ซ้อนรถพี่ สตอรี่ไม่เคยลง

  คิม คฑายุทธ   แอ๊น วัยย์ธยา   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต   ใต้
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ซ้อนรถพี่สตอรี่ไม่เคยลง แอ๊น วัยย์ธยา X คิม คฑายุทธ
เนื้อร้อง/ทำนอง: บ่าว ใบตาลเรียบเรียง/ดนตรี: เสก ผานชื่น

G | Em |C | D |

G | Em |C | D | D |

ทำพอได้G ได้แฟนใหม่ขับรถป้ายEmแดงทำมาแหลงCอยู่กับพี่Dไม่มีไหGออนิวสีขาGวสี่ประตูน้องคงถูกAmใจไปไหน มาไหDน ได้นั่งเบาะซ้าย ได้ตากแอGร์

เขียนคิ้วแต่งหน้Gา นั่กถกคอเหิดมาแต่ไEmกลทำลดจกใส่C ทำพอได้Dจังแล้วหวางGนี้มือถือโทรศัGพท์อัพรูปลงสตอรี่Amแล้วชาดคนดีDทำเหมือนคนไม่หอนพG

ซ้อนรถพี่Cสตอรี่ไม่เคยลDได้นั่งรถยนGต์ลงทุกห้D/F#านาที Emเบาะหลังร้อนแดEmด เบาะซ้ายเย็น..คงชอบนะสิAmตอนซ้อนรถพี่Dน้องบอกว่าชาดบัดสีคG

G | Em |C | D |

G | Em |C D | G | D |

* | ** | *** |

ดีแม็คสีขาGวสี่ประตู ทั้งใหญ่ ทั้งEmยาวส่วนรถพี่บาCวคันไม่เท่Dา นั่งไม่ค่อยGหรอยรถพี่มันเก่Gา แถมเบาะก็เป็นรอAmนั่งไม่ค่อยหรDอย ไม่เหมือนเบาะซ้ายได้ตากแอGร์

*** | *** |

G | Em |C | D |

G | Em |C D | G |D | G |คอร์ดเพลง ซ้อนรถพี่สตอรี่ไม่เคยลง แอ๊น วัยย์ธยา X คิม คฑายุทธ

เนื้อเพลง ซ้อนรถพี่สตอรี่ไม่เคยลง แอ๊น วัยย์ธยา X คิม คฑายุทธ ทำพอได้ ได้แฟนใหม่ขับรถป้ายแดง ทำมาแหลงอยู่กับพี่ไม่มีไหร ออนิวสีขาวสี่ประตูน้องคงถูกใจ ไปไหน มาไหน ได้นั่งเบาะซ้าย ได้ตากแอร์ เขียนคิ้วแต่งหน้า นั่กถกคอเหิดมาแต่ไกล ทำลดจกใส่ ทำพอได้จังแล้วหวางนี้ มือถือโทรศัพท์อัพรูปลงสตอรี่ แล้วชาดคนดีทำเหมือนคนไม่หอนพบ ซ้อนรถพี่สตอรี่ไม่เคยลง ได้นั่งรถยนต์ลงทุกห้านาที เบาะหลังร้อนแดด เบาะซ้ายเย็น คงชอบนะสิ ตอนซ้อนรถพี่น้องบอกว่าชาดบัดสีคน ดีแม็คสีขาวสี่ประตู ทั้งใหญ่ ทั้งยาว ส่วนรถพี่บาวคันไม่เท่า นั่งไม่ค่อยหรอย รถพี่มันเก่า แถมเบาะก็เป็นรอย นั่งไม่ค่อยหรอย ไม่เหมือนเบาะซ้ายได้ตากแอร์