หลงฮักเจ้า

  เต้ย อภิวัฒน์   ลูกทุ่ง   อีสาน   จีบ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง หลงฮักเจ้า เต้ย อภิวัฒน์
เนื้อร้อง/ทำนอง: เต้ย อภิวัฒน์ (ครูเต้ย)โปรดิวเซอร์: เต้ย อภิวัฒน์ (ครูเต้ย)สังกัดค่าย: คืนถิ่น สตูดิโอ

เอ่Cอ เอิง เง้อ เอิง เงGอ เอิง เงอ เอิ่ง เAm | Fง้ย..เอ่Cอ เอิง เง้อ เอิง เงGอ เอิง เงอ เอิ่ง เAm | Fง้ย..

C | G |Am | F |
C | G |Am | F |

ยิ้Cมของเธอดูสดใส แม้Gในวันที่ร้าย ๆเธAmอก็ยังเป็นเธออย่างนี้ FดูสิCดูสิคนดี ดูสิGดูที่ตรงนี้Amนอะไรน่ารักแบบนี้ F

เห็นแล้วใจมัDmนละลายเธอคือความหมาEmยของความน่ารักโลกสดใสFอยากเข้าไปทักทุกอย่างชะงัGกทันที

คนน่าฮัCกข่อยหลงฮักเจ้Gอยากสิเว้Amาดัง ๆ ว่าฮักFอยากบอกฮัCกแต่ไม่กล้าทัGอยากบอกฮัAmก ฮักเจ้าอีหลีF (คนงามเอย)

*** |

ขาCวยังไงให้ตัวหอมอาGบอะไรอยากดมดอมฉัAmนเหมือนผึ้งอยากตอมดอกไม้FดูสิCดูสิคนดี ดูสิGดูที่ตรงนี้Amนอะไรน่ารักแบบนี้F

* | ** |

C | G |Am | F |
C | G |Am | F |
C | G |Am | F |
C | G |Am | F |

* | ** | ** | *** |

F | F |F | C |คอร์ดเพลง หลงฮักเจ้า เต้ย อภิวัฒน์

เนื้อเพลง หลงฮักเจ้า ครูเต้ย อภิวัฒน์ บุญเอนก เอ่อ เอิง เง้อ เอิง เงอ เอิง เงอ เอิ่ง เง้ย เอ่อ เอิง เง้อ เอิง เงอ เอิง เงอ เอิ่ง เง้ย ยิ้มของเธอดูสดใส แม้ในวันที่ร้ายๆเธอก็ยังเป็นเธออย่างนี้ ดูสิดูสิคนดี ดูสิดูที่ตรงนี้ คนอะไรน่ารักแบบนี้ เห็นแล้วใจมันละลาย เธอคือความหมายของความน่ารัก โลกสดใสอยากเข้าไปทัก ทุกอย่างชะงักทันที คนน่าฮักข่อยหลงฮักเจ้า อยากสิเว้าดังๆว่าฮัก อยากบอกฮักแต่ไม่กล้าทัก อยากบอกฮัก ฮักเจ้าอีหลี คนงามเอย ขาวยังไงให้ตัวหอม อาบอะไรอยากดมดอม ฉันเหมือนผึ้งอยากตอมดอกไม้ ดูสิดูสิคนดี ดูสิดูที่ตรงนี้ คนอะไรน่ารักแบบนี้