนอน..ร้องไห้Bคิดถึงเธอตื่นขึ้นมC#mายังเจ็บ..เหมือนเดิมBทุกวันไม่รู้Aเมื่อไรจะลืมG#mเรื่องเหล่านั้นอยากลืF#mมเธอให้ง่าBยเหมือนตอนลืมEตา

E | A |C#m | B |

A | G#m C#m |F#m | B |

* | ** | ** |

A G#m |

อยากลืF#mมเธอให้ง่BายเหมือนตอนลืมEตาคอร์ดเพลง อยากลืมเธอเหมือนลืมตา POTAE โปเต้

เนื้อเพลง อยากลืมเธอเหมือนลืมตา POTAE โปเต้ นี่ฉันเป็นอะไรสักที มาเก่งมาความจำดีอะไรเรื่องเธอ อยากลืมแต่กลับยิ่งจำ อยากหลบแต่กลับยิ่งเจอ นี่มันเป็นเวรกรรม อะไรของฉัน ทำไมสมอง มันดื้อจัง มันกลับไปจำสิ่งที่ควรลืม อยากหลับไปแล้วลืมเธอ ตื่นมาไม่ต้องรับรู้ ให้เหมือนว่าเราไม่เคยจะรู้จักกัน อยากลืมเธอให้เหมือนลืมตา ตื่นขึ้นมาก็ลืมไปเลย ไม่ต้องเจ็บ ไม่ต้องเศร้าเหมือนเคย อยากลืมให้ง่ายแบบนั้น แต่ความจริงก่อนนอน ร้องไห้คิดถึงเธอ ตื่นขึ้นมายังเจ็บ เหมือนเดิมทุกวัน ไม่รู้เมื่อไรจะลืมเรื่องเหล่านั้น อยากลืมเธอให้ง่ายเหมือนตอนลืมตา อยากลืมเธอให้ง่ายเหมือนตอนลืมตา