เจ้าอารมณ์

  เปาวลี พรพิมล   แสตมป์ อภิวัชร์   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เจ้าอารมณ์ STAMP แสตมป์ อภิวัชร์ feat. เปาวลี พรพิมล
เนื้อร้อง/ทำนอง: แสตมป์ อภิวัชร์โปรดิวเซอร์: แสตมป์ อภิวัชร์เรียบเรียง: ปกป้อง จิตดีสังกัดค่าย: 123records

G | Bm |Am Bm C D |

เจ้Gาอารมณ์เจ้าเอ๋Bmเคยได้ฟังAmฉันบ้างหรือเปล่Gว่Emาเรื่องฉันกับเขAระหว่างเรAmาเป็นไปไม่ได้D

จงหยุดว้Emาวุ่นก่อBmน ตอนสุดท้าCยต้องนอDนร้องไห้GคราAวนี้ต้องห้ามใจ อย่าหวั่นไหวDเลยเจ้า

แต่เพีAmยงวูบเดียวใจหาAยไปเมื่อเจอDเขา

แค่ได้พGบ ได้สบสายตD/F#ได้มองใบEmหน้าคนคุ้นเคDmเจ้GาอารCมณ์..เจ้าเอ๋Bmก็ลอย ก็เลAยไปอยู่แสนไกDจำเหตุผลไGด้หมดทุกคำ D/F#แต่มันก็ห้Emามตัวเองไม่ไหEหัวใจลอAmยตามเจ้าไป.. Dอยู่ไหนอารมณ์เจ้าGเอย

Gm C |

เจ้Fาอารมณ์เจ้าเอ๋Amย เคยได้ฟัGmงฉันบ้างหรือไม่Fอยู่Dmเบา ๆ ได้ไหGม อย่าหวั่นไหGmวให้ใครได้รู้C

ต่อหน้าเขDmาให้นิ่งเข้าไว้DmM7ขออยู่ใกล้Dm7 ๆ และคอยเฝ้าDm6ดู..แค่ฉัGmนและเจ้าที่รู้Cว่าคิดอะไรF

Gm C |

แค่ได้พFบ ได้สบสายตC/Eได้มองใบDmหน้าคนคุ้นเคCmเจ้าอารA#มณ์..เจ้าเอ๋Amก็ลอย ก็เลGยไปอยู่แสนไกC

จำเหตุผFลได้หมดทุกคำC/Eแต่มันก็ห้าDmมตัวเองไม่ไหDหัวใจลอGmยตามเจ้าไป..Cอยู่ไหนอารมณ์เจ้าGmเอย

จะลงเอยยังไงAmนะหัวใจเราต้องเหA#งาอ้างว้างต้องเศร้C#dimาหรือโศกเสียDmใจหยุดไว้แค่นี้Gmก่อน..จะยอมเชื่อฟังCสักครั้งได้ไหม

F C/E | Dm C |
A# Am | Gm C | Dm D |

** |

G D/F# | Em C D | G Cm | G |คอร์ดเพลง เจ้าอารมณ์ STAMP แสตมป์ อภิวัชร์ feat. เปาวลี พรพิมล

เนื้อเพลง เจ้าอารมณ์ STAMP แสตมป์ อภิวัชร์ feat. เปาวลี พรพิมล เจ้าอารมณ์เจ้าเอ๋ย เคยได้ฟังฉันบ้างหรือเปล่า ว่าเรื่องฉันกับเขา ระหว่างเราเป็นไปไม่ได้ จงหยุดว้าวุ่นก่อน ตอนสุดท้ายต้องนอนร้องไห้ คราวนี้ต้องห้ามใจ อย่าหวั่นไหวเลยเจ้า แต่เพียงวูบเดียวใจหายไปเมื่อเจอเขา แค่ได้พบ ได้สบสายตา ได้มองใบหน้าคนคุ้นเคย เจ้าอารมณ์ เจ้าเอ๋ย ก็ลอย ก็เลยไปอยู่แสนไกล จำเหตุผลได้หมดทุกคำ แต่มันก็ห้ามตัวเองไม่ไหว หัวใจลอยตามเจ้าไป อยู่ไหนอารมณ์เจ้าเอย เจ้าอารมณ์เจ้าเอ๋ย เคยได้ฟังฉันบ้างหรือไม่ อยู่เบาๆได้ไหม อย่าหวั่นไหวให้ใครได้รู้ ต่อหน้าเขาให้นิ่งเข้าไว้ ขออยู่ใกล้ๆและคอยเฝ้าดู แค่ฉันและเจ้าที่รู้ว่าคิดอะไร แค่ได้พบได้สบสายตา ได้มองใบหน้าคนคุ้นเคย จะลงเอยยังไงนะหัวใจเรา ต้องเหงาอ้างว้างต้องเศร้าหรือโศกเสียใจ หยุดไว้แค่นี้ก่อน จะยอมเชื่อฟังสักครั้งได้ไหม